Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Förening får dra av skatt för installerad solcellsanläggning

Skatterätt
Publicerad: 2019-10-28 12:49
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

En bostadsrättsförening i Linköping har rätt att dra av viss mervärdesskatt för försäljning av egenproducerad el.
Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en färsk dom.

En bostadsrättsförening i Linköping installerade under åren 2012-2014 solceller på taken till föreningens byggnader. Två tredjedelar av elen som producerades såldes till ett elhandelsbolag medan den sista tredjedelen förbrukades inom föreningen.

Föreningen redovisade utgående mervärdesskatt för försäljningen till elhandelsföretaget.

Skatteverket sa nej till avdrag för anläggningen

Bostadsrättsföreningen ville dra av två tredjedelar av den ingående mervärdesskatten avseende installationskostnader av anläggningen på taket.

Det handlade om drygt 415 tusen kronor under 2012, drygt 1,2 miljoner kronor 2013 och 219 tusen kronor under 2014. Skatteverket motsatte sig föreningens avdrag och hävdade att solcellsanläggningen inte ansågs vara klart avskild från bostadsdelarna och i första hand därför ”betjänade byggnader som omfattades av avdragsförbudet för stadigvarande bostad”. Därmed omfattades föreningens solcellsanläggning, enligt Skatteverket, av det så kallade avdragsförbudet.

Föreningen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som gjorde en annan bedömning och gav föreningen rätt att göra de yrkade avdragen. Detta överklagades dock sedan av Skatteverket som än en gång fick rätt i kammarrätten.

Föreningen får rätt i högsta instans

Målet överklagades sedan till Högsta förvaltningsdomstolen som beslutade att pröva frågan om föreningens avdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar nu att det faktum att en viss andel av den producerade elen använts i bostadshus inte innebär att anläggningen ska ses som en del av en stadigvarande bostad. Således får mervärdesskatten som hänför sig till köpet av anläggningen dras av i den utsträckning som den använts i skattskyldig verksamhet.

Eftersom Skatteverket inte invänt mot varken storleken av kostnaderna eller fördelningen av dem på egen förbrukning respektive försäljning slår HFD fast att överklagandet ska bifallas.

Föreningen får även rätt till ersättning för sina rättegångskostnader med 18 000 kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: