Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Svenska företag önskar snabbskattespår från regeringen

Näringsliv
Publicerad: 2019-07-02 10:15
Finansminister Magdalena Andersson (S) Foto: Fredrik Sandberg / TT

Fyra av tio svenska företag upplever att de lägger ned mer tid på skattehantering idag än för fem år sedan och hoppas därför på ett rejält omtag av hela skattesystemet under den nuvarande mandatperioden. Det visar resultaten från årets Skattebarometer som PwC har tagit fram.

– Företagen är otåliga och anser till och med att vissa skatter är så pass angelägna att förändra att det behövs ett så kallat snabbskattespår, säger Mikael Carlén, partner och ansvarig för affärsområdet Tax & Legal, PwC.

Nästan fyra av tio företag som svarat på undersökningen anser att tiden företaget lägger ned på skattefrågor har ökat de senaste fem åren.

Arbetsgivaravgifterna skapar missnöje

Resultaten från undersökningen visar, utöver att skattehanteringen upplevs krånglig, att arbetsgivaravgiften är den del av skattesystemet som flest företag vill se förändrad.

Om man avgränsar svaren till de större svenska företagen visar undersökningen att dessa är mest missnöjda med de nya begränsningsreglerna för ränteavdrag.

När det gäller de mindre och medelstora bolagen i undersökningen är de mest angelägna att förändra de så kallade 3:12-reglerna.

Få företag överväger flytt av skatteskäl

Missnöjet och förändringsviljan till trots är det få av de svarande företagen som uppgett att de funderar på en flytt utomlands av skatteskäl. Av de stora företagen har 90 procent i undersökningen uppget att det inte är aktuellt med en flytt utomlands.

Bland de mindre och medelstora företagen uppger 15 procent att de kan tänka sig att flytta företaget utomlands av skatteskäl inom en överskådlig framtid. 83 procent av dessa hävdar dock att det inte är aktuellt i dagsläget.


Dela sidan:
Skriv ut: