Skip to content

Förundersökningen om Stefan Lindskog läggs ner - "varken oaktsamhet eller uppsåt till jäv"

Stefan Lindskog är ordförande för Högsta domstolen. Foto: Peter Johansson/LY och DJ

Justitieombudsmannen Lars Lindström har idag beslutat att lägga ned förundersökning om Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog.

 

Förundersökningen inleddes den 8 januari 2018 och baserade sig på uppgifter som kommit från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

Uppgifterna innebar att Lindskog uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha fattat beslut i ett mål trots att han var jävig och att han därigenom skulle ha gjort sig skyldig till tjänstefel.

Utredningen gällde ett beslut som Lindskog fattade förra sommaren - om att inte bevilja prövningstillstånd i ett skadeståndsmål. En delägare i bolaget Environiq hade stämt bolagets ledning och huvudägare. Genom sitt privata bolag hade Lindskog investerat miljonbelopp i bolaget.

- Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att delge någon en misstanke om brott och för att väcka åtal. Eftersom det i januari 2018 fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes en förundersökning, säger JO Lars Lindström.

Under förundersökningen har det hämtats in olika uppgifter och förhör har hållits med 13 personer. Lars Lindström har nu beslutat att lägga ned förundersökningen.

- Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte visar att domaren vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv, säger JO Lars Lindström.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt