Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Kammarrätten beviljar biträde i LVU-mål ytterligare ersättning

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-07-09 14:35
Foto: Suvad Mrkonjic / TT

Kammarrätten beviljar ett offentligt biträde ytterligare ersättning om drygt 5 000 kronor. Biträdet begärde ersättning för 15 timmar men beviljades för 12. I och med kammarrättens dom beviljas biträdet nu hela den begärda ersättningen.

I ett mål som rörde beredande av vård av en flicka enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga hade ett offentligt biträde vid Förvaltningsrätten i Malmö begärt ersättning för arbete motsvarande 15 timmar.

Ansågs inte rimligt

Förvaltningsrätten ifrågasatte inte att biträdet hade lagt ned tiden i fråga, men ansåg att tiden gick utöver vad som kunde anses rimligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Hänsyn togs även till målets karaktär och att biträdets huvudman medgett såväl fastställelsen av det omedelbara omhändertagandet som ansökan om vård. Domstolen ansåg därför att biträdet skulle anses skäligen tillgodosedd med en ersättning för arbete som motsvarar tolv timmar.

Ger biträdet rätt

Domen överklagades till Kammarrätten i Göteborg, som nu ger det offentliga biträdet rätt. Kammarrätten anför att det som har kommit fram i målet inte utgör skäl att vägra biträdet hela den begärda ersättningen. Domstolen bifaller därför överklagandet, och beviljar biträdet ytterligare ersättning om drygt 5 000 kronor. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Luna Särman
red@dagensjuridik.se