Skip to content

Utbildningsutskottet sågar kvalitetssäkring av universitet - kan försvåra för studenterna

Foto: Bertil Ericson/SCANPIX

Regeringens nya kvalitetssäkringssystem för högre utbildning riskerar att försvåra för studenter som vill jämföra utbildningar, anser utbildnings-utskottet.

 

Regeringen har föreslagit att det kvalitetssäkringssystemet ska vara infört under andra halvåret 2016.

Ett enigt utbildningsutskott tycker dock att regeringen borde utvärdera systemet och bland annat granska om det verkligen bidrar till att lärosätena och deras utbildningar har utvecklat sin kvalitet. Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över frågan.

Systemet handlar också om att Universitetskanslersämbetet ska granska hur lärosätena arbetar med utbildningarnas kvalitet. Utbildningsutskottet är positivt till förslaget, men tycker att planer på uppföljning saknas.

Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över även detta.

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt