Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Näringsliv

Få lärare anmäler sin arbetsmiljö

Egenföretagare återbetalningsskyldig för sjukpenning

Flexibilitetens förtrupper på den svenska arbetsmarknaden

Vittne till värdetransportrån beviljas livränta

Fastighetsavgiften begränsas för pensionärer

Dubbla boendekostnader är inte börda trots försäkring

Livränteberättigad delvis återbetalningsskyldig efter inkomstförändring

Tandläkarlegitimation återkallas efter grov oskicklighet

Fel av Umeå kommun anställa obehörig lärare

Programledare för Filmkrönikan förmånsbeskattas för TV-avgift

Hårdare tag mot skatteplanering

Staten inte skadeståndsskyldig för missbedömning av EG-direktiv

Värdetransportföretag får böta 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott

Bolagsföreträdare ansvarig för obetalda skulder och avgifter

Skyddsombud ska inte anmälas till Arbetsmiljöverket

Studentbostäder inte skolbyggnad

Momsplikten gäller i virtuella världar

HD: Avtalsbrott efter övergång till konsultuppdrag inte arbetstvist

AD: Avhoppad konsult har inte rätt till lön

Ingen förmögenhetsprövning för studiestöd