Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

29-årig NMR-medlem anses olämplig inneha skjutvapen

Aktuella rättsfall
Publicerad: 2020-07-21 08:31
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En 29-årig man får vapen och ammunition omhändertagna sedan Polisen fått kännedom om att mannen är en aktiv medlem i Nordiska motståndsrörelsen.
Det krävs inte några andra konkreta omständigheter till stöd för olämplighet eller risk för missbruk, det slår kammarrätten fast.

När det kom till Polismyndighetens kännedom att den 29-årige mannen är aktiv medlem i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) inledde Polismyndigheten ett omprövningsärende om hans tillstånd att inneha vapen.

Polismyndigheten bedömde att det finns risk för att den miljö mannen vistas i medför att vapen kan komma att missbrukas och att det var sannolikt att hans tillstånd att inneha vapen skulle komma att återkallas. Hans vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis omhändertogs därför.

Förvaltningsrätten gick på mannens linje

Mannen överklagade till Förvaltningsrätten i Jönköping och menade att Polismyndigheten felaktigt gjort bedömningen att han skulle vara en aktiv medlem i NMR baserat på en artikel som har publicerats på NMR:s hemsida. I den aktuella artikeln förekommer en person på en bild som liknar honom. Det är inte han som syns på bilden. Personen på bilden har inga utmärkande drag och det kan inte uteslutas att det är en annan person.

Förvaltningsrätten bedömde att det finns viss likhet mellan honom och mannen men det går inte att utifrån bilden dra slutsatsen att det är 29-åringen och inte någon annan person som förekommer på bilden. Eftersom det inte presenterats annan bevisning som styrker att han skulle vara medlem i organisationen ansågs Polismyndigheten inte ha visat att det finns risk för att 29-åringens vapen kan komma att missbrukas eller att det är sannolikt att hans tillstånd att inneha vapen kommer att återkallas. Förvaltningsrätten ansåg därför att överklagandet skulle bifallas och beslutet om omhändertagande upphävas.

Påstås ha ledande funktion i NMR

Omprövningsärendet kompletterades senare i kammarrätten med ett yttrande från Säkerhetspolisen. Polismyndigheten menade att det inte finns skäl att ifrågasätta riktigheten i vad Säpo anfört. Yttrandet i kombination med de uppgifter som ingick i förvaltningsrättens prövning är tillräckligt för att styrka att mannen är en aktiv medlem och har en ledande funktion i Nordiska motståndsrörelsen.

Kammarrätten fann inte skäl att ifrågasätta uppgifterna om NMR och de risker för påtryckningar som personer engagerade i NMR kan vara utsatta för. Enligt kammarrättens uppfattning innebär den typen av risker i regel att en person som befinner sig i en sådan situation är olämplig att inneha skjutvapen. Därför anser kammarrätten att det inte bör krävas att det har kommit fram några andra konkreta omständigheter till stöd för olämplighet eller risk för missbruk för att Polismyndigheten ska kunna besluta om omhändertagande av skjutvapen från en person med ett sådant engagemang som 29-åringen påstås ha.

Redan förvaltningsrätten hade tillräckligt underlag

Eftersom omhändertagande av skjutvapen är en interimistisk åtgärd i avvaktan på en slutlig återkallelseprövning, är kraven på Polismyndighetens utredning och bevisning förhållandevis låga (jfr HFD 2019 ref. 66). Med hänsyn till det anser kammarrätten att redan det underlag som förvaltningsrätten hade tillgång till ger tillräckligt stöd för att utgångspunkten vid prövningen av omhändertagandefrågan ska vara att 29-åringen har ett sådant engagemang i NMR som Polismyndigheten gör gällande. Yttrandet från Säkerhetspolisen ger ytterligare stöd för detta, trots att det inte framgår vad denna myndighets uttalanden om honom grundas på.

Mot denna bakgrund finner kammarrätten det sannolikt att 29-åringens tillstånd att inneha skjutvapen kommer att återkallas. Det har inte framkommit några särskilda omständigheter som talar emot ett omhändertagande. Överklagandet ska därför bifallas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.