Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Conni Jonsson sänker skadeståndskravet mot PWC

Finans
Publicerad: 2021-09-27 09:13

Efter försäljningen av EQT-aktierna sänker nu Conni Jonsson skadeståndskravet mot PWC från 266 miljoner kronor till 106,7 miljoner kronor.

I mitten av mars lämnade Conni Jonsson, grundare och storägare av EQT, in en stämningsansökan mot PricewaterhouseCoopers och Öhrlings PricewaterhouseCoopers, PWC. I stämningsansökan yrkade han i första hand att domstolen förpliktigar bolagen att solidariskt med varandra betalar honom drygt 266 miljoner kronor jämte ränta från den 25 juli 2020. Nu justeras Conni Jonssons skadeståndsyrkande efter hans försäljning av 5 232 264 Top up-aktier via Luxemburg-bolaget Qarlbo. Alltså majoriteten av de aktier som denna tvist rör sig om.

Försäljningen

Försäljningen skedde till kursen 370 kronor per aktie. Med avdrag för transaktionskostnader blev hans ägarbolag, Qarlbos, intäkt 368,34 kronor per aktie. 

Totalt inbringar försäljningen drygt 1 927 miljoner kronor.

Priset för de 6 026 336 Top up-aktierna som Conni Jonsson förvärvade, inför börsnoteringen av EQT, genom Qarlbo var 12,23 kronor per aktie, en total anskaffningskostnad för Top up-aktierna om 73,7 miljoner kronor.

Tvisten rör alltså att Conni Jonsson har, enligt honom, fått råd av PwCs att placera de förvärvade EQT-aktierna i Qarlbo, vilket har medfört en sämre skattesituation för honom än om han placerat aktierna i Bark Partners. Enligt honom blir den försämrade skattesituationen än sämre ju mer aktierna stiger i värde.

Lägre skatt om aktierna var placerade i Bark Partners

Nu har alltså Conni Jonsson, genom Qarlbo, sålt huvuddelen av de EQT-aktier som denna tvist handlar om. Conni Jonsson menar att om de aktier som sålts istället varit placerade i Bark Partners skulle skatten för Conni Jonsson när han tar ut likviden som försäljningen medfört bli 5 procent lägre än i nuvarande situation när aktierna är placerade i Qarlbo. 

”Med beaktande av de kostnader (skatt på utdelning för att finansiera ett personligt förvärv) det skulle ha medfört för Conni Jonsson att i första läget placera aktierna i Bark Partners samt också att kupongskatt skulle ha undvikits om aktierna varit placerade där från början uppgår skillnaden i skattekostnader för Conni Jonsson – mellan att sälja aktierna i Qarlbo och i Bark Partners (om de varit placerade där från början) och därefter ta ut likviden – till 71 607 780 kr. Detta belopp om 71 607 780 kr utgör den skada Conni Jonsson lidit beträffande de EQT-aktier som sålts”, framgår det av det justerade skadeståndsyrkandet som Conni Jonsson via sina ombud lämnat in till domstolen. 

Sålde inte hela innehavet

Men Conni Jonsson sålde alltså inte hela EQT-innehavet som finns i Qarlbo. Om han flyttar dessa aktier till Bark Partners för att eliminera den pågående ökningen av skatteskadan uppstår också en skada i form av  ytterligare en skattekostnad.

För att flytta aktierna behöver Conni Jonsson dela ut dessa till sig själv för att sedan flytta till Bark Partners, vilket skulle ha medfört en skattekostnad som hade behövt finansieras genom ytterligare uttag som också skulle ha medfört en skattekostnad. Flytten skulle dock ha medfört ett högre skattemässigt anskaffningsvärde på aktierna. 

”Skattekostnaden för Conni Jonsson, med beaktande av fördelen av ett högre anskaffningsvärde, uppgår till 34 831 401 kr beräknat vid tiden för stämningsansökningen. En flytt idag skulle vara mycket dyrare eftersom kursen på en EQT-aktie har gått upp”, framgår det av det justerande skadeståndsyrkandet.

Kupongskatt

Enligt Conni Jonsson ökar denna kostnad med kupongskatten på utdelningen för 2020 om 262 044 kronor för de kvarvarande EQT-aktierna som skulle ha undvikits om aktierna funnits i Bark Partners från början. Skadan beträffande de aktier som ännu inte har sålts uppgår därmed, enligt Conni Jonsson, drygt 35 miljoner kronor.

Conni Jonssons totala skada efter att följa PwCs råd att placera aktierna i Qarlbo uppgår därmed till drygt 106,7 miljoner kronor, menar ombuden Olof Nilsson och Ola Hansson från Advokatfirman Schjødt.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
conni-jonsson-pwc

Dela sidan:
Skriv ut: