Skip to content

Förundersökningen om Stefan Lindskog läggs ner - "varken oaktsamhet eller uppsåt till jäv"

Stefan Lindskog är ordförande för Högsta domstolen. Foto: Peter Johansson/LY och DJ

Justitieombudsmannen Lars Lindström har idag beslutat att lägga ned förundersökning om Högsta domstolens ordförande Stefan Lindskog.

 

Förundersökningen inleddes den 8 januari 2018 och baserade sig på uppgifter som kommit från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten.

Uppgifterna innebar att Lindskog uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha fattat beslut i ett mål trots att han var jävig och att han därigenom skulle ha gjort sig skyldig till tjänstefel.

Utredningen gällde ett beslut som Lindskog fattade förra sommaren - om att inte bevilja prövningstillstånd i ett skadeståndsmål. En delägare i bolaget Environiq hade stämt bolagets ledning och huvudägare. Genom sitt privata bolag hade Lindskog investerat miljonbelopp i bolaget.

- Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att delge någon en misstanke om brott och för att väcka åtal. Eftersom det i januari 2018 fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes en förundersökning, säger JO Lars Lindström.

Under förundersökningen har det hämtats in olika uppgifter och förhör har hållits med 13 personer. Lars Lindström har nu beslutat att lägga ned förundersökningen.

- Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte visar att domaren vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv, säger JO Lars Lindström.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

39 comments

Det innebär inte att detta är slutligt avgjort. Jag hoppas många begär ut förundersökningen och överklagar. Det finns minst två vägar: man JO-anmäler JO Lindström om man hittar sakliga och juridiska skäl att göra det. Då hamnar ärendet i Konstitutionsutskottet för kännedom och eventuell prövning. Man kan också begära att förundersökningen överprövas hos Åklagarmyndighetens UC och / eller Riksåklagaren. En fråga är om åklagare och polis tagit ut mail, teletrafik och sms för att fastställa vad som avhandlats mellan Lindskog och den diskretionära förvaltaren Quesada. Vem som helst kan begära ut dessa - var så goda.

Det låter ju nästan som julafton för en rättshaverist!!

Helt korrekt. Alla som överklagar beslut eller ifrågasätter beslut rörande Sverige elit är naturligtvis rättshaverister. Det ligger i sakens natur eftersom Sverige har ett sådant ord - till skillnad från resten av världen. Det är bara i Sverige det behövs en kränkande diagnos på människor som överklagar beslut och domar. Man får helt enkelt acceptera att en svensk inte är vid sina sinnens fulla bruk om de går till JO och Konstitutionsutskottet med sina bekymmer. Om det är vi helt överens.

https://sv.bab.la/lexikon/svensk-engelsk/rättshaverist

Svenskar är lite 'speciella'. Ligger alltid i framkant internationellt, har aldrig fel, och det finns ingen korruption. Världsbäst. Alla tittar på Sverige för att lösa sina problem, eftersom Sverige inte har några. För Sverige har alltid varit vägledande och bäst. Globalt. Finns ingen som tänker bättre än en svensk. Aldrig.

Till Herr T och hans spelevinkar till tillsynsmän!
Yrkar bifall till den ironiska drapan! Man bör undvika att vara rättshavare i känsliga ärenden.
Är det verkligen AKTSAMT att en hög domare struntar i att kolla vilka parter målet berör?
Och om denne äger aktieposter som han köpt för miljoner de senaste tio åren, bryr han sig inte då om vilka?!
Nej usch, en domare måste alltid hålla ordentliga säkerhetsavstånd - i synnerhet HD's ordförande!
Eftersom den fege svensken på sin höjd knyter näven i byxfickan när ingen ser på, säger gycklarna till varann: Tål han sånt, så tål han säkert värre ändå.

Ordet rättshaverist kommer från tyskans "Rechthaberei" så nog finns det även i andra språk.

Det är ett nedlåtande angrepp på en person som är enveten. Så om man överklagar 'ända till HD' som ett exempel, så anser många att man är lätt eller svårt störd.

"Rättshaverist för att beskriva en person är belagt från 1948, men faller tillbaka på rättshaveri som är belagt i svenskan från 1852. Det senare är ett inlån från tyskans Rechthaberei med betydelsen "att mena sig ha rätt". Efterledet -haveri är en nominalisering av hava; liksom tyskans -haberei kommer av haben. Från 1917 är rättshavare[a] belagt i svenskan, vilket även har motsvarigheter i tyskans Rechthaber och danskans rethaver. Men för att kunna anknyta bättre till det mer kända grundordet rättshaveri började en del att omtala personer som rättshaverister, vilket idag är det vanliga.[1]

Efterledets homonym - det vill säga haveri i en betydelse närmare olycka - gör det lätt att associera fel. De ofrånkomliga associationerna understryker dock beteendets självdestruktiva karaktär."

Det är uttolkningen med de sista tre bokstäverna som är problematiska: ist. Typ socialist, kommunist, rättshaverist.

Men visst, alla som överklagar på ett sätt som inte passar omgivningen kan i och för sig ses som psykiskt störda eftersom de inte förstår att rättsväsendet och rikets politiker alltid gör och har rätt. Sverige är ett extremt auktoritärt och nedlåtande samhälle, så det är ju ett faktum. I alla fall officiellt.

"Personer som envetet driver en fråga blir ofta kallade rättshaverister men inte sällan tillkommer även påståenden om att beteendet är ett uttryck för psykisk ohälsa. Detta kan vara ett sätt att underminera trovärdigheten hos en obekväm kritiker."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rättshaverist

Begära ut Mail och teletrafik?? Låter som du tror att han begått ett brott där man ens skulle ha rätt att göra det? Sen sparas inte innehållet i sms/telefon så varför skulle man göra det?

Låter som en rättshaverist för mig.

Avhandlades i kommentarsfältet för en tidigare artikel här på Dagens Juridik. Lindskogs mailloggar begärdes ut av mig 10 januari. Det finns mail mellan honom och hans diskretionära förvaltare som jag sedan begärt ut, men min begäran avslogs av Lindskogs kollega Gudmund Toijer. Det är oklart om de ingår i förundersöknigen, och därmed är det oklart om det är utrett ordentligt. Mailloggar, teletrafik och sms är offentlig handling och det är bara att begära ut dem. Vem som helst kan göra det. Med andra ord: jag har underlag som jag inte tror att utredarna tittat på. Om mail/tele/sms ingår i förundersökningen, fine. Om inte: ej utrett fullt ut.

Ordförande för Högsta Domstolen diskuterar moderat riksdagsman med Generalsekreteraren för Advokatsamfundet. Mailet lämnas ej ut, men det framkommer av mailloggarna.

https://twitter.com/hanifbali/status/955919015293177856

Läsning:
https://www.expressen.se/nyheter/hogsta-domstolens-ordforande-frikanns/

https://www.expressen.se/nyheter/forundersokning-mot-hds-ordforande/

https://www.expressen.se/nyheter/hds-ordforande-tjanade-83-miljoner-i-si...

https://www.expressen.se/nyheter/polisen-utreder-hogsta-domstolens-ordfo...

De kretsar Lindskog kommer från: https://www.expressen.se/gt/peter-hjorne-raddades-av-300-skattemiljoner-/

Inblick:
"Måns Wigén, kanslichef på Högsta domstolen beskriver för Inblick att följande justitieråd har antecknat skiljemannauppdrag som bisyssla: Anders Eka, Ingemar Persson, Johnny Herre, Lars Edlund, Svante O Johansson, Stefan Lindskog (enstaka medling), Ann-Christine Lindeblad (skiljeförfarande rörande inlösen av minoritetsaktier) och Ella Nyström."

Realtid
"Gemensamt för de två med högst extrainkomster är att de har anlitats som skiljemän. Det har länge varit en lukrativ bisyssla för en del svenska justitieråd. Just nu finns ett pågående fall där en skiljedom, med Stefan Lindskog som ordförande i nämnden, har överklagats till HD."

"På frågor som rör Stefan Lindskogs extrainkomster samt hur han ser på situationer där skiljedomar han medverkat i kan vandra upp i HD hälsar han "inga kommentarer"."

"Skiljedomsveteranen Hans Bagner anser att det finns goda skäl att ifrågasätta lämpligheten i att justitieråd åtar sig uppdrag i skiljeförfaranden. Han påpekar att utanför Norden har man svårt att förstå att det fungerar på det sättet i Sverige."

Har sett kommentarer från Lindskog där han förnekar att han haft uppdrag för skiljenämnder.

https://www.fokus.se/2017/03/raknemissen/

https://annerambergs.wordpress.com/2017/03/14/om-fokus-faktaresistenta-g...

https://www.affarsvarlden.se/juridik_affarer/jag-behover-inte-arbeta-666...

http://www.dagensjuridik.se/2017/04/hd-upptackte-vad-svensk-advokat-miss...

https://www.affarsvarlden.se/bors-ekonominyheter/hd-s-nye-chef-pa-aventy...

http://www.inblick.se/nyheter/2018/01/25/vart-forsvann-miljonerna

https://twitter.com/hanifbali/status/956507342463557633

Behovet av en sanningskommission har aldrig varit större.

Stoppa pressarna! Det här måste vara en konspiration.

Hashtagg #VM58-ägde-aldrig-rum

Sanningskommisioner används för att av juridifikera och begrava lagbrott sådant har de styrande pysslar med senda 1532.

Domaren fattar beslut om mål som rör den egna ekonomin. Inte ens det är jäv.

Jag tror vi behöver se över bestämmelserna om jäv

Det hade varit jäv om han känt till att han haft ett ekonomiskt intresse hos en av parterna.

Kan man verkligen helt utesluta att JO - nästan kollegiala likar emellan och inför L:s avgång som ordf. i HD - funnit för gott att inte avrunda L:s karriär med någon plump i protokollet utan, vid en samlad bedömning, stannat vid att L "vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv"?

Den intressanta frågan är varför Lindskog inte anses ha agerat oaktsamt enligt BrB 20:1? Som väntat undviker Lindström att precisera sig utan skriver bara att han kommit fram till att materialet inte ger stöd för antagandet att Lindskog begått tjänstefel.

Typiskt sett borde det väl vara rimligt att kräva att ett justitieråd i Högsta domstolen noggrant kontrollerar att vederbörande inte har någon koppling till en part, detta måste väl också framgå av något regelverk? Att Lindskog skyller på att han använt diskretionär förvaltning just för att undvika jäv kan väl inte förta hans skyldighet att försäkra sig om att han faktiskt inte är jävig?

Högsta domstolen brukar ju ibland populärbenämna sina avgöranden. En lämplig populärbenämning på Justitieombudsmannens beslut i det här ärendet är "När jävsreglerna gjordes till luft".

Absolut. Instämmer helt. Det är så självklart, men det verkar finnas en ny kultur sedan några år att inte alls ta hänsyn till jävssituationer. Hur svårt är det till exempel att sätta upp en hantering där Justitieråden listar sidouppdrag inom skiljenämnder och de aktörer som är inblandade där? Hur svårt vore det att sätta upp utskottsförhör för ett nytt justitieråd där personen frågas ut om sina engagemang och uppdrag. Det borde ha gjorts med Lindskog när han tillträdde och det borde ha gjort med Ekan när han utsågs till ny ordförande.

Jag har blivit kontaktad via DJ av en åklagare om ett annat ärende där Lindskog agerat. Om någon har upplysningar om något gällande HD så får ni gärna ta kontakt via DJ så tar vi det därifrån. Jag kommer att träffa åklagaren under sommaren.

Det är helt naturligt att allmänt kritiska personer, eller personer som ifrågsätter något specifikt, kan skapa oro och obehag för vissa, och därför får epitetet "rättshaverist".

Men man ska vara extremt försiktig med det uttrycket.

Enligt Svenska Akademiens ordlista är det en "person som påstridigt hävdar sin rätt". Det är i sig märkligt då det inte nödvändigtvis innebär att personen kverulerar utan verkligen har blivit utsatt för en orätt, exempelvis det som klassiskt kallas "myndighetsövergrepp", och därför hävdar sin rätt.

Men man bör vara försiktig att använda begreppet eftersom det är en psykiatrisk diagnos inom området vanföreställningssyndrom. Men det är lätt att stämpla människor som kräver sin rätt. Det kan i vissa situationer vara ett högst adekvat beteende att påtala/anmäla felaktiga ageranden.

SLUTSATS: Innan man ger någon epitetet rättshaverist bör man vara mycket väl insatt i den situation som det i grunden handlar om.

PS: För övrigt har Svenska Akademien upprepade gånger visat att ett flertal av ledamöterna själva uppfyller Akademiens egen definition av begreppet rättshaverist.

De aderton rättshaveristerna i Svenska Akademien borde ha grävt djupare i ordet och begreppet och delat upp det i nivåer.

Rättsaktivist - utomstående som kämpar för förändring av del av lagstiftning och tillämpning
Rättskämpe - drabbad som gör dito
Rättshavare - vinnare ärende, fd kämpe eller aktivist
Rättshaverist - skriver förvirrade, motsägelsefulla skrivelser, får aldrig rätt, lider utan tvekan av någon form av störning.

Ett problem med begreppet rättshaverist jag mött är att jag tagit ut mailloggar från en kommun. Kommunen hade socionomkonsulter inne som fakturerade ganska många miljoner trots att det fanns anställda sociaonomer anställda i parti och minut. Det var en vän till socialdirektören som fick miljonerna. Man bröt också mot lagen om offentlig upphandling. Hanteringen slutade när jag tog upp den i ett brev till socialnämnden. Socialnämndens ordförande satt, och sitter i riksdagen. Hon började jobba för att begränsa möjligheterna till att ta del av offentliga handlingar. Hon är ju fri att göra det, men det beteendet är ju mer osmakligt, och korrumperat, än den rättshaverism de hävdade av mina mailloggsuttag.

Det är samma sak med figurer som i Svenska Akademien. Det finns nästan alltid korruption och brottslighet de döljer. De pekar ut andra och projicerar för att inte bli påkomna med sitt eget byk, våldtäkter, övergrepp, bedrägerier och annan korruption. Socialnämndsordförande i fråga gick inte att komma åt eftersom hon är gift med en EU-parlamentariker.

Så är du Rättsaktivist, Rättskämpe, Rättshavare eller Rättshaverist?

Beror på vilka ärenden vi pratar om och vem du frågar. I fallet Lindskog är jag per definition rättsaktivist. I de fall jag fått brottslighet att upphöra inom offentlig sektor eller har fått en JO avsatt eller en Riksrevisor att medge att hen ska avsäga sig sitt uppdrag så är jag en rättshavare. När jag skrivit artiklar om rättsfall och påverkat utgången har jag varit bloggare. När jag utsatts för allvarliga brott har jag varit brottsoffer, och när anhöriga har dräpts så har jag varit anhörig - och så vidare. När det handlar om grov brottslighet inom offentlig sektor brukar jag gå till Sveriges Riksdag och ha ett allvarligt samtal eller två med ett par riksdagsmän. Det brukar lösa en del frågor. Om dom själva eller allierade inte är inblandade.

Du är verkligen i hetluften.

Inte alls. Jag har inte ens lagt 2 timmar på Lindskog. Det andra ligger utspritt över många år. Att avsätta en JO tar en timme om man har koll på vad som händer. Samma med Riksrevisorer.

Så med andra ord är du inte bara en ’vanlig’ bloggande rättskämpe utan dessutom en särdeles effektiv rätts- havare och aktivist samt i tillägg även ett brottsoffer. Det låter som en egen kategori.

Ett av många problem med det samhälle vi lever i är att folk generellt, men anställda inom rättssystemet i synnerhet, etiketterar människor utan att känna dem överhuvudtaget för att sedan vägra erkänna att bilden är en helt annan om man lärde känna personen och hade en normal due process innan man etiketterar och dömer någon. Din slutsats ser jag som ett haveri i sig. Du har ingen aning om vem jag är och om det du tror har någon som helst bäring på verkligheten.

Min slutsats? Det var en fråga.
En smart kille som du kan väl se det av ordföljden även om frågetecknet saknas.

(det sistnämna är också en fråga)

Ointressant diskussion. Jag kommer att lägga en timme till på Linskog, vi får hoppas det räcker till att det blir ett RÅ eller Konstitutionsutskottsärende.

"Ointressant diskussion." Va... nu börjar du själv låta som Lindskog gjorde då han skrev i prövningstillstånds- avslaget att Högsta domstolen inte är till för parterna utan för samhället.

Högsta domstolen ger bara prövningstillstånd i mål vid två typer av prejudikatsintressen, dels för att de lägre domstolarna har behov av vägledning om ur de ska döma i liknande fall och dels för att det dittills saknas tydligt svar på hur rättsligt hantera partspåstående gällande saken i målet. Riksdagen kan inte stifta heltäckande lagar då de som ingår i lagstiftningskedjan omöjligen kan förutse alla de upptänkliga situationer som enskilda kan råka ut för.

Det säger sig självt att de som vill processa, eller skapa diskussion, för sakens egen skull utgör grus i maskineriet. Därför gjorde du helt rätt ner du avfärdade mig med "Ointressant disussion" eftersom DJ inte är avsett för kommentatörerna utan för att bidraga till den juridiska diskursen och förhoppningsvis även föra den framåt.

Om ni som följt denna diskussion vill bli rättaktivister under sommaren så är det väldigt enkelt, och en bra träning för den dag ni vill avslöja korrupta tjänstemän och politiker.

Ett exempel på uttagna mailloggar och mail som lett till förundersökning (men knappast dom, eftersom poliser nästan aldrig döms för sina brott):

https://www.dn.se/nyheter/sverige/kontakterna-som-polisen-inte-vill-komm...

I fallet Lindskog kan man nu om man är framåt och har tid begära ut Lindskogs mailloggar fram till dagens datum, för att hitta nya komprometterade mail, man kan begära ut förundersökningen från JO eller Särskilda Åklagarkammaren, man kan begära ut slasken från polisens förundersökning. Deras kontaktuppgifter finns på respektive myndighets hemsida, registrator eller myndighetens kontaktmailadress är lämpliga att använda. Det går också att begära ut mailloggar från alla utredande befattningshavare. Det räcker om de i någon ärendemening skrivit något olämpligt så är det tillräcklig grund för ett ärende ska utredas igen av någon annan person.

Mailadresser: registrator.ak-sarskilda@aklagare.se
Hogsta.domstolen@dom.se

https://twitter.com/hanifbali/status/956507342463557633

Påminner att Lindskogs mailloggar är offentlig handling som kan begäras ut av vilken person som helst. Mailen mellan honom och Ramberg kan innehålla olagligheter och något olämpligt och i så fall bör alla ha rätt att få veta det. Ramberg har ju nu meddelat att hon lämnar, och möjligen kan Advokatsamfundet ha begärt att få se mailen. Det är anmärkningsvärt att en generalsekreterare i Advokatsamfundet skriver till Ordföranden i Högsta Domstolen om en riksdagsman, framför allt om det finns konspiratoriska skrivningar i mailen eller kränkande tillmälen. Man kan tänka sig att moderaterna kallat upp Ramberg och Lindskog och bett dem förklara sig för sitt beteende. Om jag hade varit moderat partiledare så skulle jag ställt krav på att få se mailen. Eller om jag skulle begärt att underrättelsetjänsten tog ut kopior från FRA eller HD och utredde dem och deras syfte.

Jag skulle uppskatta om jag kan få hjälp med detta eller inspel på hur man kan få ut dem. Eller om någon har information om vad som hänt.

Om inte du kan få ut kopior på handlingarna så är det väl troligtvis ingen som kan.

Jag fick avslag på två delmängder jag begärde ut. Jag begärde ut mailen mellan Ramberg och Lindskog samt mailen mellan Quesada och Lindskog. I och med att jag inte separerade dem så går det inte att utesluta att jag fick ett negativt besked på grund av den andra delmängden. Jag hänvisade inte till någon juridik, så de tog ställning till juridik jag inte har någon kunskap om. Jag är inte jurist. Tror juridiken säger något om 'men för verksamheten', men detta var privata mail på tjänstemailadresser. Sedan så vet jag också att det inte är någon vetenskap, men en duktig jurist som vet exakt vad som ska gälla här bör ha större möjligheter. Gäller också i överklagandedelen.

Om man begär att få åklagare Jakobssons och JO Lindströms förundersökning och beslut överprövat så är det den nya Riksåklagaren som får det på sitt bord. Sedan är det en annan fråga om hon vill 'ge sig på en kollega'. Om inte annat så skulle hon sätta sig i respekt och sätta en ny standard för oväld och integritet, om underlaget så erbjuder. Eller om Mari Heidenborg, justitieråd vid Högsta domstolen och ledamot i Domarnämnden kanske känner sig klämd och motsätter sig eventuella åtgärder.

https://www.expressen.se/dinapengar/hon-blir-chef-for-landets-alla-aklag...

Vilken sörja av personliga hänsynstaganden det verkar finnas inom det svenska rättsväsendet! Trots att det är just där det poängteras att beslutsfattarna MÅSTE göra åtskillnad på sak och person.
Den 28/6 polisanmälde jag till Särskilda åklagarkammaren Anna Skarhed för tjänstefel då hon avvisade min 40-sidiga detaljerade anmälan om systematisk kränkning av den svenska grundlagen vad gäller allas likhet inför lagen. Jag citerade, källhänvisade, refererade och gjorde statistiska jämförelser. Men ...
med vändande post avsändes dels ett beslut från Malmö den 2/7 med beskedet att "Brott avslutas" (Sic!) jämte upplysning om att ärendet överlämnats till Riksåklagaren, som samma dag (2/7) returnerade till mig att "Ärendet hos riksåklagaren avslutas." Grunden var: "Dina anmälningsuppgifter får anses vara så allmänt hållna att de inte kan ligga till grund för en prövning av förutsättningarna för att inleda förundersökning." (ÅM 2018/4353).
Eftersom man hade sådan brådska missade man att jag anhållit om att under sommaren få komplettera min anmälan med viktiga uppgifter från tredje man! Men framför allt missade RÅ och SärÅkl. att läsa min bifogade anmälan till JK (Dnr 3751-16-21), som självfallet utgör fundamentet för en bedömning huruvida JK otillbörligt hade underlåtit undersöka synnerligen relevanta uppgifter från en medborgare eller ej.
Regeringen utgör den sista klagomuren. Jag vill undvika nesan för Sverige att eskalera med en grupp utländska auktoriteter på konstitutionell rätt vad gäller att ingen civil yrkesgruppering får vara "mera jämlika än andra", som den framsynte George Orwell varslade om.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.