Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Döms för fel i momsdeklarationen – kände till oriktiga uppgiften

Skatterätt
Publicerad: 2020-09-07 09:13
Foto Christine Olsson / TT

En 71-årig man skickade in en momsdeklaration först efter att Skatteverket beslutat om revision av mannens verksamhet.
Att mannen rättat till felet i deklarationen dagen efter kan därför inte anses utgöra så kallad ”frivillig rättelse” enligt skattebrottslagen, anser hovrätten och dömer mannen för skattebrott.

Vid tingsrätten var det genom den skriftliga bevisningen utrett att en 71-årig man lämnat en oriktig uppgift till Skatteverket genom att i en skattedeklaration avseende perioden januari–december 2017 redovisa utgående moms med 168 673 kronor för lågt belopp.  

För att dömas för skattebrott krävdes dock att mannen haft uppsåt till detta. 71-åringen berättade att han varit medveten om att han lämnat en oriktig uppgift men att han tänkt återkomma med ett korrekt belopp så fort han hade gått igenom allt underlag, något han också gjorde.

Mot bland annat den bakgrunden fann tingsrätten det styrkt att mannen inte haft för avsikt att undandra skatt från det allmänna.

Fråga om likgiltighetsuppsåt

Frågan blev därmed om mannen ändå skulle dömas för skattebrott på grund av så kallat likgiltighetsuppsåt.

Mannen hade kontrollerat Skatteverkets hemsida kring möjligheten att i efterhand ändra lämnade uppgifter och i den bilaga som 71-åringen senare lämnade in innehöll det korrekta beloppet. Detta talade enligt tingsrätten starkt för att mannen inte varit likgiltig inför förverkligandet av risken.

Han frikändes därför från skattebrott. Han frikändes även från vårdslös skatteuppgift då mannens agerande inte utgjorde sådan grov oaktsamhet som krävs för ansvar.

Domen överklagades till Svea hovrätt som gör en annan bedömning.

Uppgav att han inte bedrivit någon affärsverksamhet

Med ”oriktig uppgift” avses varje osant meddelande om någon omständighet som är av betydelse för ett riktigt fastställande av skatte- och avgiftsskyldigheten.

71-åringen har gjort gällande att han inte haft uppsåt att lämna en oriktig uppgift den 21 april 2018 och att den momsdeklarationen var preliminär. En rättelse skedde dessutom dagen efter.

Att momsdeklarationen skulle ha varit preliminär framgår dock inte av utredningen, anser hovrätten. Snarare tvärtom. I ett brev till Skatteverket den 29 mars 2018 uppgav 71-åringen nämligen att han inte bedrivit någon affärsverksamhet under 2017 och att detta var skälet till att han inte lämnat någon momsdeklaration.

Den ingivna momsdeklarationen ingavs dessutom först efter att Skatteverket beslutat om revision av mannens verksamhet. Den kan därför inte anses utgöra så kallad ”frivillig rättelse” enligt skattebrottslagen.

Haft insikt om den oriktiga uppgiften

Sammantaget är det därför utrett att 71-åringen haft insikt om att den momsdeklaration han lämnade in den aktuella dagen innehöll en oriktig uppgift och att han därmed måste ha förstått att det uppstått fara för att ett felaktigt skattebelopp skulle kunna komma att påföras honom.

Han ska därför dömas för skattebrott. Påföljden bestäms till villkorlig dom med 75 timmars samhällstjänst. Han påförs även ett skattetillägg med 20 procent av den skatt som belöper på ett underlag om 168 673 kronor. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
Momsdeklaration

Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.