Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Debatt

”Kritiken mot den friande hovrättsdomen övergick i ren lynchning – numera sker det via internet”

”Åklagarens agerande i barnläkarmålet visar på en märklig syn på rättssystemets aktörer som ofelbara”

”I skattemål är staten både part och domare – så döm rätt och döm i tid!”

”Norrmalmstorgsdramat hanterades som om det fanns en generell nödrätt – men vad har vi lärt oss?”

”Anne Rambergs argumentation är högst diskutabel – nyansera kraven för tillträde till advokatyrket”

”Sanktionsavgifter istället för straff – ett effektivt vapen mot lagöverträdelser”

”Vi har inte mörkat bortfallet i vår ADHD-studie, Lars Lundström”

”Det kan inte anses att Göta hovrätts kontroversiella ställningstagande ryms under notoriska fakta”

”Jurister saknar professionellt grundad kunskap om rättsreglernas spegelbild i samhället”

”Hovrättens domskäl om hur synen på sexlivet har förändrats borde inte få skrivas utan robust stöd”

”Apropå ADHD-medicinering: Kriminalitet som ett biologiskt betingat handikapp – åter till 20-talet?”

MUF till attack mot Beatrice Ask: ”Kronvittnen riskerar att allvarligt försämra rättssäkerheten”

”I 23 år har vi sett att domstolarna inte tillämpar FN:s barnkonvention – men nu kan HD ändra på det”

”80-talets stigma för HIV förstärks av rättsväsendets okunskap och domar som bygger på rädsla”

”Jag skulle inte vara stolt över att vara advokat om vi gick åklagare Ahlstrand tillmötes”

”Till mina kritiker: jag vill inte sänka beviskraven – jag vill slå vakt om den fria bevisprövningen”

”Sätt 18-årsgräns på sociala medier – unga förstår inte den rättsliga innebörden av att agera på nätet”

”En mobil är inte längre bara en telefon – förslaget straffar operatörer som värnar kundernas integritet”

”Kränkningen av romer fortsätter – jag ledde själv en inspektion av Skånepolisen redan år 2000”

”För mycket rättssäkerhet skapar rättsotrygghet – vi behöver en tillnyktring i brottmålsprocessen”