Skip to content

"Kunskap om befintlig lagstiftning måste bli bättre" - regeringen satsar miljoner på samordnad äldrevård

Foto: Jessica Gow/TT

Kunskapen om befintlig lagstiftning måste bli bättre. Det anser regeringen som nu skjuter till 12 miljoner kronor för att kommuner och landsting ska få ordning på vård- och omsorgskedjan för äldre som är dementa eller multisjuka.

 

Vårdinsatserna för äldre med demenssjukdom och multisjuka äldre är inte vad de borde vara. Regeringen skjuter nu till 12 miljoner kronor extra för att äldre personer ska få rätt vård - oavsett om den sker i landsting eller kommun.

Kunskap om lagen
Det som fallerar är den så kallade vård- och omsorgskedjan.

- När en äldre person har behov av insatser både från socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en individuell plan upprättas. Regeringen anser att kunskapen om befintlig lagstiftning måste ökas för att människor som behöver samordnad vård och omsorg ska kunna få rätt hjälp i hela vårdkedjan, säger äldreminister Lena Hallengren i en presskommentar.

I socialtjänstlagen
Sveriges kommuner och landsting (SKL) får 8 miljoner kronor för att ta fram material och utbilda personal i att använda ett verktyg som kallas för SIP och står för "samordnad individuell plan". Användandet av SIP finns sedan 2010 inskrivet i socialtjänstlagen.

SKL får även 2 miljoner för att utveckla kvalitetsregistret Senior Alert där personalen kan följa upp kvaliteten på sitt arbete med SIP.

Resultatet ska redovisas senast den 31 mars nästa år.

Utöver detta får Svenskt Demenscentrum 2 miljoner för att ta fram informationsmaterial och verktyg för de som arbetar med omsorg och vård av personer med demenssjukdom. 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

När du äldre blir fler och ålderdomshemmen läggs ner ett efter ett,
ja, då hjälper det inte så mycket om lite upplärning i juridik

Förr sa man lathund när arbetstagare inte kunde jobbet och behövde instruktioner i hur det skulle gå till.. Det har nu blivit till "verktyg". Undrar om det är en förbättring med all denna hantverkarjargong inom juridik och myndighetsutövning. Tycker det mest verkar som om vissa områden bara skriker efter mer och fler "verktyg" jag..:):):)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.