Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Personaloptioner är skattefria när de används för att bli delägare

Finans
Publicerad: 2020-09-09 12:52
Illustrationsbild. Högsta förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att reglerna om skattefrihet för så kallade personaloptioner är tillämpliga när optionerna ger den anställde rätt att omedelbart förvärva aktier genom användande av teckningsoptioner.

Förmåner som en anställd får från sin arbetsgivare är som huvudregel skattepliktiga. Förmån i form av personaloptioner ska emellertid under vissa förutsättningar undantas från beskattning, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Villkoren för skattefrihet

En personaloption är en rätt att i framtiden förvärva värdepapper på förmånliga villkor. Ett av villkoren för skattefrihet är att personaloptionerna utnyttjas för förvärv av andelar i det företag som optionerna har förvärvats från.

I ett aktuellt mål har en man ansökt om förhandsbesked för att få klarhet i om detta villkor var uppfyllt om förvärvet av andelar genomfördes genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.

Bli delägare och ta del av vinst

Den anställde hade av sin arbetsgivare erbjudits personaloptioner, som gav honom rätt att förvärva andelar i bolaget. Förvärvet av andelar skulle genomföras på så sätt att bolaget först skulle överlåta ett antal teckningsoptioner till honom, vilka sedan omedelbart skulle utnyttjas för att teckna aktier i bolaget. 

Högsta förvaltningsdomstolen anförde att kravet på att personaloptionen ska utnyttjas för förvärv av andelar i företaget syftar till att säkerställa att den anställde genom att utnyttja optionen blir delägare i företaget och därigenom får del av vinsterna i detta.

De aktuella personaloptionerna var utformade så att om den anställde valde att utnyttja optionerna så skulle det ovillkorligen leda till att han blev delägare i bolaget.

Teckningsoptionerna utnyttjas omedelbart

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade vidare att aktieförvärvet skulle genomföras med användande av ett i aktiebolagslagen anvisat och reglerat förfarande för förvärv av nya aktier.

Den omständigheten att förvärvet även skulle innefatta det ledet att den anställde först skulle tilldelas teckningsoptioner, vilka därefter omedelbart skulle utnyttjas för förvärv av aktier, kunde mot den bakgrunden inte anses innebära att personaloptionerna utnyttjades för att förvärva något annat än andelar i bolaget.

Kravet att optionen ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget var således uppfyllt.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
förhandsbesked

Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.