Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Fel när säljchef avskedades – får upprättelse i arbetsdomstolen

Arbetsrätt
Publicerad: 2021-06-02 10:18

Ett bolag saknade laga skäl för uppsägning av en tidigare försäljningschef som påstods ha ställt ut miljonfakturor i strid med gällande bokföringsrutiner.
Det slår arbetsdomstolen fast och konstaterar att mannen har rätt till ett allmänt skadestånd om 125 000 kronor.

Mannen var försäljningschef på bolaget som utvecklar, tillverkar och säljer maskiner för renhållning och underhåll. Under början av 2018 beslutade bolaget att inleda en internutredning som senare ledde till att mannen avskedades från sin anställning.

Enligt bolaget kunde utredningen visa att mannen bland annat underlåtit att dela med sig av försäljningsrapporter, åsidosatt grundläggande redovisningsrutiner och registrerat försäljningar som inte ägt rum.
Den avskedade försäljningschefen beslutade sig då för att stämma bolaget och yrkade 250 000 kronor i skadestånd för att bolaget avskedat honom utan att det funnits saklig grund för avsked eller uppsägning.

Tingsrätten ansåg att bolaget hade rätt

Tingsrätten gick dock på bolagets linje och konstaterade att mannen utfört felaktiga orderläggningar och faktureringar, Dessutom hade han registrerat försäljningar som inte ägt rum till miljonbelopp, vilket inneburit en ekonomisk skada för bolaget i form av att bolagets resultat har fått justeras och moms har erlagts på ett felaktigt sätt. Mot bakgrund av detta förelåg det, enligt tingsrätten, grund för avsked.

Målet kom sedan att prövas i arbetsdomstolen som anser att bolaget inte presenterat någon sammanställning eller liknande av de fakturor som ställdes ut av mannen – och som inte blev betalda. Vid en sammantagen bedömning anser arbetsdomstolen att det inte är visat att mannen, som bolaget gjort gällande, har tillämpat en praktik där han låtit registrera fakturor i bolagets affärssystem utan att skicka dem till kunden.

Däremot har mannen, i två eller tre fall, låtit fakturera kunder utan att i tillräcklig grad förvissa sig om att fakturan varit riktig och i ett fall inte sett till att en kundorder ombokats till en lagerbeställning.

Saknades laga skäl för uppsägning

De felaktigheter mannens agerande som enligt arbetsdomstolen är bevisade innebär, enligt domstolen, inte att han grovt har åsidosatt sina åligganden mot bolaget. Därför har det saknats laga skäl för att avskeda honom. Inte heller har bolaget haft saklig grund för att säga upp honom av personliga skäl. Mannen har därför rätt till skadestånd på 125 000 kronor.

Domstolen var dock inte enig. Två ledamöter är skiljaktiga och anser att mannen avsiktligt och grovt vårdslöst åsidosatt sina åligganden som försäljningschef och agerat på ett sätt som ingen arbetsgivare ska behöva tåla.


Dela sidan:
Skriv ut: