Skip to content

"Svenskvänlig" bloggare som hängde ut åtalad frias - journalistiskt syfte

Foto: Christine Olsson/TT

Bloggaren var kritisk till att tidningen inte skrev att den åtalade mannen hade invandrarbakgrund. Han hängde därför ut mannen på sin blogg och åtala-des för brott mot personuppgiftslagen. Han frias nu eftersom publiceringen kan anses ha ett jour-nalistiskt syfte - och då gäller inte personuppgifts-lagen. Eftersom åtalet inte omfattar brottet förtal så har detta inte prövats av domstolarna.    

 

Den 63-årige mannen hade läst en artikel i tidningen Västerbottens-kuriren om en man från Umeå som hade åtalats för ofredande och sexuellt ofredande.

63-åringen skrev om fallet på sin blogg där han namngav den åtalade och lade ut en länk till åtalet och den åtalades Facebook-sida med bild på honom.

Bloggaren åtalades för brott mot personuppgiftslagen. Enligt åtalet var syftet med publicceringen att kränka den åtalades personliga integritet.

"Journalistiskt syfte"
63-åringen förnekade dock brott och hävdade att han hade haft ett journalistiskt syfte med publiceringen och att den därför inte skulle omfattas av personuppgiftslagen - där just journalistiska syften är uttryckligen undantagna.

Avsikten med blogginlägget var enligt mannen i själva verket att kritisera Västerbottens-Kuriren och media i allmänhet och att rapportera "på ett annat sätt". Mannen tyckte att Västerbottens-Kuriren hade varit "felaktigt ute" när de i artikeln skrivit att åtalet gällde en Umeåbo och att den åtalades invandrarbakgrund borde ha framkommit i artikeln.

Av mannens blogg framgår att den publicerar "oberoende svenskvänliga nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik"... och att "vi är partiska, anledningen till detta är att de etablerade medierna och journalisterna för länge sedan har slutat att följa sina egna etiska regler om att rapportera sakligt och korrekt. De etablerade medierna har slutat granska makten när det gäller invandringens konsekvenser, i stället döljer de problemen."

"Informera och utöva kritik"
Nyköpings tingsrätt slog fast att bloggen fick anses ha ett, i lagens mening, journalistiskt ändamål. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Med journalistiska ändamål avses att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Undantaget för journalistiska ändamål avser inte enbart etablerade media utan även privatpersoner. (Jfr Högsta domstolens dom NJA 2001 s. 409.)"

Att en webbsida har ett journalistiskt ändamål utesluter dock i och för sig inte att det kan förekomma enskilda uppgifter som inte kan anses ha ett journalistiskt ändamål. Tingsrätten konstaterade dessutom att kränkande uppgifter inte i sig utesluter att undantaget för journalistiska ändamål är tillämpligt.

Trots att syftet, vid sidan av journalistiska ändamål, var att angripa någons "goda namn och rykte", kunde publiceringen enligt tingsrätten anses ha skett uteslutande för journalistiska ändamål. Tingsrätten hänvisade till domen från Högsta domstolen där HD framhöll att det i och för sig ändå inte heller i journalistiska sammanhang är fritt att publicera uppgifter om till exempel misstänkta brottslingar och att detta då kan vara straffbart som förtal.

Prövade inte om det var förtal
Med hänsyn till det uppgivna syftet med publiceringen på bloggen ansåg tingsrätten att invändningen om att publiceringen skedde för uteslutande journalistiska ändamål inte var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende. Mannen friades därför från åtalet om brott mot personuppgiftslagen.

Eftersom gärningsbeskrivningen inte omfattade det brott som i och för sig skulle kunna vara aktuellt i och med att det handlade om ett journalistiskt syfte - alltså förtal - så prövades detta överhuvudtaget inte av tingsrätten.

"Den uthängde mannen" överklagade till Svea hovrätt som nu gör samma bedömning och friar bloggaren.

 

 

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

18 comments

HADE bloggaren ett utgivningsbevis för sin blogg?? I annat fall gäller INTE "journalistiska ändamål".
http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/internetpublicering/utgivningsbevis/

Ingenstans i din länk står det att det KRÄVS ett utgivningsbevis.

Du har fel. HD slår i detta rättsfall fast att ÄVEN verksamhet som inte har utgivningsbevis kan utgöra journalistisk verksamhet och att tröskeln för detta är låg.

Som andra kommentatörer redan har skrivit så krävs inte utgivningsbevis för att undantaget "journalistiska ändamål" ska kunna gälla. Detta framgår även uttryckligen av information på Datainspektionens hemsida: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-i...

Att hänga ut någon med namn och bild i en artikel klassas dessutom som ostrukturerad behandling, mig veterligen. Gissningsvis var det något i den här stilen som man var inne på i åtalet: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vilka...

Det rimliga hade förstås varit att även ta upp förtal som åtalspunkt, men det gjorde man tydligen inte, så tyvärr får man skylla sig själv här.

Før att få ngn fälld før førtal måste väl det finnas en løgn att peka på. Knappast troligt att ngn blir fälld før att beskrivit verkligheten.

@Christina. har du 'även problem med att MSM hänger ut svenskar och andra européer innan de ens är dömda, åtalade eller ens misstänkta för ngt som helst? (är de dömda så frossas det riktigt ordentligt). Eller är du bara allmänt PK?

Ska man precisera när det är en dansk, en same, en grek för att inte tala om en infödd svensk också? Hur gör man med en person född i Sverige men med en nigeriansk pappa och en dansk mamma, vad ska hen kallas? Det handlar inte alls om "journalistik", det handlar om ren och skär rasism!

Hur definierar du "rasism"?

"Vad skall hen kallas?", undrar Ohlson. Min första reflektion är att vederbörande i alla fall inte skall kallas för hen, men det enkla svaret på frågan vore naturligtvis att använda vederbörandes namn.

Hade det varit den journalistiska normen i Sverige hade det knappast funnits någon marknad för dessa "sanningssägande" bloggar. Istället tas det enorma hänsyn - dessutom politiska snarare än personliga - i den svenska rapporteringen. Minsta trafikförseelse kan utlösa ett drev mot en politiker från "fel" parti, medan andra - från "rätt" parti - kan dömas för våldtäkt utan att ens partitillhörigheten avslöjas. Naturligtvis är det samma hänsyn som avhåller dem från att rapportera om misstänkta - och även dömda - gärningsmän när det kan befaras gynna "de mörka krafterna i samhället". Och då får vi istället den här situationen vi har idag, där läsarna - med varierande framgång - får försöka läsa mellan raderna. Och där deras tilltagande känsla av att alla dansk-nigerianer (eller vad det nu kan vara för grupp) minsann är kriminella bekräftas av "sanningssägarna".

Jag skulle snarare säga att svensk "journalistik" (och här avser jag etablerade media, trots citationstecknen) skapat det mesta av den rasism som finns, genom att betrakta brottslingar som några slags representanter för respektive folkgrupp - som man sedan anser sig behöva "skydda". Sådant kollektiviserande kan bara späda på rasismen. Att låta brottslingar stå för sina handlingar som individer skulle snarare verka i motsatt riktning. Åtminstone om folk hade tilltro till att rättsväsendet faktiskt beivrar brott, men det är en annan diskussion.

Jag håller helt med!

Friad och friad! Det är riktigt att Svea hovrätt gjorde samma bedömning som tingsrätten men hovrätten beslutade istället att bloggaren skulle betala ett skadestånd på 10 000 kronor till den "uthängde mannen". Detta trots att uppgifterna som publicerades på bloggen var hämtade ur en dom från Umeå tingsrätt och därmed en offentlig handling tillgänglig för allmänheten. Du kan alltså bli skadeståndsskyldig om du publicerar innehåll ur offentliga handlingar. Intressant ärende.

Det är ett annat mål, Leif. Bloggaren dömdes för förtal i tingsrätten.

Och varför skulle det vara fritt fram att sprida uppgifter som pekar ut någon som brottslig bara för att de kommer ur offentliga handlingar?

Tja, därför att det är sant? Du får upplysa mig om de juridiska turerna... Enligt en lekmannauppfattning måste det väl vara OK att föra vidare korrekta uppgifter om en person, t.ex. att han/hon har dömts för ett visst brott. Förtal skulle vara om man framförde ofördelaktiga och felaktiga uppgifter om någon. Eller har jag fel? Mycket möjligt, eller kanske troligt... Juridiken kan ibland ha mycket lite socialrelevans...

Svar till Johannes.
Det är riktigt att det är ett annat mål där bloggaren fälldes för förtal och att betala skadestånd på 10 000 kronor för att ha "hängt ut" den man som i Umeå tingsrätt dömts för flera fall av sexuellt ofredande och ofredande av kvinnor. Inom parantes erhöll den dömde mannen ett högre skadestånd än kvinnorna han ofredat tillsammans tilldömdes. Nåväl, jag har ingen kunskap om juridikens logik (om det nu finns någon) men domstolen har ju slagit fast att mannen är skyldig till sexualbrott och därmed är en brottsling och redogjort för bakgrunden till detta i domen. Bloggaren har inhämtat sina uppgifter från domen som är offentlig handling, ska man då också kunna tolka det som att domstolen via sina offentliga handlingar sprider uppgifter som pekar ut dömda tilltalade som brottslingar! När man läser domskälen i förtalsmålet mot bloggaren får man heller ingen förklaring till vad i blottarens inlägg som skulle utgöra själva förtalet.

Aftonbladet:"Sammanlagt åtta svenska män har gripits misstänkta för en grov gruppvåldtäkt, i en hytt på Finlandsfärjan Amorella".
I själva verket var de inte alla svenska medborgare och de som var svenska medborgare hade annan utländsk härkomst.
Aftonbladet pekar ut en etnisk grupp (i det här fallet helt oskyldig grupp) som gärningsmän utan konsekvens. Samma sak gjorde Expressen.
Hade det inte räckt med att skriva: "8 män gripna för gruppvåldtäkt på Finlandsfärja"

Kommentar till Jan Jansson:
Juridiken är av en annan mening och menar att även en sann uppgift, exempelvis att någon är dömd för ett brott, kan utgöra förtal. Det domstolar först prövar är uppgiftslämnarens (i det här fallet bloggaren) försvarlighet att publicera innehållet i domen innan det blir aktuellt att pröva uppgiftens sanningsenlighet. Då domstolen tidigare bedömt att bloggaren bedriver journalistisk verksamhet (på samma sätt som vilket publicistiskt forum som helst) kan man som novis på området tycka att bloggaren haft skälig grund för publiceringen, men så resonerade inte domstolen. Domstolen skäl till sitt ställningstagande är obekant.
Enligt min åsikt som lekman borde det vara oantastligt, och med stöd av Tryckerifrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen, att sprida varje uppgift hämtad ur offentlig handling. Det är ju uppgifter det står varje medborgare fritt att inhämta. Hela den svenska journalistiska verksamheten vilar till stor del på offentliga handlingar som utgörande källor och det måste ses som unikt att en person som har domstolsbeslut på att han bedriver journalistisk verksamhet i nästa steg fälls för att ha publicerat uppgifter ur offentlig handling. Märkligt.

Angående "Utgivningsbevis" så är det utan verkan.
EKMR nämner Radio och TV samt film, men inte med en bokstav tryckt eller elektroniskt publicerat material.

PUBLICERA på Internet.

http://www.radioochtv.se/sv/att-sanda/internetpublicering/

Vad HD tyckte år 2001 är ointressant i den digitala världen år 2016.

.