Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skatteutskottet: Ja till sänkt skatt för boende i glesbygd

Näringsliv
Publicerad: 2020-10-15 08:02
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Regeringen vill sänka skatten för personer i glest befolkade kommuner främst i Norrland och nordvästra Svealand.
Förslaget har tidigare kritiserats av Lagrådet som ifrågasatte om det verkligen skulle tillgodose det angivna syftet.
Riksdagens skatteutskott ger dock tummen upp till förslaget.

Förslaget innebär att fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand, ska ha rätt till en skattereduktion med 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt.

Notan för detta beräknas landa på cirka 1,35 miljarder kronor per år och syftet med förslaget är att överbrygga effekterna av lägesnackdelarna för de som bor i vissa glest befolkade områden.

Regeringen får medhåll av skatteutskottet

Riksdagens skatteutskott håller, trots Lagrådets kritik, med regeringen om att den föreslagna skattesänkningen kan överbygga de nackdelar som det geografiska läget har för invånarna i glesbygd – och bidra till att personer som arbetar eller är egenföretagare vill bo kvar i eller flytta till de aktuella kommunerna.

Skatteutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag och att lagändringen ska börja gälla den 1 december 2020 för att tillämpas retroaktivt för hela 2020.

Moderaterna och Sverigedemokraterna håller dock inte med utskottet och invänder mot förslaget i en reservation.
Enligt partierna är en geografisk skattesänkning orättvis och man anser att både hushåll i hela landet och gles- och landsbygdsområden skulle gynnas mer av sänkta skatter för alla med små och medelstora inkomster, som exempelvis sänkta bränsleskatter och bättre avdragsmöjligheter för resor till och från jobbet.


Dela sidan:
Skriv ut: