Skip to content

Övervakningsfilm "ger snarast stöd för mannens version" - frias från våldtäkt på Finlandsfärja

Foto: Hasse Holmberg/TT

Kvinnan hävdar att hon blev inföst i en hytt på Finlandsfärjan och våldtagen. Tingsrätten anser dock att bilderna från en övervakningskamera snarare ger stöd för mannens version. Han frias nu från åtalet om våldtäkt.

 

Fallet handlar om en händelse ombord på Finlandsfärjan Birka Paradise sommaren 2010. Den 32-årige mannen häktades i sin utevaro år 2012 men kunde inte delges åtalet förrän i år.

Enligt åklagaren har mannen stött ihop med kvinnan i en korridor ombord på Finlandsfärjan och handgripligen föst in henne i sin hytt. Han ska sedan med våld ha tvingat sig till ett samlag - trots att kvinnan tydligt gjort klart att hon inte ville.

"Hamnade i chocktillstånd"
Kvinnan berättar själv i förhör att hon "hamnade i ett chocktillstånd, var paralyserad och jätterädd” och att hon efter händelsen sökte upp sina väninnor och berättade för dem om vad som hade hänt. 

Mannen, å sin sida, berättar att han och kvinnan hade samlag men har förnekat alla former av våld. Enligt honom hade de tidigare under kvällen träffats på dansgolvet och han hade då bjudit henne att ta en drink i hans hytt. Samlaget var helt frivilligt från bådas sida, enligt honom.

När det gäller bevisläget skriver tingsrätten i sina domskäl:

"Det är uteslutande MÄ (kvinnans) uppgifter som ligger till grund för ansvarspåståendet. Det förekommer inte något s.k. oberoende/opartiskt vittne, inte heller några dokumenterade skador på MÄ som kan direkt hänföras till påstådd gärning."

Varken indragen eller inföst
När det gäller frågan om hur kvinnan kommit in i mannens hytt hänvisar tingsrätten till bilder från en övervakningskamera.

Tingsrätten skriver:

"Av de filmsekvenser som finns från övervakningskameran framgår enligt tingsrättens mening att det inte rört sig om att MÄ blivit indragen i hytten, inte heller inföst. Snarare ger uppspelningen stöd för X (den tilltalades) uppgift om att han låst upp hyttdörren och därefter, som det tycks, sträckt ut sin högra hand mot hennes rygg då hon gick in i hytten."

"Utifrån vad som går att se från övervakningsfilmen har det således inte varit fråga om annat än att MÄ frivilligt gått in i hytten."

Visar inga tecken på chock
Tingsrätten kommenterar också vad som syns på bilderna från övervakningskameran när kvinnan lämnar mannens hytt:

"Av de åberopade övervakningsfilmerna framgår också att X och MÄ gått in i hytten kl. 01.49 och att hon lämnat densamma kl. 02.16, alltså efter ca 30 minuter, samt att han lämnat hytten efter ytterligare ca 15 minuter. Tingsrätten finner redan här anledning anmärka att, såvitt framgår, MÄ på de korta filmsekvenser som spelats upp, inte visar tecken på att ha varit i chock eller på annat sätt upprörd."

Utrymme för tvivel
Tingsrätten anser att det i och för sig  inte finns skäl att ifrågasätta kvinnans trovärdighet och hennes "upplevelse av det inträffade".

Tingsrätten skriver dock:

"Däremot finns det visst utrymme för tvivel i fråga om tillförlitligheten i hennes uppgifter, bl.a. mot bakgrund av att hon i vart fall inledningsvis uppgett att hon blivit indragen i hytten och även förmedlat detta till de personer som hörts i målet; enligt V (vittne) ska MÄ, enligt vad hon berättat för V, till och med ha gått med ett vinglas i handen då en hyttdörr öppnats och hon blivit indragen." 

För att fälla någon i en sådan ord-mot-ord-situation krävs det enligt tingsrätten närmast att den tilltalades uppgifter framstår som "helt osannolika", vilka de alltså inte kan anses vara i det här fallet.

Mannen frias därför.

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

52 comments

Märkligt att det skandinaviska rättssystemet inte har lagar om falskt anklagande för våldtäkt. Att bli medvetet falskt anklagad, är grovt kränkande.

Faller under falsk tillvitelse, ser ingen anledning att falskt anklagande gällande våldtäkt skall vara särreglerat. Gör du?

Bara för att det inte är straffrättsligt bevisat/styrkt att en våldtäkt har förekommit, så betyder inte det att det är straffrättsligt bevisat/styrkt att personen som har påstått våldtäkt ljuger. Det är inte svartvitt på det viset att en frikännande dom betyder att det är bevisat att någon är oskyldig, vilket vissa ibland verkar tro. Vanligt förekommande populistiska uttryck som att "rätten trodde på den tilltalade" kan vara direkt missvisande. Det handlar snarare inte sällan om att det inte föreligger tillräckligt starka bevis för att mer eller mindre helt utesluta att det den tilltalade påstår kan vara en möjlighet. Det kan alltså mer eller mindre bli lika svårt att bevisa falsk tillvitelse som det är att bevisa det aktuella brottet.

Hon insåg inte att det fanns kameror som spelade in allting och motbevisade henne, men hon borde däremot ha insett det efter hennes falska anmälan. Kvinnorna är ju så pinsamma nuförtiden att de har mage att testa till och med när kamerorna bevisar motsatsen. Ne förstår att inte domstolen hade något annat val än att undvika att göra bort sig som de så ofta gör. Då slapp dom gissa i någon sorts ord mot ord duell. Kamerorna är ju fakta och reality, det kommer ju ingen ifrån. Tänk bara på hur många sådana anmälningar som kryllar i de nedlagda ärendena där ingen kamera kan bevisa männens oskuld. Tänk även hur många oskyldigt dömda som åkt dit på så kallad trovärdighet, fast det i själva verket hade sett helt annorlunda ut om domstolen fick se verkligheten direkt på film.

Student 2@. Ja, det blir nog svårt att bevisa falsk tillvitelse men det BORDE inte vara det. Övervakningsfilmen visar att hon ljuger. Det är ett bra mkt starkare bevis än vad åklagaren framfört avseende motsatsen. Sedan kan man alltid trassla in sig i patetisk, PK-mässig sörja som att "hon upplevde kanske att hon blev våldtagen". Sluta behandla kvinnor som barn!

Ja, men det påstådda brottet var inte att hon blivit indragen i hytten, utan huruvida hon senare blev våldtagen i hytten. Men visst minskar hennes trovärdighet om det hon säger om händelsen inne i hytten, när hon felaktigt har förklarat hur hon hamnade där inne. Det är dock inte ovanligt att brottsoffer "kryddar" sina historier omedvetet eller medvetet, utan att det för den del betyder att de ljuger om att de har utsatts för brott och därmed gör sig skyldig till falsk tillvitelse. Att detaljer i målsägandes förklaring är fel blir då snarare en fråga om mened. Det är inte heller rakt igenom "PK-mässig sörja att säga att "hon upplevde kanske att hon blev våldtagen"", eftersom det även följer av lagen att någon kan bli våldtagen utan att det finns en våldtäktsman som kan dömas. Det vill säga att gärningen objektivt uppfyller kraven på vad som är en våldtäkt och att personen därför är våldtagen, men där "gärningsmannen" beteende varit "ursäktat", av det skäl att det inte är bevisat att denne har förstått att offret har motsatt sig ett samlag.

Det innebär i så fall att det aldrig går att fälla någon för falsk tillvitelse avseende påstått övergrepp som ska ha skett utan närvarande vittnen och det innebär att man kan ljuga på om dylika "våldtäkter" hur mkt man vill utan risk för att åka dit. Det här har diskuterats bl a i detta forum tidigare och man har från polisiärt håll rapporterat om flera fall av misstänkt (försäkrings)bedrägeri där man just kommit med dylika lögner i syfte att tjäna sig en hacka. Fullständigt oacceptabelt om du frågar mig och så länge ingen åklagare ens försöker få en fällande dom i dylika ärenden kommer bedrägeriet att fortsätta och sannolikt öka i omfång.

@Berra Borrare Det är inte omöjligt men det kan vara svårt. Men det är ju i stort sett samma rättssäkerhetsproblem som frågan huruvida det ska gå att fälla någon för en våldtäkt som har skett utan närvarande vittnen eller annan stödbevisning. Tycker man inte att det ska vara möjligt så innebär ju det att man på samma sätt kan argumentera att man då kan våldta hur mycket man vill på detta sätt utan risk för att åka dit. Och för att använda ditt citat i detta sammanhang så går det då också att argumentera att åklagare bör åtala i dessa sammanhang efter som det vore "fullständigt oacceptabelt om du frågar mig och så länge ingen åklagare ens försöker få en fällande dom i dylika ärenden kommer [våldtäkterna] att fortsätta och sannolikt öka i omfång".

Det är många som sitter dömda för våldtäkt på ytterst skakig bevisning och det vet du. Just därför har det uppstått en ny sorts brottslighet; falsk tillvitelse i bedrägerisyfte. Varför det inte skulle kunna gå att åtala i i detta fall förstår jag inte? Hon har trasslat in sig i lögner och det finns en film som bevisar detta. Varför skulle en åklagare inte kunna bygga ett åtal på det? Det gick ju utmärkt att göra det i det omvända fallet enbart på MÄ:s berättelse (som visade sig vara lögn).

Det är många som sitter dömda för våldtäkt på ytterst skakig bevisning och det vet du. Just därför har det uppstått en ny sorts brottslighet; falsk tillvitelse i bedrägerisyfte. Varför det inte skulle kunna gå att åtala i i detta fall förstår jag inte? Hon har trasslat in sig i lögner och det finns en film som bevisar detta. Varför skulle en åklagare inte kunna bygga ett åtal på det? Det gick ju utmärkt att göra det i det omvända fallet enbart på MÄ:s berättelse (som visade sig vara lögn).

Berra Borrare, ja precis som du säger! Ja och förutom de som sitter oskyldigt dömda på ytterst skakig bevisning så finns det till och med en nivå värre det vill säga, även de som till och med sitter dömda på ingen bevisning alls mer än en kort lögn ifrån kvinnan. Nästa år kommer en ny lagstiftning som skall göra det ännu lättare att döma ,och ännu lättare för kvinnorna att ljuga. Där de till och med skalat bort kvinnans och åklagarens skyldighet att införskaffa stödbevisning mer än en berättelse där det kommer räcka med att kvinnan uppgav att det saknades samtycke vid ett visst moment och verkade trovärdig i hennes berättelse. Effekten av detta är inte svår att förutse!

Student 2, det blir pinsamt av dig att fortfarande försöka förmildra omständigheterna kring hennes uppenbara lögner trots kamerorna. Sedan är det lika pinsamt att du fortfarande har mage att kalla henne för brottsoffer när det riktiga offret är mannen som var nära att bli oskyldigt dömd och suttit frihetsberövad. Du verkar nog också befinna dig på "student" nivå. Det är bara att gilla läget, att hennes lögner krossades av kamerorna! Så är det ju!

För det första omtalar jag inte henne som brottsoffer, utan som målsägande. När jag omnämner brottsoffer så var det brottsoffer i allmänhet, för att påpeka att det förekommer att brottsoffer "kryddar" omständigheter även vid uppenbara fall av brott. Jag har inte heller förmildrat några omständigheter, eftersom jag inte har sagt något annat om själva fallet än att hennes lögn om vad som hänt i korridoren inte definitivt behöver innebära att allt hon sagt är lögn. Eftersom jag inte vet vad som har hänt eller har mer information än vad som framgår av artikeln så vore det dumt av mig att uttala mig som om jag varit på plats i hytten och visste vad som hänt där. Så när du förklarar dig som att du vet att han är oskyldig så måste det betyda att du själv antingen är den tilltalade och på så vis faktiskt kan veta att du har rätt i sak. Eller så är det kanske du som bör fråga dig på nytt vem som är pinsam i detta sammanhang?

Ja, självklart kan vi tänka på det viset. Men hennes trovärdighet är i botten när kameror kan motbevisa det hon sagt att hon gjort. Speciellt när det gäller ord mot ord så är trovärdighet viktigt. Du verkar dock mer benägen att skydda hennes historia när de uppenbarligen var en lögn. Om du påstår att "vi inte vet om hon faktiskt blev våldtagen" så, jo, vi kan med sannolika skäl veta det. När hennes påstående kan motbevisas så starkt, kan man tänka sig att det är han som bör bli målsägande i fallet. Det är han som är offret, kvinnan behöver inte daltas med, hon kan stå upp för sina rättigheter och skyldigheter själv.

Hur kan vi med sannolika skäl veta det bara för att vi nu vet vad det var som hände utanför hytten? Vi vet ingenting om vad som hände i hytten och har därför inget annat än ord mot ord. Hennes ord står då självklart svagt när det har visat sig att hon inte har berättat den sanna historien om hur hon hamnade i hytten. Det är då klart att han ska frikännas utifrån det som annars framgår i artikeln, eftersom beviskraven för att straffa någon är mycket höga. Men huruvida han faktiskt har våldtagit eller inte kommer vi aldrig få veta. Det är alltså en skillnad på en formellt riktig dom där han nu frikänns i brist på bevis, och vad som är en materiellt riktig dom - vilket fortfarande är klart ovisst. Men ja, när han frikänns så intar också han rollen som målsägande. Han är dock inte offret före han lyckas bevisa "bortom rimligt tvivel" att hon har ljugit om våldtäkten i hytten. Då räcker sannolikt inte hans ord och att det skulle vara bevisat att hon har ljugit om en del av händelseförloppet innan den påstådda våldtäkten. Visst förekommer det att kvinnor falskeligen anmäler våldtäkter, men att använda just detta fall som ett typexempel på när så är fallet är att uppenbart dra för snabba slutsatser för att man är upprörd över att fenomenet existerar.

Student 2, om du är besviken över att mannen inte blev oskyldigt dömd får du vända dig till Madeleine Lejonhufuvd, då kanske du åtminstone kan få medhåll. Det som är mest märkligt är att det inte istället var hon som åtalades för falsk tillvitelse, oavsett om hon hade friats eller blivit dömd. Fast den varianten kan du inte tänka dig va? Människa!

Student 2, oavsett hur besviken du och Madeleine Lejonhufvud är över att man inte blev oskyldigt dömd, så får du börja infinna dig i att kamerorna var beviset som friade mannen.

Du måste bli bättre på att läsa text utan att låta dina känslor svalla över, eftersom det uppenbart resulterar i att du får förutfattade meningar om dess innehåll. Trots vad du tror dig att du har läst i det jag har skrivit, så tycker jag att det av bevisskäl är helt självklart att han skulle frias i det här fallet (utifrån det lilla jag har tagit del av). Men min poäng har hela tiden varit att det inte betyder att det inte fortfarande är möjligt att han medvetet har våldtagit henne efter att hon kom in i hytten, just för att vi inte vet..

Vi kan ju leka Schrödingers katt hur mycket vi vill. Ska vi gå så långt kan vi även säga att alla mord som löst kan vi inte vara säkra på eftersom vi inte var där på plats och såg det. Vad vi kan säga är dock att beviset stödjer hans historia och vi måste därmed tro att sanningen är att han inte våldtog henne. Samma med alla andra fall som löses genom bevis (dna, fingeravtryck, övervakningskameror).

Diskussionen handlar om huruvida hon ska dömas för brottet falsk tillvitelse. Det blir då farligt att säga att man ska tro på hans historia bara för att åklagaren inte har bevisat att han har begått brott. Bevisen stödjer inte hans i historia i den grad att det är bevisat att hon har ljugit bara för att han är frikänd på grund av bristande bevis.

Det är bara att spela in , bevisa frivilligt samlag och krossa lagstiftningen och alla som vill se fler fällande domar och oskyldigt dömda!

Binh Tran, ja visst är det så som du säger. Det går ju inte att helt grundlöst börja spekulera och utgå ifrån saker som ändå inte är bevisade. Då får man istället utgå ifrån det som är bevisat, och det är ju precis som du säger, att det som finns bevisat är att mannens version är den sanna. Då är det ju det som skall vara utgångspunkten fri ifrån andra löjliga egna spekulationer. Sedan finns det inte ens minsta lilla anledning att börja ifrågasätta mannen när det som kamerorna bevisar just styrker hans version.

Student 2, trots att kamerorna redan bevisat att hon ljugit, går du över till ett annat spår. Du har svårt att acceptera att hon ljugit och försöker få andra halvan som inte är inspelat till något helt annat. Det bottnat i att du har för svårt att acceptera att hon helt enkelt är en person som ljuger. Hur kommer det sig att du inte kan tänka dig tanken att hon ljugit både utanför och inne i hytten? Vad är det som begränsar dig ifrån att utgå ifrån det som bör vara naturligt och logiskt att utgå ifrån. Istället försöker du åla dig med att " sedan kan det vara si och det kan vara så", men varför klarar du bara inte av att utgå ifrån det som istället är bevisat. Det är bara en sak som är bevisat, och det är att våld inte förekommit, och att hon uppenbarligen inte befunnit sig i någon särskild utsatt situation.

Jag har väl aldrig skrivit att det inte är möjligt att hon ljugit också om vad som hänt inne i hytten? Jag har snarare varit tydlig med att jag inte vet vad som har hänt. Men visst är det inte osannolikt att hon har ljugit också om vad som har hänt inne i hytten. Det är emellertid inte bevisat bara för att annan lögn har förekommit.. Jag har därför svårt att acceptera ditt resonemang att du menar att om det ena är lögn så är det naturligt och logiskt att också det andra andra lögn, som om det fanns någon slags bevisad kausalitet..

Student 2, hade du klagat om det hade blivit en fällande dom? Du är en tydlig variant som har så svårt att acceptera att kamerorna firande honom och att han inte blev oskyldigt dömd till den grad att du så gärna vill försöka hitta egna versioner och spekulationer om samlaget inne i hytten Du använder dig av att en förmildrande nedtonande lägre variant "det inte är osannolikt att hon även om ljugit om vad som hänt i hytten". Det handlar inte om att det inte är osannolikt att hon ljugit om resterande delar, utan det handlar om att det får förbli "första hands valet" då det som just är bevisat styrker mannens version, oavsett att det inte är hela förloppet. Då det dessutom inte har varit något slags våld inblandat och ingenting som ens tyder på särskild utsatt situation varken när hon klev ut eller klev in. Vad är det då som gör att du trots allt detta ändå försöker hitta små egna luckor till egna spekulationer och varianter. Vad är det som gör att du inte kan tänka dig att hon njöt ännu mer i hytten än utanför? Den vinkeln vill du liksom inte ens reflektera över? Varför kan du inte tänka dig att hon istället skulle bli åtalad för falsk tillvitelse , då mannen ändå leder med tanke på kamerorna. Det är bara att gilla läget!

Ja, jag hade klagat om det hade blivit en fällande dom. Och jag hade även klagat om det sen hade blivit en fällande dom i ett efterföljande mål om falsk tillvitelse, i brist på ytterligare info. Det räcker inte med att mannen "leder" eller att hans historia får bli "förstahandsvalet", som du skriver. Det ser med det ut som att du förespråkar den s.k. "överviktsprincipen", som du kan googla, vilket är helt uteslutet att använda sig av i straffrättsliga mål en rättsstat.

Student 2 , du verkar vara väldigt besviken, och överdriver med att försöka hitta små alternativ som skall försöka klaffa med kvinnans lögner som redan ifrån början ändå innehåller lögner och just det som kamerorna bevisar. Vad är det som gör det svårt för dig att acceptera att hon njöt väldigt mycket av detta samlag? Vad är det som gör att du inte kan acceptera det och utgå ifrån det när det som ändå är bevisat gällande kamerorna ändå bevisar mannens version? Hur kan du ens ha mage att börja tänka i andra banor? Oavsett hur mycket du och Madeleine Lejonhufvud vill se fler oskyldigt dömda, så får du nog räkna med fler kameror som bevisar motsatsen i framtiden. Kameror som bevisat mäns oskuld är ingen nyhet, även om det kanske är så för dig som bara är student.

https://www.svd.se/hd-valdtaktsmal-maste-tas-om

Att osant påstå en besvärande omständighet (eller förneka mildrande) är också falsk tillvitelse.
Att dra in någon i en hytt är dessutom brottsligt. Den falska tillvitelsen behöver inte leda till åtal.

Ja, det har också nämnts tidigare att det var ett eget brott att dra in henne i hytten. Det är på så vis klart att mycket talar för falsk tillvitelse för motsvarande ofredande eller en mildare grad av frihetsbrott. Jag har dock tagit det för givet att de som förespråkar falsk tillvitelse i detta fall inte är ute efter falsk tillvitelse för något mindre allvarligare brott än den våldtäkt som mannen blivit anklagad för. Om han nu inte har våldtagit henne så skulle det att hon straffas för enbart lögnen om vad som förekommit ytan för hytten indikera att det enbart är detta hon har ljugit om, men inte det andra. Och det skapar ju i sig vissa betänkligheter när det kommer till oskuldspresumtionen, speciellt med tanke på att han nu har frikänts osv.

Student 2, det finns alltid 2 sidor av ett mynt, vilket innebär att det kanske bör införas lagar som skall heta att kvinnor "oaktsamt" anmäler falskt eller insåg inte men borde insett att det var falskt. Det vill säga en lägre nivå om det inte var uppsåtligt falskt. Fast på den sidan av myntet lär det nog inte jobbas så mycket.

Falsk tillvitelse är redan ett oaktsamhetsbrott, så den säkerhetsventilen finns. Men det kräver fortfarande att det bevisas med väldigt hög grad av säkerhet att de omständigheter hon har beskrivit om våldtäktshändelsen inne i hytten är objektivt fel. Och där har vi helt enkelt olika uppfattning om huruvida det faktiskt är bevisat att en våldtäkt inte ägde rum inne i hytten.

Anonym, i och med att det som utspelats i kamerorna bevisar mannens version och att kvinnan ljugit, så får även utgångspunkten vara densamma i hytten. Resten förblir spekulationer. Det är bara att utgå ifrån det som är bevisat, även om det inte är just inne i hytten.

Det är ju bara den falska tillvitelse som bevisas som man ska dömas för.
Nu har hon ju påstått en falsk försvårande omständighet i ett våldtäktsmål men det bevisar inte att hon ljuger om allt.

Exakt

Musse och studenten 2, utgångspunkten är att hon ljuger med tanke på det som kameran bevisar, och det finns ingen anledning att varken spekulera eller utgå ifrån något annat även avseende de delar som inte är inspelade i hytten. Hon gick in i hytten utan våld, gick ut ur hytten utan våld. Hon befann sig inte i någon särskild utsatt situation och var inte anmärkningsvärt berusad, plus att kameran redan bevisar att hon ljuger. Mannen leder för stort för att ens börja spekulera det minsta lilla i andra banor än det som är bevisat.

Vad som händer i hytten är inte bevisat.
Det går inte att bevisa att någon av dem ljuger om det som sker inne i hytten.
Lika lite som att han ska fällas baserat på tro ska hon fällas baserat på tro.

Jag TROR att de haft ett frivilligt samlag i hytten och att hon sedan blivit besviken eller känt sig behöva ett allibi och hittat på hela historien. Men att det är troligt betyder inte att det är bevisat.

Det som är bevisat är solklart brottsligt och det borde hon fällas för, inte mer.

Musse, ja man kan tro väldigt mycket och man har rätt att tro vad man vill. Nu handlar detta om vad som är bevisat. Av det som är bevisat innan de kliver in i hytten är att det inte föreligger något våld, eller särskild utsatt situation, och därtill skall tilläggas att verkligheten som är filmad överens stämmer med mannens berättelse. Det finns redan därför inte ens 1 procent till att börja tvivla och "tro" på något om samlaget inne i hytten. Utgångspunkten får därför helt enkelt vara det som är bevisat i form av kameran, för kameran ljuger inte utan talar sanning oavsett om det hade varit för mannens eller kvinnans del. Däremot så borde kvinnan ha åtalats för falsk tillvitelse, oavsett huruvida hon hade blivit dömd för det eller ej. Pilen pekar mer åt att åtala henne för falsk tillvitelse än att åtala honom i kombination med en kamera som styrker hans version redan ifrån början. Så är det ju!

Ja så är det.
Min kommentar handlar bara om att hon inte ska åtalas eller dömas för något hon tillvitat honom som inte är bevisat falskt.
Precis som att han inte ska dömas för något som inte är bevisat. Han borde aldrig ha åtalats alls.

Musse, när det handlar om män så döms väldigt många på bara berättelser "då går det bra" och ingen klagar,, och hade det varit på samma villkor, så hade hon absolut kunnat åtalas och dömas för falsk tillvitelse även om kameran inte filmar just allt inne i hytten. Det finns ändå bevis på att hon ljuger redan innan de ens kliver in i hytten. Vågar hon till och med ljuga när kameran är på då kan man ju tänka sig vad hon vågar ljuga om utan kamera. Det måste vara hårt men rättvist!

""Det är uteslutande MÄ (kvinnans) uppgifter som ligger till grund för ansvarspåståendet. Det förekommer inte något s.k. oberoende/opartiskt vittne, inte heller några dokumenterade skador på MÄ som kan direkt hänföras till påstådd gärning."

Att enbart ett "vittnesmål" från en målsägare kan utgöra grund för en fällande dom är en styggelse för rättsstaten Sverige.'Heder åt domstolen som vågade döma annat är PK.

För något år sedan visade jag denna "anmälan" för en god vän som arbetar som mordutredande polis i Ukraina, hon small av av skratt och trodde jag drev med henne.

Systerskapet utnyttjar den politiska korrekthet som finns, när det rör att på förhand döma utsatta män vilka före utredningen betraktas som skyldiga av till och med familjer och vänner, för hur bevisar man att man aldrig gjort en sak som av omgivningen påstås att man har gjort? Drabbade män av det här slaget behöver en egen stödförening och framför allt - sådana ombud som är kvinnor. Ett manligt ombud bekräftar nämligen rättens förutfattade mening; "Ja det klart att en man håller på en man:" Så fungerar ju normalt också läkare, politiker och advokater inom sina respektive kårer. Man håller varandra bakom ryggen.

Man frågar sig varför åklagaren valde att åtala utan ett uns av stödbevisning? Hade åklagaren inte sett övervakningsfilmen? Nu när åtalet ogillats kommer "MÄ" att åtalas för falsk tillvitelse? Finns det ingen ansvarsnämnd inom rättsväsendet som kan sätta dylika åklagare på plats?

Åklagaren ska åtala om fällande dom kan förväntas.
Eftersom domstolarna regelbundet fäller i ord-mot-ord-fall avseende sexbrott så är der åklagarnas uppgift att åtala i de fallen. Man kan därför knappast angripa åklagarnas beslut om att väcka sådana åtal.

Det finns inget fall där åklagare har åtalat en tidigare målsägande i ett fall som lett till åtal. Så det kommer inte ske här heller.

Anser du att åklagaren kunde förvänta sig fällande dom i detta våldtäktsmål? Ord mot ord, inga vittnen, ingen teknisk bevisning förutom en film som visade att MÄ ljög. Varför åtalade han här? I det omvända fallet om ev falsk tillvitelse finns i alla fall filmen som visar att MÄ som borde få byta beteckning till åtalad, åtminstone i delar av sin berättelse ljög. Bättre läge än i det första fallet, således. Jag och många med mig tycker det är upprörande att man inte ens försöker komma åt detta problem. Poliser och utredare har också beklagat sig över att åklagarna lägger ner ärenden om falsk tillvitelse trots att man jobbat hårt med bevisningen. Det är faktiskt inget litet skitproblem utan det handlar även om försäkringsbedrägeri och bedrägliga skadestånd. I några enstaka fall finns det fällande dom men då har det handlat om att de har blivit filmade rakt igenom alternativt erkänt och domarna har då landat på villkorligt.

Ja, det var nog över 90% sannolikhet för fällande dom.
Det finns ju fällande domar i ord-mot-ord-fall där det är fysiskt omöjligt att det kan ha gått till som det påstås, det finns mål med vittnen som sett att inget brott inträffat m.m. Han hade ren tur med vilka som blev rättens ledamöter och/eller en bra försvarare.

Ja visst är det upprörande. Det håller jag med om.
Men om man är på "rätt" sida så blir ingen myndighetsperson upprörd över att man ljuger. Jag har sysslat en del med LVU-mål och där är det regel att tjänstemännen ljuger som maniska mytomaner och man kan ha hur mycket bevis och hur starka bevis som helst, i domen kommer alla lögner vara bortsållade ändå. Det är en del av den svenska myndighetskulturen att använda sig av lögn och att låta lögner passera om de går i myndighetens linje.

Musse, i detta fall hade han nog snarare mer tur att kameran filmade än själva rättens ledamöter. för utan kamera filmandet hade han nog mycket väl kunnat dömas på hennes lögner!

Det där stämmer inte. Det finns en prejudicerande HD-dom som säger att det ska krävas någon form av stödbevisning utöver MÄ:s påståenden för att man ska kunna fälla. Det finns också gott om friande domar, likt den här, som bekräftar detta.

Berra Borrare, jo det sägs så ja, och det är så det är tänkt att det skall vara vilket är en annan sak, men Tings-Hovrätten dömer på berättelser ändå när de känner för det, då de vet att de kommer att skyddas av HD. Det är mycket tyckande när det kommer till sådana fall.

Jo, det fattar jag med. Men HD-prejudikatet gör det i alla fall lite svårare för rätten att döma utan bevisning. Och i det här fallet fick ju åklagaren skämmas, åtminstone lite, i domskälen.

Berra Borrare , ja i det här fallet skulle inte ens mannen ha åtalats överhuvudtaget, utan snarare kvinnan för falsk tillvitelse, men huruvida hon sedan skulle lyckas bli dömd eller ej är en annan sak.
Ja fler åklagare har fått skämmas för i liknande situationer där kameror fått vara vittnen , men ändå ropas det istället efter fler fällande domar, och förnyande lagstiftningar av politiker och massmedia. Det pratas istället aldrig om hur simpelt och farligt det är för en man att bli oskyldigt dömd.

https://www.svd.se/hd-valdtaktsmal-maste-tas-om

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.