Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Anställdas distansarbete ställer krav på arbetsgivaren”

Arbetsrätt
Publicerad: 2020-06-01 12:40
Advokat Sten Bauer och jur.kand Ida Cederborg, Baker Mckenzie advokatbyrå.

KRÖNIKA – av advokat Sten Bauer och jur.kand. Ida Cederborg, Baker McKenzie Advokatbyrå

För att motverka spridningen av coronaviruset i Sverige uppmanar Folkhälsomyndigheten arbetsgivare att se till att anställda – i möjligaste mån – arbetar hemifrån. Många företag, och deras anställda, var snabba med att ställa om verksamheten; på kort tid har allt fler arbetsplatser flyttat in i de anställdas hem. Arbetsgivarens ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet gäller enligt lag, oavsett var någonstans den anställde utför arbetet. När de anställda uppmanas att ta med sig arbetet hem, följer arbetsgivarens arbetsmiljöansvar med.

Arbetsgivare ska genom systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa i arbetet[1]. Det är alltså arbetsgivarens skyldighet att identifiera och kartlägga eventuella risker för ohälsa och olyckor så att arbetsgivaren kan vidta åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö. När anställda i allt större utsträckning arbetar på distans så ställer det krav på arbetsgivaren att säkerställa att de riskbedömningar som görs även omfattar den nya plats från vilken arbetstagarna utför sitt arbete. Vilka åtgärder som kan behöva vidtas måste bestämmas från fall till fall, beroende på omständigheterna och den tid under vilken arbetstagaren förväntas arbeta på distans.

En utmaning för arbetsgivare är att säkerställa att de anställdas arbetsplatser är lämpliga ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ergonomiskt utformade och anpassade arbetsplatser har nu bytts ut mot platser i den anställdes hem, som ofta erbjuder sämre förutsättningar för arbetet. Exempelvis har höj- och sänkbara skrivbord ersatts av låga soffbord. Flera föreskrifter från Arbetsmiljöverket reglerar hur arbetsplatsen på bästa sätt ska utformas, men det kan vara svårt för arbetsgivare att avgöra hur arbetsmiljöansvaret vid distansarbete ska fullgöras. Frågan är hur långt arbetsgivaren behöver gå för att bedöma riskerna och de åtgärder som bör vidtas? Krävs det att chefen åker hem till sina medarbetare för att bedöma arbetsmiljön?

När arbete utförs på en plats som arbetsgivaren inte bestämmer över blir det särskilt viktigt att se till att arbetstagarna själva har tillräckliga kunskaper om de eventuella risker som kan uppstå i arbetsmiljön och också deltar i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare bör därför se till att arbetstagarna får information om hur de på bästa sätt kan utforma sin arbetsmiljö, och hur de ska hantera den utrustning och de verktyg som arbetsgivaren tillhandahåller. Om arbetsmiljön kan hanteras i samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagaren bör det sällan bli aktuellt med ett hembesök från arbetsgivaren. En viktig sak att tänka på är att arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inte bara omfattar den fysiska arbetsmiljön, utan även psykiska och sociala förhållanden. När arbetsplatsen flyttar hem riskerar gränsen mellan arbetsliv och privatliv att suddas ut.

Det kan bli svårare att avgöra när arbetsdagen börjar och slutar. Beroende på den anställdes boende- och familjesituation är det inte heller säkert att arbete från hemmet alltid fungerar väl i praktiken. Restriktioner om fysisk distansering innebär för många en begränsning av det sociala umgänget och den fysiska aktiviteten. När de dagliga interaktionerna med kollegorna upphör kan distansarbete väcka känslor av ensamhet. Fysisk aktivitet och daglig kontakt med kollegor via telefon eller annan kanal bör därför uppmuntras. Arbetsgivare bör även se till att chefer har lämplig och regelbunden kontakt med sina medarbetare och att avstämningar sker mellan chef och medarbetare så att arbetsmiljön och arbetsbelastningen är rimlig. Ett effektivt och välfungerande distansarbete ställer krav på närvaro och aktivitet i ledarskapet. Arbetsgivare bör därför också skapa stöd för chefer att på bästa sätt leda sina arbetsgrupper, för att därigenom skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Coronapandemin har inget bestämt slutdatum och det är svårt att få en uppfattning om hur länge nuvarande situation fortgår. Coronapandemin i kombination med den digitala och tekniska utvecklingen innebär att flera företag kommer att överväga mer distansarbete framöver. De anställda får mer flexibilitet och arbetsgivaren sparar kostnader för dyra kontorsplatser. Det blir en ”win-win”. Dock måste arbetsgivare anpassa sitt arbetsmiljöarbete utifrån de nya förutsättningarna. Arbetsgivare kan därmed behöva se över sitt arbetsmiljöarbete, samt sina försäkringar, rutiner, policydokument och överenskommelser med de anställda om vad som ska gälla för att säkerställa att de lever upp till sitt arbetsmiljöansvar vid distansarbete – även efter coronapandemin.

[1] Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)


Dela sidan:
Skriv ut:

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.