Skip to content

Staten får tvinga kommuner att ta emot flyktingar - riksdagen klubbade lagen

Flyktingmottagande är en angelägenhet för hela landet. Det anser regeringen och får medhåll från riksdagen som nu har klubbat igenom den om-diskuterade lagen som innebär att staten kan tvinga kommuner att ta emot flyktingar.

 

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande gör enligt regeringen att Sverige befinner sig i "ett exceptionellt läge".

Regeringen anser att flyktingmottagandet är "en angelägenhet för hela landet" och kom därför med lagförslaget om att kommuner ska kunna tvingas att ta emot nyanlända flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd.

Rent konkret innebär detta att en kommun ska kunna anvisas att ta emot ett visst antal personer. Hur många beror på kommunens storlek och arbetsmarknadsläge men också på hur många nyanlända och asylsökande som redan bor där.

Ett beslut om anvisning ska inte gå att överklaga.

Regeringen bedömer att det allmännas intresse i att nyanlända snabbt kommer in på arbetsmarknaden väger tyngre än det grundlagsfästa kommunala självstyret.

Riksdagen har nu sagt ja till lagen som börjar gälla den 1 mars 2016. Sverigedemokraterna röstade nej till lagen.

 

 

Foto: TT

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt