Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Penningtvätt ska försvåras med skarpare tillsyn från FI

Näringsliv
Publicerad: 2019-09-12 14:59
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Regeringen föreslår resurstillskott till Finansinspektionen och tre länsstyrelser för att förstärka penningtvättstillsynen.

– När vi stärker regelverket behöver vi också skjuta till mer resurser till myndigheterna som nu kan höja sin ambition ytterligare. Ett hållbart finansiellt system tillåter inte missbruk som penningtvätt eller finansiering av terrorism, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) i ett pressmeddelande.

I nuläget har Finansinspektionen ansvar för tillsynen av att samtliga Svenska, finansiella företag efterlever penningtvättslagen. Detsamma gäller för Länsstyrelsen i Skåne, Stockholm samt Västra Götalands län som ska se till att ett stort antal icke-finansiella företag följer reglerna.

10 miljoner extra till Finansinspektionen

Regeringen kommer nu i sin budgetproposition för nästa år att föreslå ett resurstillskott på 10 miljoner kronor för Finansinspektionen, och ett samlat tillskott på 12 miljoner kronor för länsstyrelserna.

Tillskottet till Länsstyrelserna finansieras genom att Riksgäldskontorets förvaltningsanslag minskas med 12 miljoner kronor då anslaget inte utnyttjas fullt ut.

Regeringen lovar i budgetpropositionen att återkomma till riksdagen med ett förslag om införande av ett system som ska ge vissa myndigheter tillgång till uppgifter om bankkonton, bland annat, för att kunna upptäcka penningtvätt.

Förslaget är en del av genomförandet av EU:s senaste penningtvättsdirektiv. Skatteverket bör ansvara för systemet och anslaget föreslås därför ökas med 20 miljoner kronor för 2020.


Dela sidan:
Skriv ut: