Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Pappa skickade leksaker försedda med GPS-sändare

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-11-27 13:53
Foto: Yvonne Åsell / SvD/ SCANPIX

Genom att skicka leksaker försedda med GPS till sin son kunde pappan lokalisera kvinnans skyddade boende.
Nu förlorar han vårdnadstvisten mot mamman som därmed får ensam vårdnad om den gemensamma sonen.

Paret har en son född i maj 2016 och yrkade i Eskilstuna tingsrätt båda två på ensam vårdnad. Kvinnan uppgav att mannen var olämplig som vårdnadshavare och att pojken riskerade att utsättas för övergrepp.

Mannen tillbakavisade kvinnans uppgifter och betonade pojkens behov av en nära kontakt med båda sina föräldrar. Kvinnan var dock enligt mannen olämplig som vårdnadshavare och enligt mannen var han den som bäst kunde möjliggöra för pojken att få en bra relation till båda sina föräldrar.

”Starka patriarkaliska värderingar och påbud”

Kvinnan är ursprungligen från Tunisien och kom till Sverige 2016, efter att parterna två år tidigare gift sig. Hon har i rätten beskrivit det som att mannen, som 2006 konverterade till islam, har ”starka patriarkaliska värderingar och påbud” och att kvinnan ensam tvingats sköta hemmet.

Hon ska även ha utsatts för våld och hot om våld – något som hösten 2017 resulterade i att hon tillsammans med sonen för första gången placerades på ett skyddat boende.

De flyttade senare hem men i augusti 2018 flyttade de för gott till en ny adress, där de beviljats skyddad folkbokföring. Mannen har dock genomgående tillbakavisat uppgifterna om våld, hedersförtryck och omsorgsbrister – och förklarat att kvinnan använder detta som en taktik i vårdnadstvisten.

Pappan fick ensam vårdnad i tingsrätten

Tingsrätten gick på pappans linje och ansåg, bland annat, att det inte fanns stöd för att pojken skulle utsättas för eller tvingas bevittna våld hos pappan. Domstolen konstaterade samtidigt att pojkens mamma ”har uppvisat tendenser av att vilja äga sitt barn och att hon har provocerat [pappan] genom sitt kontrollerande och överbeskyddande sätt”.

Pappan var enligt tingsrätten också ”den av föräldrarna som bäst kan tillgodose att [pojken] får ett socialt skyddsnät, en god bostad, en ekonomisk trygghet och förutsättningar för att lära sig det svenska språket”. Pojken skulle också hos pappan slippa ”leva under sekretessmarkering” – något som enligt tingsrätten skulle minska risken för isolering. Domstolen ansåg även att risken för att pojken förs utomlands skulle bli mindre.

Domstolen beslutade också om att pappan skulle ha ensam vårdnad, eftersom detta utifrån en sammantagen bedömning ansågs bäst för pojken – något som gick rätt emot den rekommendation som gjorts av den kommunala socialnämnden.

Har lokaliserat mamman med hjälp av leksaker med GPS

Mamman överklagade beslutet om att ge pappan ensam vårdnad till hovrätten och under förhandlingarna framkom ett antal nya omständigheter.

Bland annat visade det sig att pappan lyckats lokalisera var mamman och pojken bor genom att via Skatteverket skicka leksaker till pojken som varit försedda med GPS-sändare – vilket tvingat mamman att på nytt byta vistelseort vilket nu spelar in i umgängesfrågan:

”[Pappans] agerande visar på en tydlig brist på insikt i, eller intresse för, vad detta innebär av otrygghet och osäkerhet för [pojken]. Det finns inget som talar för att [pappan] skulle upphöra med sina försök att få reda på [mammans] och [pojkens] vistelseort”.

Upplyst släkten om kvinnans klandervärda beteende

Det framgår, enligt hovrätten, även av utredningen att pappan tagit kontakt med mammans släkt och andra personer i hennes hemland för att understryka ”det enligt honom klandervärda i hennes agerande och att hon ska rätta sig efter vad hans uppfattning om vårdnad, boende och umgänge m.m. innebär”.

Oavsett om detta har sin grund i en gemensam trosuppfattning och oavsett om det förekommer ”hederskultur” i Tunisien är det enligt hovrätten ”uppenbart att [mannen] genom sitt handlande visat prov på bristande respekt för [kvinnans] val och uppfattningar”. Detta har också ”varit ägnat att utsätta henne för en otillbörlig påverkan att underkasta sig [mannens] vilja]”, skriver hovrätten.

Vid en sammantagen bedömning anser hovrätten att omständigheterna gör att tingsrättens dom ska ändras och vårdnaden om pojken tillerkännas mamman. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se