Skip to content

"Svenskvänlig" bloggare som hängde ut åtalad frias - journalistiskt syfte

Foto: Christine Olsson/TT

Bloggaren var kritisk till att tidningen inte skrev att den åtalade mannen hade invandrarbakgrund. Han hängde därför ut mannen på sin blogg och åtala-des för brott mot personuppgiftslagen. Han frias nu eftersom publiceringen kan anses ha ett jour-nalistiskt syfte - och då gäller inte personuppgifts-lagen. Eftersom åtalet inte omfattar brottet förtal så har detta inte prövats av domstolarna.    

 

Den 63-årige mannen hade läst en artikel i tidningen Västerbottens-kuriren om en man från Umeå som hade åtalats för ofredande och sexuellt ofredande.

63-åringen skrev om fallet på sin blogg där han namngav den åtalade och lade ut en länk till åtalet och den åtalades Facebook-sida med bild på honom.

Bloggaren åtalades för brott mot personuppgiftslagen. Enligt åtalet var syftet med publicceringen att kränka den åtalades personliga integritet.

"Journalistiskt syfte"
63-åringen förnekade dock brott och hävdade att han hade haft ett journalistiskt syfte med publiceringen och att den därför inte skulle omfattas av personuppgiftslagen - där just journalistiska syften är uttryckligen undantagna.

Avsikten med blogginlägget var enligt mannen i själva verket att kritisera Västerbottens-Kuriren och media i allmänhet och att rapportera "på ett annat sätt". Mannen tyckte att Västerbottens-Kuriren hade varit "felaktigt ute" när de i artikeln skrivit att åtalet gällde en Umeåbo och att den åtalades invandrarbakgrund borde ha framkommit i artikeln.

Av mannens blogg framgår att den publicerar "oberoende svenskvänliga nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik"... och att "vi är partiska, anledningen till detta är att de etablerade medierna och journalisterna för länge sedan har slutat att följa sina egna etiska regler om att rapportera sakligt och korrekt. De etablerade medierna har slutat granska makten när det gäller invandringens konsekvenser, i stället döljer de problemen."

"Informera och utöva kritik"
Nyköpings tingsrätt slog fast att bloggen fick anses ha ett, i lagens mening, journalistiskt ändamål. Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Med journalistiska ändamål avses att informera, utöva kritik och väcka debatt om samhällsfrågor av betydelse för allmänheten. Undantaget för journalistiska ändamål avser inte enbart etablerade media utan även privatpersoner. (Jfr Högsta domstolens dom NJA 2001 s. 409.)"

Att en webbsida har ett journalistiskt ändamål utesluter dock i och för sig inte att det kan förekomma enskilda uppgifter som inte kan anses ha ett journalistiskt ändamål. Tingsrätten konstaterade dessutom att kränkande uppgifter inte i sig utesluter att undantaget för journalistiska ändamål är tillämpligt.

Trots att syftet, vid sidan av journalistiska ändamål, var att angripa någons "goda namn och rykte", kunde publiceringen enligt tingsrätten anses ha skett uteslutande för journalistiska ändamål. Tingsrätten hänvisade till domen från Högsta domstolen där HD framhöll att det i och för sig ändå inte heller i journalistiska sammanhang är fritt att publicera uppgifter om till exempel misstänkta brottslingar och att detta då kan vara straffbart som förtal.

Prövade inte om det var förtal
Med hänsyn till det uppgivna syftet med publiceringen på bloggen ansåg tingsrätten att invändningen om att publiceringen skedde för uteslutande journalistiska ändamål inte var så osannolik att den kunde lämnas utan avseende. Mannen friades därför från åtalet om brott mot personuppgiftslagen.

Eftersom gärningsbeskrivningen inte omfattade det brott som i och för sig skulle kunna vara aktuellt i och med att det handlade om ett journalistiskt syfte - alltså förtal - så prövades detta överhuvudtaget inte av tingsrätten.

"Den uthängde mannen" överklagade till Svea hovrätt som nu gör samma bedömning och friar bloggaren.

 

 

  • Alt-texten
    Eva Clasö

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt