Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kontanttjänster ska finnas i ”betryggande utsträckning”

Näringsliv
Publicerad: 2019-06-20 12:51
Foto: Fredrik Sandberg / TT

De kreditinstitut som erbjuder betalkonton till privatkunder eller företag ska hållas skyldiga att erbjuda konsumenter att ta ut kontanter och företag att sätta in dagskassor. Det föreslår regeringen i en ny lagrådsremiss.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att såväl svenska kreditinstitut som filialer till utländska sådana ska hålla skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i ”betryggande utsträckning i hela landet”.

Ska kunna ta ut kontanter och lämna dagskassa

Mer konkret innebär förslaget att den som tillhandahåller betalkonton till konsumenter ska tillhandahålla platser där man kan ta ut kontanter och att de som tillhandahåller betalkonton till företag ska erbjuda möjligheten att ta eot dagskasseinsättningar. Detta gäller institut och filialer som har inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor.

Post- och telestyrelsen ska granska

Post- och telestyrelsen är den myndighet som ska se till att riktlinjerna efterföljs, och om någon inte fullföljer sina skyldigheter ska Finansinspektionen ingripa mot denne genom att besluta om förelägganden och sanktionsavgifter.

Skyldigheten för instituten och filialerna att tillhandahålla kontanttjänster föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: