Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Nekas förhandsbesked om framtida husförsäljning på paradisö

Skatterätt
Publicerad: 2021-02-02 07:54
Genrebild. Foto: AP Photo/Armando Franca

Skatterättsnämnden skulle aldrig ha gett mannen ett förhandsbesked om en, eventuell, framtida försäljning av en fastighet i ett franskt utomeuropeiskt förvaltningsområde.
Det anser Högsta förvaltningsdomstolen som nu undanröjer nämndens förhandsbesked och avvisar mannens ansökan.

En man vände sig till Skatterättsnämnden och uppgav att hans pappa övervägde att inom en tvåårsperiod skänka honom en fastighet på ön Saint-Barthélemy, ett franskt utomeuropeiskt förvaltningsområde. Det mannen ville få svar på var hur det såg ut med den skattemässiga behandlingen i Sverige om han skulle sälja fastigheten efter att den skänkts till honom.

Han är svensk medborgare och bosatt i Sverige, men har tidigare varit bosatt på
Saint-Barthélemy och har aktieinnehav i näringsverksamhet här. Om hans pappa skulle skänka fastigheten till honom skulle han sannolikt komma att sälja den inom fem år, räknat från den 1 januari 2020, vilket skulle medföra en kapitalvinst.

Han undrade därför om det skatteavtal som finns mellan Sverige och Frankrike skulle vara tillämpligt vid försäljningen, givet att han bor var i Sverige. Om ja, ville mannen veta om han kunde få avräkna den skatt som betalas i Frankrike till följd av försäljningen, Han ville också få svar på om en vinst vid försäljning av
fastigheten enligt skatteavtalet ska beskattas endast i Frankrike om han flyttar från Sverige efter den 1 januari 2020 och bosätter sig på fastigheten men fortsätter att ha väsentlig anknytning till Sverige.

Skatteverket ville se annan utgång

Skatterättsnämnden slog fast att skatteavtalet med Frankrike är tillämpligt och att den franska skatten på inkomsten från försäljningen av fastigheten får avräknas om mannen är bosatt i Sverige. Skulle han dock bosätta sig på Saint-Barthélemy beskattas inkomst av försäljningen endast i Frankrike.

Skatteverket överklagade senare förhandsbeskedet och yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle förklara att det aktuella skatteavtalet inte var tillämpligt och att en framtida försäljning av fastigheten endast skulle beskattas i Sverige.

Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att undanröja förhandsbeskedet och avvisa mannens ansökan.

Inte av vikt att detta prövas just nu

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i sitt beslut att förhandsbesked endast för lämnas i frågor som avser den sökandes skattskyldighet, eller beskattning, ”om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning”.

I detta fall handlar det dock om en eventuell framtida försäljning inom några år, möjligen först 2025. Det har, enligt domstolen, inte heller framkommit att mannen skulle ha något behov av att redan nu få frågan om vilket land som har beskattningsrätten vid försäljningen. Mot bakgrund av detta kan det, enligt domstolen, ”inte anses vara av vikt för (mannen) att förhandsbesked lämnas”.

Skatterättsnämnden borde därför inte ha prövat ansökningen och förhandsbeskedet ska därmed undanröjas och ansökningen avvisas.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Skattefråga

Dela sidan:
Skriv ut: