Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utländska investeringar ska granskas med nytt system

Näringsliv
Publicerad: 2019-08-26 13:03
Foto: Stina Stjernkvist / TT

Regeringen har gett Sten Heckscher i uppdrag att ta fram ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar inom känsliga och skyddsvärda områden.

Samtidigt som utländska direktinvesteringar bidrar till fler arbeten och ökad konkurrenskraft kan de vara ett potentiellt hot mot rikets säkerhet, menar regeringen. Den nuvarande lagstiftningen på området möjliggör dock inga granskningar av direktinvesteringarna varför regeringen nu har tillsatt en utredning som ska föreslå hur ett system för sådana granskningar skulle kunna se ut.

– Svenska myndigheter har vid flera tillfällen uppmärksammat att utländska aktörer försöker förvärva svenska företag som utvecklar känsliga teknologier eller bedriver säkerhetskänslig verksamhet, till exempel inom kritisk infrastruktur. Sådana förvärv kan innebära risker för Sveriges säkerhet, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) i ett pressmeddelande.

”Får inte försämra investeringsviljan”

Granskningssystemet ska bidra till riskminimering och möjligheten att förhindra investeringar som kan hota rikets säkerhet. Samtidigt är regeringen noga med att poängtera att ett granskningssystem inte får minska investeringsviljan från utländska aktörer.

– Utländska direktinvesteringar bidrar till jobb och tillväxt men också förbättrad produktivitet och innovation. Det är därför viktigt att ett framtida granskningssystem inte försämrar viljan och möjligheten att investera i Sverige. Samtidigt finns ett behov av att kontrollera företagsförvärv som kan innebära skada för Sveriges säkerhet, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Före detta ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, kommer att leda utredningen som ska presenteras senast den 2 november 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: