Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD ska pröva påföljden för grova ekobrott

Näringsliv
Publicerad: 2019-09-06 13:17
Foto: Jessica Gow / TT /

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål där en man dömts för flera fall av grova skattebrott och bokföringsbrott. Tingsrätt och hovrätt har varit överens om ett ettårigt fängelsestraff men hovrätten har ansett att näringsförbudet inte ska få någon inverkan på straffvärdet eftersom mannen fått ett nytt jobb med ”god inkomst” men nu ska alltså HD pröva frågan.

Det var under hösten 2018 som en 40-årig man, av Varbergs tingsrätt, dömdes till ett års fängelse och tre års näringsförbud för grovt skattebrott och bokföringsbrott.

Mannen hade lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket för inkomståren 2014-2016 genom att redovisa alldeles för höga kostnader i självdeklarationerna, vilket medförde en fara för skatteundandragande med närmare 1,5 miljoner kronor.

Mannen hade samtidigt underlåtit att bokföra affärshändelser i sin näringsverksamhet trots att verksamheten omsatt drygt 3,3 miljoner kronor under perioden.

Ville förbättra sin ekonomi

Mannen medgav att han gjort sig skyldig till brott i syfte att förbättra sin ekonomi men ansåg inte att de skulle bedömas som grova. Enligt egen uppgift hade han tänkt att korrigera uppgifterna vid ett senare tillfälle och de felaktiga fakturor han använt konstruerades först i samband med revisionen och han hade alltså inte använt dessa löpande.

Tingsrätten konstaterade dock att det varit fråga om stora belopp som uppsåtligen undandragits från beskattning genom falska fakturor. Mannen skulle därför dömas för grova skattebrott vid tre tillfällen. Bokföringsbrotten, också de utförda vid tre tillfällen, bedömdes dock vara av normalgraden eftersom det varit fråga om få affärshändelser och eftersom inga falska fakturor använts.

Även om mannen var tidigare ostraffad ansåg tingsrätten att det saknades skäl att välja någon annan påföljd än fängelse.

Näringsförbudet ”inget men” för mannen enligt hovrätten

Mannen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och menade att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom, eller i alla fall att fängelsestraffet skulle sättas ned.

Hovrätten ansåg att den samlade brottslighetens straffvärde motsvarade ett fängelsestraff ”som något överstiger ett år”. Eftersom mannen numera var anställd som fastighetstekniker med enligt hovrätten ”god inkomst” ansågs näringsförbudet ”inte ha inneburit något men för honom” och förbudet skulle därför inte ges någon inverkan vid straffmätningen.

Däremot beaktades att mannen påförts skattetillägg. Det fick dock inte så stor inverkan att det ettåriga fängelsestraffet skulle sättas ned. Tingsrättens påföljd fastställdes alltså.

Högsta domstolen beslutar dock nu att meddela prövningstillstånd i påföljdsfrågan.


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut: