Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Bolag inom Investorkoncernen medges miljardavdrag för räntekostnader

Finans
Publicerad: 2020-09-01 09:11
Foto: Kenny Bengtsson / SvD /

Förvaltningsrätten medger tre olika bolag inom Investorkoncernen avdrag för räntekostnader om drygt 3,7 miljarder kronor. Räntorna avser lån som bolagen tog av sitt moderbolag Investor för att finansiera förvärv av koncernerna Mölnlycke, Permobil och Lindorff.

Skatteverket hade nekat de aktuella avdragen, som gäller beskattningsåren 2014–2017. Företag som ingår i en intressegemenskap får inte dra av räntekostnader avseende skulder till andra företag inom intressegemenskapen om skuldförhållandena huvudsakligen uppstått för att gemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Skatteverket bedömde att skuldförhållandena uppstått av denna anledning, bland annat eftersom beviljande av avdragen innebär att någon skatt i princip inte betalas på vinsterna i de rörelsedrivande bolagen i Mölnlycke-, Permobil- och Lindorffkoncernerna.

Skulder till externa parter

Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterar i domarna att moderbolaget Investor, som är ett investmentföretag, har skulder till externa parter som överstiger de fordringar bolaget har på sina intresseföretag. Det innebär att en presumtion gäller för att skuldförhållanden inom intressegemenskapen inte har uppkommit av skatteskäl. Det ankommer då på Skatteverket att visa att skuldförhållandena har uppkommit av sådana skäl, vilket kan vara fallet till exempel om räntorna på de aktuella lånen avviker på ett märkbart sätt eller om finansiering hade kunnat ske med tillskott i stället för lån.

Förvaltningsrätten anser att det genom den bevisning bolagen fört fram i målen framkommit att det finns starka affärsmässiga skäl bakom skuldförhållandenas uppkomst och att räntorna inte avviker på något märkbart sätt. Skatteverket har inte lyckats visa att skuldförhållandena huvudsakligen uppstått för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån och bolagen ska därmed medges avdrag för räntekostnaderna.

Ersättning för ombudskostnader

Förvaltningsrätten beviljar ersättning för ombudskostnader och rättsutlåtanden med mera med 1 277 000 kronor inklusive mervärdesskatt. Rotcas yrkande för ombudskostnader är på 1 353 525 kronor exklusive mervärdesskatt för arbete under 467 timmar och motsvarar således en genomsnittlig timkostnad om cirka 2 898 kronor.

Förvaltningsrätten finner med hänsyn till skattefrågans svårighetsgrad, utredningens omfattning och skattebeloppets storlek att Rotca får anses haft behov av ombud för att tillvarata sin rätt i förvaltningsrätten. Vidare att det saknas skäl att ifrågasätta nivån på timkostnaden i sig för de som biträtt.

Samtliga kostnader ej motiverade

Även med beaktande av skattefrågans svårighetsgrad, utredningens omfattning och det omtvistade skattebeloppet anser förvaltningsrätten mot bakgrund av det tidigare anförda att samtliga nedlagda kostnaderna för ombud inte kan anses ha visats varit skäligen motiverade för att ta till vara Rotcas rätt i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten bedömer att ersättning för cirka 55 procent eller cirka 257 timmars arbete med det genomsnittliga arvodet, eller totalt 931 000 kronor.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
investorbolag-forvaltningsratten

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.