Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”En alternativ verklighet – hade den fått fortgå?”

Krönikor
Publicerad: 2019-12-05 11:00

KRÖNIKA – av Emma Fagervall, bolagsjurist och initiativtagare till #medvilkenrätt, aktiv för miljö- och hållbarhetsfrågor via mångfaldigt prisbelönta Supermiljöbloggen.

Oavsett om man jämför medellönen för alla kvinnor och män som arbetar, eller om man jämför mellan och inom olika sektorer och yrken, har män högre lön. Sakliga faktorer kan till viss del förklara löneskillnaderna, men även om man tar med ålder, utbildning, arbetstid, yrke och sektor i beräkningen så finns det kvar en oförklarlig löneskillnad mellan män och kvinnor på 4,4 procent.

4,4 procent mindre.

Lek med tanken om en alternativ verklighet. En verklighet där Arbetsmiljöverket rapporter att det är vanligare att män utsätts för sexuella trakasserier, eller trakasserier som är kopplade till kön, än kvinnor.  Att diskrimineringsombudsmannen i flera studier konstaterar att det föreligger en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa om du blivit trakasserad på ditt arbete och att det enbart är en lite del av den upplevda diskrimineringen som anmäls och att mörkertalet är stort.

En alternativ verklighet där du som man alltså inte bara i högre grad utsätts för trakasserier, utan även på grund av detta löper en högre risk av att drabbas av psykisk ohälsa. 

I vår alternativa verklighet konstaterar även SCB att män har högre utbildningsnivå än kvinnor, men att män trots detta har lägre inkomst och så småningom lägre pension än kvinnor. SCB:s statistik visar även att män redan i skolan är mer stressade än kvinnor. 

I vår alternativa verklighet visar statistiken på hårresande siffror när det kommer till de våld/sexuella våld som män utsätts för. Siffrorna visar att av de anmälda våldtäkterna 2018 utgjorde 93 procent brott mot en man/pojke, och 7 procent av brott mot en kvinna/flicka. Därutöver utgjordes 85 procent av rapporterat våld i nära relationer enligt Brottsförebyggande rådet av våld från en kvinna, mot en man.  

I vår alternativa verklighet visar statistiken att 70 procent av världens fattigaste är män, och att 603 miljoner män och pojkar lever i länder där könsrelaterat våld är lagligt. Männen har, ovan på allt detta, även betydligt sämre tillgång till ekonomiska resurser.

I vår alternativa verklighet visar Världsbankens jämställdhetsskala  att män endast får åtnjuta tre fjärdedelar av det kvinnornas rättigheter och att världen med samma utvecklingstakt kommer att vara jämställd i lagar och regleringar först år 2073, alltså om 54 år.

I vår alternativa verklighet undertecknar hundratusentals män under hösten 2017 branschupprop för att vittna om ojämställda arbetsplatser. Ett år senare visar en SIFO-undersökning att 79 procent av kvinnorna anser att metoo-rörelsen varit positiv för jämställdheten, men den visar även att 53 procent av de svarande kvinnorna inte blivit mer engagerade. Mer än hälften av de svarande kvinnorna anser med andra ord inte att mäns utsatthet är en så pass viktig fråga att den förtjänade deras specifika engagemang.

Vår reella verklighet är, som vi alla vet, helt omvänd från den alternativa verklighet ovan.  Men om vår alternativa verklighet hade varit den reella verkligheten – hade den fått fortgå? Hade de oförklarliga löneskillnaderna levt kvar? Hade vi varit “nöjda” med att världen eventuellt kan komma att vara jämställd utifrån lagar och regleringar först om 54 år?

Statistiken ovan är hårda fakta om kvinnors verklighet runt om i världen. Informationen borde vara svår att blunda för men trots detta verkar den vara lätt att ignorera för många. Kanske är det så att faktan om kvinnors utsatthet i samhället blivit normaliserad idag – att vi är så pass vana vid statistiken om en viss grupps utsatthet att den helt enkelt inte väcker det engagemang det så självklart ska ha.  Om 54 år är min man 91 år gammal och skulle då alltså fått leva hela sitt liv i en icke jämställd värld. Det är inte bra nog för mig. Hur kan det vara bra nog för någon medmänniska?

Krönikan är en del av Dagens Juridiks satsning, tillsammans med Legally Lady,där advokat Ulrika Rogland, tidigare justitiekansler Anna Skarhed, advokat Camilla Wikland samt juristerna bakom #medvilkenrätt Emma Fagervall, Ida Kjos och Caroline Snellman turas om att skriva kolumner en gång i veckan.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: