Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Hon blir chef för AP-fondernas etikråd

Bank & Finans
Publicerad: 2023-03-15 07:51
Johanna Gustafsson

AP-fondernas etikråd har rekryterat Jenny Gustafsson till ny chef.
Hon kommer närmast från AMF och ska nu ansvara för att utveckla rådets verksamhet.
– Det har varit viktigt att hitta en person som både har stor förståelse för det komplexa påverkansarbete som vi har framför oss och som kan leda och utveckla det nya Etikrådet, säger Magdalena Håkansson, AP-fondernas etikråds ordförande, i ett pressmeddelande.

Etikrådet är ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4 vad gäller hållbarhetsfrågor i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare.

Rådet arbetar både proaktivt och reaktivt med bolagen i fondernas portföljer och nu blir det alltså Jenny Gustafsson, med erfarenhet av bland annat påverkansarbete inom klimat och mänskliga rättigheter gentemot svenska och internationella bolag, som tar över som chef för rådet.

”Har en synnerligen central roll”

Jenny Gustafsson kommer närmast från AMF där hon haft en ledande befattning inom hållbara investeringar.

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Jenny Gustafsson och hennes samlade kompetenser och erfarenheter kring ledarskap och hållbara investeringar. Chefen för AP-fondernas etikråd har en synnerligen central roll för att stärka AP-fondernas arbete som ansvarsfulla ägare. Det har varit viktigt att hitta en person som både har stor förståelse för det komplexa påverkansarbete som vi har framför oss och som kan leda och utveckla det nya Etikrådet, säger Magdalena Håkansson, AP-fondernas etikråds ordförande, i pressmeddelandet.


Dela sidan:
Skriv ut: