Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Transkvinna ska avtjäna straff på anstalt för män

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-10-02 10:34
Foto: Johan Nilsson / TT /

En person som identifierar sig som kvinna och medicinerar med östrogen och testosteronblockerare, men inte genomgått könsoperation eller bytt personnummer, ska placeras på anstalt avsedd för män.
Transsexuella ska visserligen behandlas utifrån det kön som de själva vill identifiera sig med – men hänsyn måste också tas till andra intagna.

En person som tidigare omnämnts som man och som dömts till fyra månaders fängelse för misshandel med placering i anstalten Kolmården, ansökte om att istället bli placerad i anstalten Sagsjön på grund av personliga omständigheter – men fick avslag.

Begärde förflyttning

Personen, som nu bytt till ett ”kvinnligt kodat namn” och hänvisar till sig själv som kvinna, överklagade till Förvaltningsrätten i Göteborg och begärde att beviljas placering på en anstalt särskilt anpassad för kvinnor med ett relationsbrottsprogram särskilt riktat till henne.

Utöver att det är en allmänt vedertagen uppfattning att transpersoner i så stor utsträckning som möjligt bör bemötas utifrån sitt självdefinierade kön, finns det en risk för att hon utsätts för hot eller våld om hon placeras på en anstalt avsedd för män. En sådan placering skulle dessutom vara direkt diskriminerande och kränkande mot henne, och strida mot Europakonventionen.

Sammantaget bör hon enligt egen uppfattning tillåtas avtjäna sitt straff på en kvinnoanstalt – antingen genom att hon behandlas som en kvinna, eller – som nödlösning – genom att samtyckte inhämtas från övriga intagna.

Förhindrad att pröva frågan

Enligt Kriminalvården har kvinnan inte fått godkännande om att byta kön, även om en utredning påbörjats i Spanien där hon bor. Kriminalvården ifrågasätter inte kvinnans självidentifikation som just kvinna, men i avvaktan på beslut om könskorrigering finner myndigheten sig förhindrad att pröva frågan om det är lämpligt med en placering av henne i en anstalt för kvinnor.

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan själv uppgett att hon lider av transsexualism/könsdysfori och identifierar sig som kvinna. Hon har inte påbörjat någon konskorrigerande behandling – och det finns inte heller någon konkret plan på att inleda en sådan inom den närmaste framtiden.

Fattas utifrån juridiskt kön

Mot den bakgrunden fann förvaltningsrätten att anstaltsbslutet ska fattas utifrån hennes juridiska kön – som är man. Enligt fängelselagen kan hon därmed bara placeras på en anstalt avsedd för kvinnor om det är lämpligt, och övriga intagna samtycker till placeringen. Det krävs dock starka skäl för att det ska anses vara lämpligt att en intagen placeras på en anstalt med intagna av motsatt kön. När det gäller risken för hot och våld på en anstalt för män har hon inte anfört några omständigheter som tyder på att det föreligger en förhöjd risk kopplad till just henne.

”Problem kan uppstå”

Mot bakgrund av detta och att kvinnan är dömd för ett våldsbrott i nära relation ansåg förvaltningsrätten att det i nuläget inte är lämpligt att göra ett undantag, och alltså bevilja henne placering på en anstalt avsedd för kvinnor. Kriminalvården har därmed haft fog för sitt beslut.

Till Kammarrätten i Göteborg har kvinnan tillagt att hon i allt väsentligt lever som just kvinna och behandlas av omgivningen som en sådan. Hon står i kö för att påbörja en utredning i den svenska transvården, och medicinerar med östrogen och testosteronblockerare sedan februari 2019.

Kammarrätten instämmer i att den generella utgångspunkten är att transsexuella ska behandlas utifrån det kön som de själva vill identifiera sig med. När det gäller placering i anstalt kan man dock inte bara ta hänsyn till den enskildes uppfattning – utan även till den situation som andra intagna på samma anstalt hamnar i. Särskilt om de övriga intagna är kvinnor och den enskilde har ett juridiska kön kan problem uppstå, framhåller domstolen.

Överklagandet avslås

I folkbokföringen ändras kön och personnummer automatiskt av Skatteverket efter att Socialstyrelsens rättsliga råd beviljat en ansökan om ändring av könstillhörighet. Placering i anstalt sker då i enlighet med det nya juridiska könet. Även ett beslut av utländsk myndighet eller domstol, motsvarande det Rättsliga rådet, godtas av Skatteverket och kan ligga till grund för ett beslut att ändra personnumret i folkbokföringen.

Med hänsyn till bland annat detta anser kammarrätten att den ordning där personnumren styr beslut om placering av anstalt inte strider mot Europakonventionen. Att frångå denna ordning skulle enligt kammarrätten dessutom kunna leda till konsekvenser som är svåra att överblicka – och överklagandet avslås därför. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Johanna Haddäng
red@dagensjuridik.se