Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Manipulerade aktiekursen – får betala 80 000 kronor i avgift

Näringsliv
Publicerad: 2019-06-26 08:47
Foto Erik Mårtensson/ Scanpix

Svea hovrätt fastställer sanktionsavgiften på 80 000 kronor mot en man som gjort sig skyldig till marknadsmanipulation. Mannen hade via sitt köp påverkat bolagets stängningskurs med 2,7 procent.

Avanza bank anmälde mannen till Finansinspektionen efter en av hans transaktioner i april 2017 eftersom man misstänkte att transaktionen kunde ha varit insiderhandel, marknadsmanipulation eller försök till sådant handlande.

Kursen höjdes med 9,7 procent efter köpet

Mannen hade köpt en aktie i bolaget Filo Mining Corp till en stängningskurs av 14,70 kronor, vilket innebar en kurshöjning med 9,7 procent i förhållande till föregående dags stängningskurs. Mannen hade tidigare handlat aktivt i aktien, och fram till den aktuella dagen hade han sålt större poster och köpt mindre poster i bolaget. I december 2015, cirka två år innan det aktuella köpet, mottog mannen Avanzas ”Allmän information om otillbörlig marknadspåverkan”, där det framgår att så kallade 1-petare är ett samlingsbegrepp för handel där någon med små poster försöker påverka ett värdepappers prisbild eller betalkurs.

Överträdde förbudet mot marknadsmanipulation

Finansinspektionen valde att gå till tingsrätten med ärendet och ansökte där om att mannen skulle åläggas en sanktionsavgift för sitt agerande.

I tingsrätten hävdade mannen att han inte hade genomfört några köp eller försäljningar i aktien i anslutning till 1-petaren, och att hans 1-petare den aktuella dagen endast innebar en kurshöjning med 2,7 procent. Således hade inget vilseledande skett och hans avsikt var inte heller att ”blåsa upp kursen”, varför hans handlande borde ses som ringa och ursäktligt.

Tingsrätten ansåg dock att mannens köporder innebar en ”väsentlig höjning av kursen i förhållande till kursen vid föregående dags stängning”. Rätten konstaterade samtidigt att mannen inte har lämnat någon förklaring till sin orderläggning, och att något legitimt skäl för agerandet inte heller hade framkommit. Domstolens slutsats blev att mannen överträtt förbudet mot marknadsmanipulation och då handeln vissa gånger avsett värden över 100 000 kronor och skett under en avsevärd tid, kunde överträdelsen inte anses som ringa. Tingsrätten biföll därför Finansinspektionens talan och förpliktade mannen att betala en sanktionsavgift på 80 000 kronor.

Domen fastställs av hovrätten

Svea hovrätt går nu på motsvarande linje och fastställer domen mot mannen.

Hovrätten håller med tingsrätten om att mannen har överträtt marknadsmanipulationsförbudet och att förseelsen inte kan anses som ringa eller ursäktlig. Ett ingripande i form av sanktionsavgift är därför motiverat.

Domstolen anser inte heller att det finns skäl att sänka avgiftsbeloppet. Det har i och för sig bara handlat om ett enda handelstillfälle – och överträdelsen får därför sägas ha pågått en begränsad tid. Stängningskursen är dock ”ett referenspris av särskilt stor betydelse eftersom det utgör grunden för beräkning av kursutveckling över tid”, skriver hovrätten. Mannens agerande har lett till en kurshöjning på 2,7 procent – och att vilseleda investerare genom transaktioner precis före stängning är ett exempel som uttryckligen nämns i EU:s marknadsmissbruksförordning. Att mannen påverkat stängningskursen är därför ett försvårande moment som ska beaktas i skärpande riktning när sanktionsavgiften bestäms, konstaterar hovrätten. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se