Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ordförande i börsbolag frias från åtal om insiderbrott

Näringsliv
Publicerad: 2019-11-15 08:06
Foto: Maja Suslin/ SCANPIX

Även om det föreligger flertalet besvärande omständigheter för de tilltalande är bevisningen inte tillräcklig.
Det anser Hovrätten som frikänner styrelseordföranden i ett börsbolag, hans son och sonens två vänner från åtalet om insiderbrott.

Stockholms tingsrätt friade våren 2018 alla fyra tilltalade som åtalats för bland annat grovt insiderbrott.

Enligt åtalet skulle styrelseordföranden i det börsnoterade bolaget Scandinavian Enviro Systems AB ha läckt insiderinformation till sin son som i sin tur skulle ha vidarebefordrat informationen till två vänner. Samtliga hade vid tidpunkten aktieposter i bolaget.

Vann en upphandling för kinesiskt bolag

Bolaget hade under hösten 2017 vunnit en upphandling för ett kinesiskt bolag om att anlägga en återvinningsanläggning för fordonsdäck – en så kallad pyrolysfabrik – innebärande en affär på över 200 miljoner kronor.

De aktuella gärningarna skulle ha skett strax före offentliggörandet av att denna affär skulle försenas något på grund av förändrade kinesiska regelverk – ett negativt besked som fick aktien att sjunka med 26 procent. Strax före offentliggörandet sålde de fyra tilltalade stora aktieposter i bolaget till ett värde av omkring sju miljoner kronor sammanlagt.

Tingsrätten konstaterade att bland annat de chattkonversationer mellan sonen och hans två vänner som åberopats från åklagarens sida delvis innehöll information som senare visat sig inte stämma. Enligt domstolen gick det heller inte att utesluta att sonens information utgjort spekulationer kring affären och rätten bedömde sammantaget att det inte var ställt utom rimligt tvivel att sonen röjt insiderinformation.

Hovrätten gör samma bedömning

Tingsrätten konstaterade att åtalet gällande styrelseordföranden i bolaget endast byggde på indicier och på förhållandet att ingen annan kunde ha givit informationen till sonen. Någon direkt bevisning saknades. Det åklagaren presenterat i form av till exempel handelsmönster, telefontrafik och excelfiler kunde enligt domstolen inte läggas till grund för en fällande dom. Åtalen ogillades alltså.

Svea hovrätt gör nu samma bedömning som tingsrätten och fastställer domslutet gällande alla fyra åtalade.

”När bevisningen, som i det här målet, i flera avseenden grundar sig på indicier och på den negativa omständigheten att utredningen inte synes ge utrymme för något alternativt händelseförlopp än det som har angetts i åtalet krävs som regel för en fällande dom att det finns stödjande bevisning som åtminstone klargör de väsentliga delarna av händelseförloppet och positivt knyter just den tilltalade vid brottet”, konstaterar hovrätten.

Inget som ”positivt knyter” ordföranden till gärningarna

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det varit fråga om insiderinformation, men anser inte att det finns något som ”positivt knyter” styrelseordföranden till de påstådda gäringarna. Åtalet bygger istället på sonen, och hans vänners aktieförsäljningar, som ägt rum vid en tidpunkt som varit så fördelaktig i förhållande till det publicerade pressmeddelandet så att någon annan slutsats inte går att dra än att de haft tillgång till insiderinformationen.

De är inte utrett vad de telefonsamtal som förekommit mellan styrelseordföranden och hans son i samband med aktieförsäljningarna handlat om.

Även om det framkommit flera omständigheter som är besvärande för de tilltalade anser hovrätten inte att dessa ”ens tillsammans med övrig utredning” är tillräckliga för att ligga till grund för en fällande dom mot någon av dem. Samtliga åtal ogillas alltså. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Malin Roubert
red@dagensjuridik.se