Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HFD: AFA:s kapitalförvaltning undantas inte från skatteplikt

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2019-09-11 13:19
Foto Jessica Gow / TT

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens besked om att AFA Försäkring inte bedriver sådan verksamhet av allmänt intresse som krävs enligt mervärdesskattedirektivet för att den kapitalförvaltningstjänst som AFA tillhandahåller vissa stiftelser ska undantas från skatteplikt.

AFA Försäkring – som är ett samlingsnamn för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Livförsäkringsaktiebolag – ansökte om förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällande om en viss kapitalförvaltningstjänst som AFA tillhandahåller stiftelser är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen. Bolagen utgör gemensamt en momsgrupp med AFA Sjukförsäkringsaktiebolag som huvudman.

Tillförsäkrar arbetstagares rätt

AFA försäkrar genom kollektivavtal anställda inom den privata sektorn, kommuner, landsting, regioner samt vissa kommunala bolag och ägs av arbetsmarknadens parter LO och Svenskt Näringsliv.

I AFA:s verksamhet ingår även extern stiftelseförvaltning av Trygghetsfonden, Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet, Garantistiftelsen för ITP och TGL samt Stiftelsen för särskilda pensionsmedel. Dessa stiftelser tillförsäkrar arbetstagare rätt till pensionsmedel och andra kollektivavtalade förmåner, till exempel så kallat omställningsstöd. AFA tar hand om stiftelsernas kapitalförvaltning och kapitalförvaltningsadministration.

Skatterättsnämnden ansåg att AFA, genom att ha ingått samarbetsavtal med respektive stiftelse i och för sig fick anses ha bildat sådana fristående grupper som är en förutsättning för att 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen ska bli tillämplig. Enligt EU-domstolen uppställs det dock ett villkor enligt mervärdesskattedirektivet på att undantaget endast gäller fristående grupper vars medlemmar utövar verksamhet av allmänt intresse.

Av allmänt intresse

Även om AFA och dess ägare ”i vissa delar bedriver verksamhet som kan anses av allmänt intresse i mervärdesskattedirektivets mening” kan åtagandet att genom kollektivavtal försäkra anställda inom olika sektorer på arbetsmarknaden, inte hänföras till någon av de verksamheter som räknas upp i direktivet som undantagna på grund av allmänintresse, enligt nämnden. Redan på den grunden ansågs 3 kap. 23 a § mervärdesskattelagen alltså inte tillämplig.

De kapitalförvaltningstjänster som AFA tillhandahåller kan även tillhandahållas av andra aktörer på den öppna marknaden – vilket enligt Skatterättsnämnden dessutom innebär att det så kallade konkurrensvillkoret inte heller var uppfyllt.

Kapitalförvaltningstjänsterna bedömdes med andra ord inte undantagna från skatteplikt.

Fastställer

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, fastställer nu Skatterättsnämndens förhandsbesked. HFD delar – utan närmare motivering – nämndens bedömning att den verksamhet som stiftelserna bedriver inte kan anses vara av allmänt intresse så som avses i mervärdesskattedirektivet. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:

Malin Roubert
red@dagensjuridik.se