Skip to content

Övervakningsfilm "ger snarast stöd för mannens version" - frias från våldtäkt på Finlandsfärja

Foto: Hasse Holmberg/TT

Kvinnan hävdar att hon blev inföst i en hytt på Finlandsfärjan och våldtagen. Tingsrätten anser dock att bilderna från en övervakningskamera snarare ger stöd för mannens version. Han frias nu från åtalet om våldtäkt.

 

Fallet handlar om en händelse ombord på Finlandsfärjan Birka Paradise sommaren 2010. Den 32-årige mannen häktades i sin utevaro år 2012 men kunde inte delges åtalet förrän i år.

Enligt åklagaren har mannen stött ihop med kvinnan i en korridor ombord på Finlandsfärjan och handgripligen föst in henne i sin hytt. Han ska sedan med våld ha tvingat sig till ett samlag - trots att kvinnan tydligt gjort klart att hon inte ville.

"Hamnade i chocktillstånd"
Kvinnan berättar själv i förhör att hon "hamnade i ett chocktillstånd, var paralyserad och jätterädd” och att hon efter händelsen sökte upp sina väninnor och berättade för dem om vad som hade hänt. 

Mannen, å sin sida, berättar att han och kvinnan hade samlag men har förnekat alla former av våld. Enligt honom hade de tidigare under kvällen träffats på dansgolvet och han hade då bjudit henne att ta en drink i hans hytt. Samlaget var helt frivilligt från bådas sida, enligt honom.

När det gäller bevisläget skriver tingsrätten i sina domskäl:

"Det är uteslutande MÄ (kvinnans) uppgifter som ligger till grund för ansvarspåståendet. Det förekommer inte något s.k. oberoende/opartiskt vittne, inte heller några dokumenterade skador på MÄ som kan direkt hänföras till påstådd gärning."

Varken indragen eller inföst
När det gäller frågan om hur kvinnan kommit in i mannens hytt hänvisar tingsrätten till bilder från en övervakningskamera.

Tingsrätten skriver:

"Av de filmsekvenser som finns från övervakningskameran framgår enligt tingsrättens mening att det inte rört sig om att MÄ blivit indragen i hytten, inte heller inföst. Snarare ger uppspelningen stöd för X (den tilltalades) uppgift om att han låst upp hyttdörren och därefter, som det tycks, sträckt ut sin högra hand mot hennes rygg då hon gick in i hytten."

"Utifrån vad som går att se från övervakningsfilmen har det således inte varit fråga om annat än att MÄ frivilligt gått in i hytten."

Visar inga tecken på chock
Tingsrätten kommenterar också vad som syns på bilderna från övervakningskameran när kvinnan lämnar mannens hytt:

"Av de åberopade övervakningsfilmerna framgår också att X och MÄ gått in i hytten kl. 01.49 och att hon lämnat densamma kl. 02.16, alltså efter ca 30 minuter, samt att han lämnat hytten efter ytterligare ca 15 minuter. Tingsrätten finner redan här anledning anmärka att, såvitt framgår, MÄ på de korta filmsekvenser som spelats upp, inte visar tecken på att ha varit i chock eller på annat sätt upprörd."

Utrymme för tvivel
Tingsrätten anser att det i och för sig  inte finns skäl att ifrågasätta kvinnans trovärdighet och hennes "upplevelse av det inträffade".

Tingsrätten skriver dock:

"Däremot finns det visst utrymme för tvivel i fråga om tillförlitligheten i hennes uppgifter, bl.a. mot bakgrund av att hon i vart fall inledningsvis uppgett att hon blivit indragen i hytten och även förmedlat detta till de personer som hörts i målet; enligt V (vittne) ska MÄ, enligt vad hon berättat för V, till och med ha gått med ett vinglas i handen då en hyttdörr öppnats och hon blivit indragen." 

För att fälla någon i en sådan ord-mot-ord-situation krävs det enligt tingsrätten närmast att den tilltalades uppgifter framstår som "helt osannolika", vilka de alltså inte kan anses vara i det här fallet.

Mannen frias därför.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt