Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

116 kvinnor ringer till nationella Kvinnofridslinjen – varje dag

Nyheter
Publicerad: 2020-01-15 09:05
Genrebild. Foto: Claudio Bresciani /SCANPIX

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen besvarade 116 samtal i snitt per dag under förra året.
Det är fler samtal än någonsin tidigare och antalet samtal har ökat med 75 procent de senaste tio åren.

Sammanlagt besvarade den nationella stödlinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, drygt 42 000 samtal förra året. Det är en ökning med 16 procent jämfört med 2018.

Enligt Åsa Witkowski, chef för NCK:s patientverksamhet, tros en av anledningarna till det ökade inflödet av samtal vara ett ökat fokus på mäns våld mot kvinnor i nära relationer.

– Frågan synliggörs i media, och myndigheter och organisationer gör satsningar både för att uppmärksamma och motverka våldet. Det bidrar till att fler vågar berätta att de är utsatta för våld, säger Åsa Witkowski.

Rekordantal samtal innan årskiftet

I kombination med ett ökat mediefokus på stödlinjens kärnfrågor gjorde NKC under förra året även en extra satsning på marknadsföring på fler språk än tidigare och på kampanjer som riktade sig till dem som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete.

– Ökad kännedom om Kvinnofridslinjen leder till att vi får fler samtal både från våldsutsatta och från yrkesverksamma som behöver råd och stöd, säger Åsa Witkowski.

Under december månad var trycket som högst på Kvinnofridslinjen. Den 30 december besvarades 204 samtal vilket är den högsta siffran någonsin under ett dygn.


Dela sidan:
Skriv ut: