Skip to content

Ungdomar anmäler inte misshandel och kränkningar i relationer - betraktas som "en småsak"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Bland ungdomar i åldern 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. Det visar siffror från Brå. Bland tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, jämfört med 14 procent av killarna. Men få anmäler - eftersom man betraktar det som "en småsak".

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har gått på djupet med data från den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) om ungdomars utsatthet för brott. Analysen visar att många unga har erfarenhet av både våld och kränkningar i nära relationer.

Tjejer mer utsatta
Nästan var femte ung person, eller 18 procent, i åldern 16-24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner.

Bland tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, jämfört med 14 procent av killarna. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler.

Bara "en småsak"
Totalt uppgav 2,6 procent av ungdomarna att de hade anmält det till polisen. Tjejer anmäler i något större utsträckning än killar. Det i särklass vanligaste skälet till att inte polisanmäla är enligt Brå "att man betraktade händelsen som en småsak".

- När det gäller psykiskt våld så är det vanligare att tjejer utsätts för kränkningar, medan det för killar är vanligare med försök att inskränka deras frihet, som exempelvis att de förbjuds ha kontakt med olika personer. Utsatthet för fysiskt våld som lindrig misshandel, är mer än dubbelt så vanligt för tjejer som för killar, säger Sofia Axell, utredare på Brå, i en presskommentar.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt