Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pyroman får gå på allsvenska fotbollsmatcher under permission

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-30 11:51
Foto: Andreas Hillergren / TT

Åklagaren vill stoppa en dömd pyroman från permission för att gå på allsvensk fotboll i Sundsvall. Men trots att pyroteknik förekommer anser både förvaltningsrätten och en oenig kammarrätt att patienten ska få permission.

Chefsöverläkaren vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall ansökte om permission för en patient, som dömts för att ha anlagt bränder, för att gå på GIF Sundsvalls fotbollsmatcher under senvåren och sommaren 2019.

Patienten beskrivs ha fungerat bra på avdelningen och deltagit i aktiviteter. Han har, enligt läkaren, inte anlagt några bränder under permissioner och det finns inte en stor risk om permissionen beviljas.

Inte lämplig att vistas i närheten av pyroteknik

Åklagaren motsatte sig permission med hänsyn till att återfallsrisken i att anlägga bränder fortfarande anses vara mycket hög och att dessa fotbollsmatcher är en synnerligen olämplig miljö. De innebär inte sällan ”problematik med pyroteknik, frustration hos laganhängare som kan leda till kontroverser av olika allvarlighetsgrad och andra faktorer som gör att det är anmärkningsvärt att det kan anses lämpligt för permissioner av dylikt slag”.

Förvaltningsrätten i Härnösand konstaterade att patienten tidigare besökt fotbollsmatcher på permission vilket har fungerat utan anmärkning. Det har vidare framgått att han avstått från permissioner när han inte har mått bra och att han inte har anlagt några bränder i samband med permissioner. Tidigare anlagda bränder har dessutom skett i ensamhet och mot denna bakgrund och då permissionen stämde överens med vårdplanen ansåg förvaltningsrätten att chefsöverläkarens ansökan skulle bifallas.

Oenig kammarrätt fastslog underrättens dom

Åklagarmyndigheten överklagade beslutet till kammarrätten i Sundsvall som inte heller anser att det finns något i mannens historia som tyder på att pyroteknik skulle trigga hans önskan att elda.

Vid de tillfällen han har anlagt eld har det föregåtts av en längre tid av dåligt mående och det har inte rört sig om några impulsiva infall. Därför bedöms risken att han i samband med en tillfällig frustration plötsligt bestämmer sig för att elda något som låg. Risken att hans pyromani skulle triggas av bengaliska eldar bedöms också som låg och överklagandet avslås därför.

Två ledamöter i kammarrätten ville dock bifalla överklagandet och skriver i sin skiljaktiga mening att risken för återfall i brottslighet och verkan av den vård och behandling som mannen genomgått bör innebära att den sökta permissionen inte ska beviljas. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se