Skip to content

"Talanglösa advokater utan skadeståndsansvar"- professorn starkt kritisk mot HD:s dom

Christina Ramberg, professor i civilrätt, i Blendow Lexnovas expertnyheter.

Hovrätten dömde en advokatbyrå att betala tolv miljoner i skadestånd till en klient för dålig processföring. Högsta domstolen rev upp domen eftersom advokatens misstag inte var "uppenbart" - en dom som enligt Christina Ramberg, professor i civilrätt, innebär att "talanglösa" advokater kan fortsätta att begå misstag utan att bli skadeståndsskyldiga.

 

Dagens Juridik har tidigare berättat om fallet (Dagens Juridik 2016-12-14 och 2018-06-15).

Högsta domstolen konstaterade att en underlåtelse kan resultera i skadeståndsansvar för en advokat endast i "mer uppenbara fall" och att advokaten i detta fall inte gjort sig skyldig till ett sådant "uppenbart misstag". 

"Varför uppenbar?"
Detta är något som Christina Ramberg, professor i civilrätt, vänder sig starkt emot. 

- Varför ska felet, den bristande fackmässigheten, vara uppenbar? säger Christina Ramberg i en expertkommentar för Blendow Lexnova. 

- Räcker det inte med att det är ett fel eller bristande fackmässighet från advokatens sida?

HD skriver i sin dom:

"Skadeståndsansvar föreligger för en advokats rådgivning vid uppenbara fel. Så kan t.ex. vara fallet när de rättsliga frågorna är enkla eller om svaren på dem är lätta att finna och advokaten på grund av okunnighet eller förbiseende ger ett råd som klart strider mot lag eller fast praxis. Andra typer av sådana situationer är då advokaten försummar att uppmärksamma nära till hands liggande bevismedel eller missar att iaktta olika typer av frister, att advokaten missar nära till hands liggande bevismedel alternativ missar en tidsfrist för att denne ska kunna anses vara skadeståndsskyldig." 

Kommer lindrigt undan
Dessutom fastslås att en processförande advokat endast undantagsvis är skadeståndskyldig - trots att denne är svag, talanglös eller dålig. 

Christina Ramberg anser att HD:s resonemang leder till intrycket att processande advokater kommer lindrigt undan. 

- Vi får intrycket av att ansvaret för processförande advokater är särskilt lindrigt. 

Processande advokater kan vara "talanglösa"
Christina Ramberg riktar skarp kritik mot HD:s domskäl och menar att domen inte har gett någon mer vägledning än att "talanglösa advokater" endast i undantagsfall är skadeståndsskyldiga. 

- Vad vi vet nu, efter denna dom, är endast att processförande advokater inte har något långtgående skadeståndsansvar. 

- De kan vara talanglösa, skadeståndsskyldigthet föreligger endast i uppenbara fall och förutsätter då uppenbara fel,  säger Christina Ramberg i en expertkommentar för Bledow Lexnova.

 

 

Se avsnittet ”Talanglösa advokaters ansvar” med Christina Ramberg på Lexnova Play. 

Nyhetsbyrån Blendow Lexnovas juridiska webbserie håller dig snabbt uppdaterad och följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning. Varje månad guidar Sveriges tyngsta experter dig genom de viktigaste händelserna - du får nyheter, analyser av rättsfall och praktiska tips.

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt