Skip to content

Sverige stöder EU-kommissionens stämning mot Ungern - "tar ställning för rättsstatens principer"

Sveriges EU-handelsminister Ann Linde (S) och Ungerns premiärminister Viktor Orban. Foto: Anders Wiklund/TT och Oded Bality/TT

Sverige stöder EU-kommissionens beslut om att dra Ungern inför rätta. Det beslutade regeringen vid dagens regeringssammanträde.

 

- Regeringen följer utvecklingen i Ungern på närhåll och ser med oro på rapporter från ungerska och internationella organisationer om den snabbt försämrade situationen för civilsamhällesorganisationer i landet, säger EU- och handelsminister Ann Linde (S).

- Eftersom civilsamhällets kritiskt granskande roll är en förutsättning för såväl den demokratiska utvecklingen som rättsstaten anser regeringen att det är angeläget att stödja kommissionens linje, att ta ställning för civilsamhällets oberoende samt rättsstatens principer. 

Målet gäller de nationella restriktioner som Ungern har infört på nationell nivå mot ideella föreningar som mottar utländskt kapital.

EU-kommissionen har med anledning av detta stämt Ungern för fördragsbrott och hävdar att landet bryter mot den fria rörligheten för kapital enligt fördraget och den Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

En av dessa rättigheter är föreningsfriheten som Ungern ska ha kränkt genom att bland annat har infört restriktioner för utländska donationer till "civilsamhällesorganisationer" och genom att införa krav på registrering och anmälan. Om kraven på anmälan och registrering inte följs kan påföljder utdömas.

 

 

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

22 comments

Ungerns premiärminister Viktor Orban står upp för och tar ansvar för sitt land och sitt folk vilket är en hedervärd inställning när det gäller en förtroendevald person men makt och befogeneheter.

Ungerns Orbán Viktor är den ende rakryggade politikern som vågar stå upp mot EU:s och Västeuropas galna och ansvarslösa migrationspolitik. Han är den ende som står upp för sitt folk och våga gå mot strömmen. De åtgärder som det ungerska parlamentet infört är för att hindra NGO:s och andra civila aktivister samt deras finansiär milliardären Soros György från att göra propaganda för en vänster-liberal politik där man tillåter illegala migranter från tredje länder att hejdlöst strömma in i Europa, hota dess utveckling och dess kultur. Soros ger millioner för olika civila organisationer, NGO:s, för att de ska importera och förse Europa med en massa illegala migranter från fattiga länder i Afrika och andra underutvecklande länder med en helt annan kulturell bakgrund andra värderingar än de vi har här. Men detta nämns inte i de politiskt korrekta vänster-liberala medierna. Orbán Viktor är mer demokratisk än dagens invandrarvänliga Västeuropeiska länder. Han har i olika folkomröstningar hört med folket vad de vill: om de vill att även Ungern ska förvandlas till ett multikulturellt land där miljarder av deras skattepengar går till att finansiera detta, där deras kultur, religion och värderingar kommer i skymundan. Majoritetn av dem som röstade närmare 98 % valde att rösta mot en liberal invandringspolitik. Vad Orbán Viktor nu gör är att genomföra folkets vilja. Det är något som sticker i ögonen på alla vänsterroienterade plitiker i Väst som glömt bort vad demokrati heter. Inte ens i Sverige råder demokrati när det kommer til dessa frågor. Man får inte kritisera öppet regeringens dumma poltik i denna del, vad medierna rapporterar om den misslyckade integrationen, den ökade kriminaliteten och risken för terrorism är kraftigt censurerad och viktigast av allt ingen av de styrande har genomfört någon folkomröstning om folket verkligen vill att deras surt förvärvade skattepengar ska slösa bort på det här viset. Att ta emot illegala migranter kostar från första stund de sätter sin fot på svenskt territorium och det är dyrt. Allt från att de ska ha dyra advokater vilka för deras talan i asylprocessen till kostnader därefter antigen för att de ska utvisas, de allra flesta är inte flyktingar med skyddsskäl, eller kostnader till följd av den havererade integrationer vilken i sin tur resulterar i otrygghet och grov kriminalitet. Se bara hur många terrorattentat Europa har haft sedan migrationsvågen 2015. Men man får i dagens kommunistiska värld inte nämna att illegal migration och risken för terrorism är sammankopplade, att där finns ett samband. Man får inte heller glömma att majoriteten av dessa nykomlingar är ekonomiska invandrare som saknar skyddsskäl, de betalar tusentals Euro för smugglare som smugglar de via flera länder. De kommer hit för att få det bättre och detta bör aldrig tillåtas eller accepteras. Vi har inte byggt upp Europa och arbetat hårt för att ha ett bra liv här för att sedan sälja ut det till parasiterna som strömmar in på vår kontinent - vi är inte skyldiga dessa personer ett dugg och borde inte släppa in dem utan pass, visum etc. De har ingen rätt att vistas här. Det är vad Orbán Viktors politik handlar om i grund och botten. Han är den modigaste politikern som vågar står upp för sig själv, något som många inom EU inte gör. Han är den ende demokratiske ledaren i Europa i vart fall när det kommer till invandringspolitiken: han frågar vad folket vill och upplyser dem sanningsenligt om vad migrationen innebär och vilka negativa konsekvenser den för med sig. Ärligt talat kan jag inte på rak arm ge ett enda exempel på något positivt med att importera alla problem med alla tredjevärlds migranter. Man importerar enbart problem med dem. Många inom EU-parlamentet sympatiserar med Soros György och får stora summor pengar för hans politiska åsikter vilka innebär att Europa bör omvandlas till ett mångkulturellt näste med en massa illegala migranter från underutvecklade länder.

Var i Budapest för några år sedan. Byggprojekt överallt. Alla finansierade av EU enligt de skyltar som satt vid byggplatserna. Viktor Orban tar gärna EUs pengar men han vill inte följa EUs regler.

Det är EU-pengar som byggt upp Ungern och lett till det välstånd som nu infunnit sig. Inte Viktor Orban. Han är bara en populist. Bättre att Ungern sparkades ut ur EU. Då skulle de få se hur illa ställt det vore för dem utan de EU-bidrag som håller landet flytande.

Alla EU-medlemmar har rätt till de bidragen det är folket i Europa som arbetat för dessa och mans ka aldrig någonsin knyta rätten till dessa medel till att ta emot en massa illegala migranter som ändå inte har rätt att vistas på vårt territorium. Ungern står upp för sig själv och de vill inte omvandla landet till ett multikulturellt land med misslyckad integration, ghetton, ökad grov kriminalitet och risk för terrorism. detta ska aldrig någonsin knytas till rätten till EU-bidrag som varje EU land har rätt till.

Alla kommentarer i detta ämne torde vara opassande väl? Kontroversiellt ämne, då blir allt opassande.

Orbans samarbete med Netanyhu och Israels finansiering och vapenleveranser till Ukrainas nazister känns lite underrapporterade i Sverige. Svenska media kanske har fullt upp med annat - de e mycke nu. Muren i Israel har media inte heller haft tid att analysera riktigt.

Efter andra världskriget Stalin, Roosvelt, Churchill utsatt Ungern för brott mot de mänskliga rättigheter när de tvingat Ungern att leva under diktaturen Sovjet. Under Ungern revolten 1956 Ungern försökte frigöra sig från diktaturen men fick ingen hjälp av några länder. Det blundades över folkmorden som pågått fysiskt och psykiskt sedan 1946 mot befolkningen i Ungern och i övriga f. d. östländer. Ungern har förlorat mycket och är fortfarande efter ekonomiskt bland annat om det gäller löner övriga länder i Europa på grund av att Stalin, Roosvelt, Churchill tvingat Ungern in i östblocket.
Egentligen Ungern borde brottsanmäla och kräva skadestånd av de länder med Stalin, Roosvelt, Churchill som har tagit ifrån Ungern rätten att kunna leva och utvecklas fritt.
Det som Ungern byggt upp och har uppnått det gjorde av sin egen kraft innan EU efter EU.
Trots stödet från EU lönerna är fortfarande mycket lägre än i övriga länder i EU och flera länder har sin tillverkning i Ungern för att arbetskraften är billigare där. Sammanfattningvis det är andra länder som utnyttjar fortfarande Ungern och inte Ungern EU. Dessutom försöker ex. Sverige lägga sig i Ungers rätt att bestämma över vad som är bäst för landets medborgare och förolämpar Ungerns premiärminister Viktor Orban genom att i fråga sätta hans beslut. Ungern behöver ingen förmyndarskap särskild inte av sådana länder som anmärkningsvärd bryr sig mer om vad andra gör och vad som sker hemma.

HHelt rätt! Ungern är utsatt för diskriminering och förtal. Det Orbán gör borde andra länder anamma. Han är demokratiskt vald av folket. Yttrandefriheten är inte sämre än i övriga EU. Att han och folket kräver redovisning av de frivilliga organisationerna m fl om vem som finansierar deras verksamhet är bara
en normal procedur i andra länder också. Dessa organisationer undergräver Europas stabilitet med sin verksamhet. De krafter som verkar, betalas av utomeuropeer vars syfte är en ett söndra vår kontinent.

Soros är europeisk. Det enskilda land han har störst inflytande i förutom USA via DA, är Sverige. Det är bara att läsa innantill på OSF's hemsida, deras styrelse.

Alla EU länder är skyldiga att kontrollera varifrån pengarna kommer enligt penningtvättslagen. Penningtvättslagen syftar till att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt, finansiering av terrorism, för brottslig verksamhet.
Anmärkningsvärd att Sverige vill hindra Ungern att kunna sätta krav på redovisning av finansiering av organisationer som är verksamma i Ungern.
Man undrar faktiskt över om Sverige överhuvudtaget bryr sig om eller kontrollerar penningtvätt och finansiering av terrorism när Sverige vill förbjuda Ungern att kunna förebygga penningtvätt, finansiering av terrorism mm.

Vad jag förstår via "Der Spiegel" är att Ungern, i demokratisk ordning, har stiftat med stor majoritet i parlamentet en samling lagar med trivialnamnet "Stop-Soros-Paket".

Paketet består bl.a. av att:
* straffbelägga flyktinghjälpare upp till ett år, när hjälpen leder till ökad illegal invandring
* flyktinghjälpare kan avhysas från ett 8 km brett område utefter EU:s yttre gräns
* NGO:r, som årligen får mer än 23000 € från utlandet, måste skriva i publikationer och på nätet att de är "Organisationer finansierade från utlandet".

Paketets namn hänför sig till att den nyliberale globalisten Soros ligger bakom många NGO:r som hjälper flyktingar med pengar, information och rättshjälp, och denne gynnare har haft stort fokus på Ungern.

Sedan tidigare har Soros beslutat att stänga sitt från USA kontrollerade universitet med säte i Budapest, då Ungern införde en lag som förbjöd utlandskontrollerade universitet i sitt land. Universitet lärde bl.a. ut, enligt nyliberal ideologi, att fri invandring till Europa är bra.

Alltså, en majoritet av Ungerns befolkning vill ha bättre kontroll på den illegala invandringen och asylströmmarna samt vill försvåra för personer och NGO:r, som hjälper illegala invandrare och asylanter över gränsen. Det är ju självklart att sådana fattade demokratiska beslut, som begränsar den illegala invandringen till EU, retar upp det svenska godhetssträvande politiska etablissemanget, vars signum är massinvandringspolitik från i huvudsak MENA-länder, som enligt rådande dogm och retorik, räddar våra pensioner och ger oss ökad välfärd.

Vad som händer i Sverige idag och många andra s.k. invandarvänliga länder i Europa är att likna vid en kommunistisk regim. Det råder absolut ingen demokrati på den fronten. De har aldrig frågat folket vad de skulle tycka om att en massa illegala migranter från underutvecklade länder tas emot för att livnära sig år ut och år in på skattepengar som borde istället finansiera, skolor, sjukvård - som är långt ifrån världens bästa, trots vad politikerna vill intala folket, äldre och deras pensioner som borde förbättras osv. Därtill får ingen kritisera denna idiotiska vänsterpolitik helt öppet för då rikserar vad man yttrat sig att tas tas bort eller man riskerar straff. Det här är nästintill identisk med en kommunistisk diktatur där de som kritiserade regimen eller dess politik fördes bort och torterades för att erkänna. det här är samma sida av det myntet. Politikerna i Sverige slår sig i bröstet med att vi lever i demokrati, det mås så vara, men inte när det kommer till regeringens invandringspolitik från att ta emot invandrare till deras misslyckade utvisning, som inte heller fungerar effektivt, till deras misslyckade integrering. Orbán Viktor borde vara en självklar förebild han är fantastisk och förtjänar all beröm!

@Nusi 11:37

Instämmer!
Att den EU-vurmande Ann Linde, som är en del av det politiska etablissemanget i Sverige, kritiserar Ungern har sin förklaring.

Den främsta förklaringen är att det är en avgrundsdjup skillnad, i inställningen hur man ska tillvarata sitt eget lands kultur, historia, traditioner och demografi, mellan det svenska politiska etablissemanget och Ungerns Viktor Orbán. Här i Sverige bär det politiska etablissemanget avog sköld mot fosterland och, ivrigt påhejat av "Main Stream Media" (MSM) och diverse högröstade s.k. kulturpersonligheter, säljer ut vårt lands identitet genom massinvandringspolitik, islamisering, mångkultur/multikulti, globalism, nyliberalism och genom en balkanisering av det svenska samhälle samt genom en kadaverdisciplinerad och dogmatisk EU-lydnad.

Viktor Orbán, å andra sidan, står det för det motsatta, vilket således retar det svenska politiska etablissemanget.

Att sedan Ann Linde har fräckheten att kritisera Ungern på det sätt hon gör, visar bara på var hen har sina lojaliteter. Hen ska inte svänga sig med högtravande retorik, såsom rättsstatens principer, samtidigt som hen röstar för den juridiskt undermåliga ”Gymnasielagen”, som har till syfte att ge uppehållstillstånd i Sverige till ca 9000 muslimska män - så kallade ensamkommande flyktingbarn - som saknar skyddsskäl.

Jag, till skillnad från Ann Linde, har respekt för Viktor Orbán, och hans lojalitet som uppenbarligen är till det egna folket.

Tack. Nu med mer information bakom pannan tycker jag helt klart att frågan bör prövas med kommissionen som "kärande". Att Sverige ställer sig bakom Kommissionen säger mig faktiskt ingenting, jag vet inte ens om det gynnar kommissionens talan på politisk nivå.

Herr Soros är onekligen ett känsligt ämne; Det är många som hänfört en viss svensk börskrasch till honom. Oavsett hur det faktiskt låg till med den saken blir folk upprörda när människor spekulerar med summor som påverkar en eller flera stater. Om du har en länk till själva lagtexten på svenska, tyska, polska eller engelska så vore det tacksamt, i gengäld kanske det bekräftar mina misstankar om om de ungerska domstolarnas partiskhet för sin egna staten.

Hälsningar EST.

Att en minoritetsregering som bygger på det minsta regeringsunderlaget sedan folkpartiregeringen på sjuttiotalet och som kom till makten genom en odemokratisk överenskommelse stöder ett icke-folkvalt organ i jakten på en nyss omvald regering som erhöll hälften av de avlagda röster med ett program som de nu genomför vore skrattretande om det inte utgjorde ett hot mot demokratins fortlevnad i Europa. I Sverige klagar vi på att partierna inte gör det de lovat, EU-kommissionen jagar länder vars regeringar gör just det som de lovat. Det vore då bättre att avskaffa EU-kommissionen eller ännu hellre backa ur EU tillbaka till EG.

Jag undrar hur mycket pengar politiker i EU-kommissionen erhåller av Soros György för att vakta hans ideologi med massinvandring till Europa. De länder inom EU som vågar stå upp mot att förstöra Europa av massinvandring från muslimska och afrikanska länder straffs ju, däribland Ungern och Polen. För att utöva press och skrämma dessa länder utövar EU och EU-kommissionen en skärmselpropaganda och inför olika sanktioner och utredningar. Det finns inte ens någon legal definition på vad en rättsstat är. Den utredning/rapport som bygger på kommissionens beslut är författad av en holländska vänster politikern Judith Sargentini, en välkänd Soros György anhängare. Det hon angett i sin rapport om situationen i Ungern bygger mestadels på felaktigheter och rent av lögner och återger inte verkligheten i landet. Ungern är mer demokratisk i många frågor inte minst invandringen än många västeuropeiska länder, däribland Sverige. Dessa sistnämnda länder beter sig som kommunistiska översittare som ska terrorisera de stater som inte vill följa deras förskräckliga exempel. Har inte väststaterna fått nog av muslimska och afrikanska invandrare? Ser inte de hur integrationen inte fungerar i någon av dessa länder, hur gängkriminaliteten, utanförskapet och terrorismen har öket på senare år? Varför gömmer alla dessa vänsterpolitiker huvudet i sanden? Varför frågar de aldrig folket brett om de går med på att ta emot alla dessa illegala lycksökare och sedan finansierar deras leverne med surt förvärvade skattepengar som bättre borde gå till att bygga ut infrastruktur, sjukvård, skolor, pensioner osv. Ungern ser vad som pågår i väst därför vill inte landet följa detta exempel som driver staterna i Västeuropa till fördärvet snart om de fortsätter i samma invanda banor. Det är skratterande vad som pågår i Sverige också, mediernas censurerade nyheter, kringskärningen av yttrandefriheten, snart har muslimer större respekt och mer rättigheter än vanliga européer. För att inte nämna den löjliga satsningen på polisen som kostar staten miljarder utan än så länge märkbara resultat. Politikerna har misslyckats med att integrera alla ghettoinvånarna och de som bor i no-go-zones, vilka förekommer i många större invandrartäta städer runtom i landet, och nu vill de övervältra ansvaret för vad deras ansvarslösa dumma politik resulterat i till polisen som ska sopa och rengöra (läs: de ska utreda alla vapenbrott, skjutningar, mord, knivbråk, smugglingsbrott, förmögenhetsbrott vilka florerar i nämnda områden). Samma sak händer i Frankrike, Tyskland m.fl. Det är mycket enkelt att stoppa alla som vill in i Europa det är bara att den politiska viljan fattas såväl på Eu nivå som på lokalnivå bland staterna i väst. Se hur fantastiskt skickligt Orbá´n Viktor löst problemet: han har byggt ett hårt bevakat staket vid den ungerska gränsen och därmed stoppat migranterna från att välla in i landet och bringa med sig förstörelse, elände och misär. För det var det som hände även i Ungern under 2015 tills de agerade. Detta behöver göras med gränserna runt EU och inte släppa in en enda lycksökare.

Jag läste någonstans att över 270 av EU-kommissionären sympatiserar med Soros. Det är ingen hemlighet att han har fri tillträde till EU. Han är ofta där för att diskutera Europas öde. Det märkliga är att man i Sverige aldrig får läsa om det eller se bilder på när han besöker Brussel.

Förklaringen till det är mycket konkret om man tittar på OSF's styrelse och sedan gör en enkel släktforskning och kollar var de 4-5 familjerna håller hus, vad de äger och deras interna relationer. Givet den makt som ryms där så tror jag det är ohälsosamt att skriva något om det offentligt. Det finns ingen yttrandefrihet i Sverige för vissa uppgifter och data, även om de är offentliga.

Jag är inte så insatt och har ingen aning om jag stödjer Orbans politik. Det är skillnad mellan de olika partierna på högerkanten i EUs:

"En av dessa rättigheter är föreningsfriheten som Ungern ska ha kränkt genom att bland annat har infört restriktioner för utländska donationer till "civilsamhällesorganisationer" och genom att införa krav på registrering och anmälan. Om kraven på anmälan och registrering inte följs kan påföljder utdömas."

Om artikeln avser straffrättsliga påföljder är det märkligt - Ja - Annars är det väl krav i alla solida rättsstater på registrering av bolag och ideela organisationer när en viss summa börjar omsättas och brott mot regler som gäller dessa associationer(eller andra) kan i många fall leda till straffrättsliga påföljder. Beträffande de utländska pengarna borde detta i princip styras av EU gemensamma utrikespolitik med de regler som utformats där, eftersom det är förbjudet att diskriminera p.g.a. nationalitet(inom EU åtminstone). Teorin om en öppen värld bör kanske sättas på prov av den praktiska verkligheten.

P.S enligt Gal Tan testet är jag typ en anarko-konservativ-liberal med åsikter som var närliggande Ghandis. Hehe (en brasklapp riktad mot det svenska samhället).

I det ungerska parlamentsvalet i april 2018, med ett relativt högt valdeltagande, fick Viktor Orbáns parti, Fidesz, 134 platser av 199 (=totala antalet platser i parlamentet). Fidesz fick således mer än 2/3 av parlamentsplatser, vilket är en kvalificerad majoritet. Fidesz gick till val på en politik som hyllar patriotismen och vill begränsa den företrädesvis muslimska invandringen till Ungern. (På andra plats kom Jobbik med 25 platser.)

Med detta starka mandat som Fidesz har fått av det ungerska folket i parlamentet, så fullföljer partiet nu sin politik genom att stifta lagar som begränsar/försvårar invandringen till Ungern, och indirekt begränsar den muslimska invandringen till Europa. Sådana lagar går ut på att Non Government Organisations (NGO) i Ungern, som gynnar ökad illegal invandring till Ungern, kan straffbeläggas. NGO:er som tar emot mer än 23000 € per år från utlandet måste öppet redovisa att de är finansierade från utlandet. Det är detta som begränsar den fria rörligheten på kapital, enligt EU-kommissionen, vilket också förment motiverar deras stämning mot Ungern.

Att det finns ett starkt folkligt stöd för en ungersk nationalstat, som värjer sig mot islamiseringen, stämmer föga med EU-kommissionens och den fram till 9 september svenska minoritetsregeringens nyliberala, antipatriotiska, invandrings- och islamvurmande narrativ. Att den svenska minoritetsregeringen i ljuset av vårens ungerska parlamentvalsresultat nu kritiserar Ungern ytterst legitime företrädare – premiärminister Viktor Orbán, visar bara hur ytterst tunn den demokratiska fernissan är i det svenska politiska etablissemanget. Ann Linde, som, som det så vackert heter, "tar ställning för rättsstatens principer", framträder här mer som demokraturens kreatur än som demokratins banérförare.

"Att det finns ett starkt folkligt stöd för en ungersk nationalstat, som värjer sig mot islamiseringen, ..."
Vilka tror du ligger bakom "islamiseringen"!?
LÄS OCH SPRID!!! www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-om-greve-kalergis-paneuropeiska-vi...
http://tomatobubble.com/id979.html
exposingthelieofislam.wordpress.com/a-introduction-to-exposing-islam/

I stället för att hela tiden hacka grundlöst på vad som sker i andra länder som i demokratiska Unger och Polen det är dags att börja bry sig om verkligheten, tragiken bakom invandringen i Europa och i Sverige !
Kaoset och haveriet gällande migranter, föräldralösa barn. Larmet ! Svenskt visum är värt 20.000 dollar ! https://www.expressen.se/nyheter/qs/barnen-reste-till-sverige-nu-ar-de-f...

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.