Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD läxar upp underinstanserna

Skatterätt
Publicerad: 2019-07-04 14:21
Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

Högsta domstolen upphäver underinstansernas domar i ett mål om skattetillägg. Enligt HD saknar allmänna domstolar behörighet att pröva frågan och åklagarens talan avvisas därför.

Det var i juni 2018 som Umeå tingsrätt dömde en kvinna för grovt skattebrott till fyra månaders fängelse då hon inte lämnat in någon inkomstdeklaration för 2014.

Fälldes i underinstanserna

Mot bakgrund av att hon sålt en fastighet hade gärningen, enligt tingsrätten, gett upphov till fara för skatteundandragande med en kapitalvinst om 830 000 kronor. Tingsrätten biföll även åklagarens yrkande om att kvinnan skulle betala skattetillägg med 40 procent.

Hovrätten för övre Norrland delade senare tingsrättens bedömning men ändrade påföljden från fängelse till villkorlig dom och 100 dagsböter.

HD undanröjer underinstansernas domar

Nu undanröjer Högsta domstolen, HD, underinstansernas domar gällande skattetillägget och avvisar åklagarens talan i den delen.

Lagen om skattetillägg i vissa fall kan enligt HD inte tillämpas på den passivitet som är i fråga här och allmän domstol hade med andra ord inte behörighet att pröva frågan om skattetillägg.

Detta innebär enligt HD att domvilla förekommit i både tingsrätt och hovrätt vilket utgör ett sådant rättegångshinder som högre rätt självmant kan beakta efter ett överklagande. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Malin Roubert
red@dagensjuridik.se