Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Dröjde tre år mellan delgivning och tingsrättsdom i narkotikamål

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-07-21 13:50
Foto Leif R Jansson / SCANPIX

Det dröjde tre år från delgivning av misstanke till tingsrättens dom gällande narkotikabrott.
Fördröjningen innebär en kränkning av rätten till en rättegång inom skälig tid och fängelsestraffet ändras därför till villkorlig dom i förening med samhällstjänst.

Enligt åtalet har den 33-årige mannen olovligen innehaft sammanlagt 31,9 kilo Kat, som är narkotika. Gärningen ska ha ägt rum den 14 juli 2017 på Centralstation i Stockholm samt i Eskilstuna.

Stockholms tingsrätt kom fram till att brottets straffvärde motsvarar fyra månader, samt konstaterade att narkotikabrott av normalgraden är ett brott av sådan art som normalt ska leda till fängelsestraff.
Vad som har framkommit om mannens personliga förhållanden utgör, enligt tingsrätten, inte tillräckliga skäl att frångå fängelsestraff. Villkorlig dom i förening med samhällstjänst kunde inte heller anses utgöra en tillräckligt ingripande påföljd för brottet.

Påföljden skulle därför bestämmas till fängelse. Fängelsestraffets längd sattes i enlighet med straffvärdet till fängelse fyra månader.

Inte den åtalades fel att det dragit ut på tiden

Svea hovrätt konstaterar, sedan domen överklagats dit, att presumtionen för fängelse kan brytas om det finns särskilda omständigheter som talar för en lindrigare påföljd. En omständighet som kan beaktas är om den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid enligt artikel 6.1 i Europakonventionen har kränkts.

33-åringen har i hovrätten också gjort gällande att tiden för det brott som han står anklagad för har varit så lång att detta ska beaktas vid påföljdsbestämningen.

Hovrätten noterar att mannen delgavs misstanke om brott den 14 juli 2017 och att åtal väcktes först den 24 maj 2019. Därefter dröjde det närmare ett år innan tingsrätten den 6 april 2020 meddelade dom i målet. Det finns inget som tyder på att tidsåtgången berott på 33-åringen eller något förhållande på hans sida.

Döms till villkorlig dom och samhällstjänst

Målet har inte heller varit omfattande eller annars av komplicerad beskaffenhet. Den sammantagna fördröjningen av lagföringen har inneburit en kränkning av 33-åringens rätt till rättegång inom skälig tid. Detta ska leda till att han döms till en lindrigare påföljd än vad brottet i övrigt motiverar.

Hovrätten anser att påföljden, i stället för fängelse, kan bestämmas till villkorlig dom i förening med samhällstjänst. Antalet timmar samhällstjänst bestäms, utifrån brottets straffvärde, till 120.

Om påföljden hade bestämts till fängelse skulle fängelse fyra månader ha dömts ut. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.