Skip to content

Kent Ekeroth fälls av Stockholms tingsrätt - påstående om nödvärn motbevisat

Kent Ekeroth i rättssalen i Stockholms tingsrätt tillsammans med sin advokat Johan Eriksson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD) fälldes idag av Stockholms tingsrätt för ringa misshandel. Ekeroth, som själv har åberopat nödvärn, döms till dagsböter.

 

- Målsägandens uppgifter om händelseförloppet får ett starkt stöd av den utredning som åberopats i målet och det är genom dessa uppgifter i förening med vittnesbevisningen klarlagt att den dömde inte har utsatts för något slag eller annat fysiskt angrepp, säger rådmannen Maria Hölcke vid Stockholms tingsrätt.

Kent Ekeroth har erkänt att han gav den andre mannen en örfil utanför krogen i centrala Stockholm i höstas men hävdar att det skedde i nödvärn – bland annat eftersom han skulle ha hotats till livet.

Tingsrätten anser dock att nödvärnsinvändningen är motbevisad av åklagaren.

Tingsrätten slår i stället fast att målsägandens uppgifter får så starkt stöd av åklagarens bevisning och att målsägandens berättelse ska läggas till grund för bedömningen.

Tingsrätten skriver:

"Härigenom är det bevisat att mannen har tilldelat målsäganden ett slag med öppen hand i ansiktet med smärta, rodnad och svullnad som följd. Genom målsägandens uppgifter i förening med vittnesbevisningen är det också klarlagt att mannen vid det aktuella tillfället inte har utsatts för något slag eller annat fysiskt angrepp från målsäganden eller någon annan."

Förundersökningen har bedrivits vid Särskilda åklagarkammaren.

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Om det inte rört sig om en (ö)kändis hade åtal antagligen inte väckts, och inte heller hade målet behandlats så fort i rätten.

“Samhället är inte rustat för att hantera denna stora numerär av kriminella aktörer. Polis och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken” sade Dan Eliasson...

Nu handlar det ju om en riksdagsledamot, så nog ligger det i allmänhetens intresse att saken utreds och i förekommande fall åtalas. Partitillhörigheten som sådan är här fullkomligt ointressant.

Javisst.

Ekeroths egenskap av allmänt (ö)känd person + riksdagsman har vägts in.

Hade "Svensson" gjort detta hade det ytterst sällan gått vidare. Sorgligt för majoriteten av målsägande, som drabbats av ringa brott.

Jag tvekar på att någon inte skulle bli fälld för ringa misshandel om det finns en film på det och personen erkänner att han gjort det. Nödvärnsörfilar står nog inte högst i kurs i domstolarna heller för den delen, med all rätt.

Enligt rykten hade målsägaren eget målsägarbiträde vilket är lite ovanligt för en "örfil" ? Kan någon bringa klsrhet ?

Det stämmer. Målsägande yrkade på 5 000 SEK i skadestånd för kränkning och målsägandebiträdet biträdde i den saken. Yrkande avslogs dock av tingsrätten.

Jag blev en gång nersparkad av ett gäng fotbollshuliganer av vilka två åtalades. Fick diverse blånader och sår på huvudet och tillerkändes 5 000 kr i kränkningsersättning.Jag blev dock nekad målsägandebiträde.

För brott enligt 3 kap. BrB kan man få målsägandebiträde om det med hänsyn till målsägandens personliga relation till den misstänkte eller andra omständigheter kan antas att målsäganden har behov av sådant biträde. Kanske var den stora uppmärksamheten Kring brottet skäl att förordna ett biträde?

Vad hade han fått för straff om hans egen rättspolitik gällde?
2-3 år eller liknande va?

I Sverige politiserade Domstolar domar ger endast skönjbart redovisat innehåll av framkommet i förhandling men i detta ärende kan så ock inte juridisk kunniga personer inkluderande vänsterpopulister och högerpopulister ta del av benämnd Mä vittnesmål redovisat i Dom och med endast 1% objektivitet lär finna det obegripligt att Ekeroth blev dömd.

Avseende debattörs; Vad hade han fått för straff om hans egen rättspolitik gällde är inte relevant ty rådande är endast i nutida lagar stiftat avseende så ock nödvärn och de som inte är helt intelligensbefriade och textresidenta bör ta del av den kända vänsteraktivisten Målsägandens vittnesmål i Dom, som oavsett politiska åsikter, contra avsaknad av desamma styrker Ekerots utsaga!
https://minfil.org/5fudRfbcb0/Kent_Ekeroth.pdf
Mvh

Vad i målsägandens utsaga är det som du och ditt pro bono team tycker styrker Ekeroths utsaga? Att hen viftade med handen samtidigt som hen fällde kommentaren? Något litet stöd är det väl men styrker var verkligen att ta i.

@
Angriparen stod i en kö och fällde kommentarer och viftade med handen mot en rikspolitiker utanför avspärrningen och angriparens slag tog i ansiktet och i ren reflex slog rikspolitikern ut sin handen för att skydda sig.

Din åsikt respekteras men har på intet sätt juridisk bäring och sannolikheten hög för att också du reflexmässigt agerat som Ekeroth om någon angripare riktar slag mot ditt ansikte.

Angriparens handgripliga attack mot en rikspolitiker är allvarligt ur rättssynpunkt som med insikt i angriparens via media eklaterade revolution mot normerna i samhället, dessutom nu valt att helt oprovocerad handgripligen angripa en rikspolitiker och slå denne rakt i ansiktet.

Du hade garanterat haft annat ljud i skällan om du av ren reflex försökt att avvärja en angripares slag mot ditt ansikte och angriparen som erkänt gärningen omvandlats till målsägande och du blivit åtalad och dömd!
Mvh.

Att mä skulle ha gjort en handgriplig attack stöds inte av hens egna uppgifter (du pratade ju om mä:s egen utsaga). Och snälla sluta slänga dig med att andras åsikter saknar "juridisk bäring".

Att mä stod i en kö och fällde kommentarer är de överens om. Det säger dock inte så mycket om det straffbara handlandet.

Jag uppskattar att du för en gång skull inte låter som att du har kört texten några gånger genom en maskinöversättare i alla fall.

@Anders.
Undertecknad har aldrig och kommer aldrig att "slänga mig med att andras åsikter saknar juridisk bäring" tillika finner din åsikt i detta ärende märklig ty att en angripare som erkänd gärning lett till att han är målsägande bör oavsett betraktarnas politiska åsikter, contra avsaknad av desamma, uppfattas synnerligen anmärkningsvärt, tillika avser av domstolens dömande församling i Dom ord mot ord situation när Mä vittnat att han är gärningsmannen som bestämt sig för att verbalt attackera och slå en rikspolitiker i ansiktet som i vittnesmål bekräftat angriparens erkännande!

I Dagens Juridik artikel ärende ord står mot ord situation existerar inte, tillika finns regler för hur domstolar skall agera vid en sådan situation innefattande hur bedömer man en människas trovärdighet, för att undanröja risken att fördomar, subjektiva intryck och egna erfarenheter spelar in i dömandet ty en felkälla i bevisvärderingen gör att ursprungssannolikheten kan överskattas av domstolen och en förklaring som verkar mycket osannolik får inte avfärdas, bara för att den strider mot vad som erfarenhetsmässigt brukar inträffa.
Domstolens huvuduppgift är att objektivt bedöma målsägandens trovärdighet och samma beviskrav ställt bortom rimligt tvivel gäller även för tilltalad, bevisningen ska bedömas förutsättningslöst innefattande, citat: Domstolen måste ställa sig fråga om målsäganden har anledning att ljuga om händelsen, eller annars lämna osanna uppgifter av hämnd, har starka personliga motsättningar mot den tilltalade eller att målsäganden är ute efter ett ekonomiskt skadestånd, lider av psykisk ohälsa, eller är ur balans på annat sätt, slut citat.

Att målsägandens uppgifter inte är tillräckligt för fällande Dom är fastställt av Högsta Domstolen i bland annat NJA 1980 s.725 lydande; I en ord mot ord situation räcker inte för fällande dom att målsäganden ansetts mer trovärdig än den tilltalade. I NJA 1992 s. 446 bekräftar HD mestadels också vad som sagts också i NJA 1991 s. 83.
Sutorius citat: Olika motiv såsom hämnd eller skadestånd inte kan ses som alternativa hypoteser av domstolen utan endast som utredningsgrunder och till stöd för i åtalet åberopad bevisning är inte tillräcklig, för att kunna ligga till grund för en fällande dom och det saknas under sådana förhållanden anledning att gå in på bevisning som åberopats till fredande från åtalet, åtalet ska ogillas så ock skadeståndsyrkande, slut citat.

I mål B 15380-16 har målsägande vittnat att: Han hade druckit alkohol i sällskap med MB och LW och att de - verbalt attackerat - rikspolitikern som passerade dem, samtidigt gestikulerade nu målsägande med händerna mot rikspolitikerns ansikte, som då vände sig mot angriparen som - inte minns - om han sade något till den han angripit.
Rikspolitikern har vitnar att: Han också hade druckit alkohol, lämnat kön, började gå därifrån, hörde hur personer i kön skrek glåpord och förolämpade honom samtidigt fick han en örfil som träffade vänster kind och han hörde ”du ska dö” eller ”jag ska döda dig” och att nu benämnd mä utdelat örfilen och för att värja sig viftade den angripne nu tilltalade instinktivt med höger hand och flydde platsen.

* Rikspolitiker Kent Ekeroth berättelse skall godtas och av domstolen tillägg ”om den inte motbevisas eller är sådan att den kan lämnas utan avseende”, är således totalt irrelevant.
* Hans berättelse får stöd av poliserna CE och P JS som båda vittnat att Ekeroth direkt efter händelsen berättat att han blev attackerad av en person i kön och instinktivt slog tillbaka.

* Angriparen Salin har medgett av honom utförd handgripliga attacker i vittnesversion ett - slag med en hand - i vittnes version två - slag med båda händerna - som träffat Ekeroth i ansiktet.
* I angriparens sällskap Matilda B och Lukas W har under ed vittnat att när Ekeroth passerade fällde samtliga kommentarer och att Sahlin - inte - gjorde något fysiskt mot Kent Ekeroth, men de såg honom utdela ett slag mot Salin.
* Restaurangens värd Daniel Sjöberg har under ed vittnat att han - inte - såg var slaget träffade - men uppskattat att det varit i huvudhöjd - och att han haft god uppsikt över Ekeroth under hela händelseförloppet men - inte - sett att han blivit fysiskt attackerad!

EU medlemsstaten Sverige medborgare och invånare bör oavsett åsikter, yrke och status contra avsaknad av desamma, utantill lära sig första fem stycken i detta inlägg, ty ännu en gång har en målsägande vittnat att han oprovocerad valt att med en hand, utökat till att med båda händerna slagit slå en person i ansiktet som reflexmässigt försvarat sig med ett slag med öppen hand och med starkt stöd av i lagar stiftad nödvärnsrätt bestritt ansvar, tillika blev han dömd!
Undertecknad med ProBono Team respekterar alla personers åsikter inkluderande av Dagens Juridik debattör ”Stjärnan lyser än” Domstolar är inte ett forum för tyckande och opinionsbildning, vilket synes är Sverige Domstolar med politisk dömande församlingars signum.
Mvh / Thérèse Angélique med Pro Bono Team.

Nyligen fick en undersköterska en örfil av en patient, tingsrätten dömde skadestånd om 5000kr men hovrätten tyckte inte undersköterskan hade rätt till skadestånd.
En riksdagsman får provoceras och fälls med böter för en örfil, men en undersköterska ska acceptera ett slag på käften? Om det inte ligger partitillhörighet och nätverken Hilda och Ruben bakom detta är månen gjord av ost.
https://arbetet.se/2016/09/16/underskoterska-fick-inte-ratt-om-orfil/

@Henrik.
I Sverige synes vissa grupper anse skadestånd mer inkomstbringande än inkomst av arbete.

Ett antal yrkesgrupper blir redan under studietiden tydligt informerade om de risker man möter i tjänst, inkluderande klienter av ilska eller själslig problematik, aggressivitet.

Av dig Henrik:En riksdagsman får provoceras och fälls med böter för en örfil,,,,,,,,,,", är fel uppfattat ty riksdagsman Kent Ekeroth har endast reflexmässigt viftat bort en angripares slag riktat mot riksdagsmannen och sannolikheten är 99,9% för att du, jag och alla andra hade agerat som Ekeroth om någon angripare riktat slag mot oss.

Det finns ingenting som raserar rättssäkerheten snabbare än närverks gangsterjuridik och de facto med insikt i att EU medlemsstaten Sverige är enda stat med politiskt styrda domstolar, är riksrysare.

Avseende i Sverige: Politiska nätverk som gör lagstridiga försök till påverkan av domstolarna råder inte någon tvekan om att det undanröjer kvarvarande spillror av Objektivitetsprincipens lagar, och därför tillåts inte sådana nätverksgrupperingar i någon av världens övriga demokratiska stater.

Det nämns att alla har i lagar stiftad rätt att i varje mål och oavsett domstol, erhålla namn på och de politiska partier de kommunpolitiska amatördomarna representerar i tingsrätterna.
Samma avser i Hovrätterna ordföranden/domarna och för det mesta två kommunpolitiska amatördomare och om ordförandena är politiskt aktiva, så ock som fritidspolitiker, har man rätt att få veta så ock deras partitillhörigheter.

Det nämns också att synnerligen förvånande är om Hovrättens juridiska domare inte undanröjer Dom avseenden den med våld attackerade rikspolitiker Kent Ekeroth vars i lagar stiftat nödvärnsrätt har mycket stark bäring!
Mvh Thérèse Angélique med Pro Bono Team.