Skip to content

Jurister och teologer ska utbilda statstjänstemän om mänskliga rättigheter

Uppsala universitet

Uppsala universitet har fått regeringens uppdrag att utbilda statligt anställda tjänstemän om mänsk-liga rättigheter. Utbildingen genomförs i samarbete mellan Juridiska fakulteten och Teo-logiska fakulteten.

 

- Genom denna utbildning önskar vi befästa och fördjupa kunskaperna om grundvalarna för det offentliga uppdraget, rättsstaten och välfärdsstaten, säger Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt.

- I tjänstemannens vardag är de utgångspunkten för att de mänskliga rättigheterna förverkligas och blir verklighet för var och en i mötet med offentlig förvaltning. På så sätt utgör de mänskliga rättigheterna en del av den värdegrund vi enats om genom grundlagen.

- Vi önskar ge offentligt anställda en möjlighet att reflektera över sitt uppdrag och få ökad kunskap om mänskliga rättigheter på ett sätt som aktivt anknyter till tjänstemannens vardag.

Konventionsåtaganden
Enligt regeringsbeslutet, som fattades redan föra året, är syftet med uppdraget att myndigheternas personal ska ha tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Regeringen skriver att en viktig del av utbildningen handlar om hur konventionsåtaganden om bland annat barns rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskriminering, jämställdhet och de nationella minoriteterna rättigheter styr myndigheterna arbete.

Juridiska och Teologiska fakulteterna
Utbildningen genomförs vid Juridiska fakulteten tillsammans med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Utbildningen, som är tänkt att genomföras under 2015 och 2016, är på både grundläggande och avancerad nivå.

Ansvariga från Juridicums sida är Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

 

 

Foto: David Naylor / Uppsala universitet

 


  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

149 comments

"Enligt regeringsbeslutet är syftet med uppdraget att myndigheternas personal ska ha tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna för att kunna känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom ramen för den egna yrkesutövningen.

Regeringen skriver att en viktig del av utbildningen handlar om hur konventionsåtaganden om bland annat barns rättigheter, rättigheter för personer med funktionsnedsättning, diskriminering, jämställdhet och de nationella minoriteterna rättigheter styr myndigheterna arbete."

De mänskliga rättigheterna har funnits formulerade i snart 70 år, så nog kan folket förvänta sig att tjänstemännen för länge sedan utbildats i frågan? Bolagiseringen av myndigheter och levande människor har inneburit att första kriterium alltid är vinstaspekten, och mänskliga rättigheter kostar. Särskilt om dessa kurser får en inriktning på Regeringsformen, vilken är den grundlag som ger oss dessa rättigheter - i de fall då vi inte presenterar oss som juridiska personer (bolag) och medger författningars jurisdiktion. Om kurserna får denna inriktning sänker regeringen sitt ett piratskepp, och det är endast genom att göra just detta som kurserna skulle ha något egentligt värde. EKMR är fullständigt ofarliga att utbilda om så länge inte nyckeln avslöjas, d v s Art 6: "Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening." Ja, rätt att men behöver inte! Tjänstemännen måste alltså i första hand lära sig att en människa som inte presenterar sig som den juridiska personen vilken staten äger, är en levande människa och ingen slav såsom den som erkänner sig som juridisk person automatiskt betraktas som i handelssystemet. Alla lagar för fullt genomslag av EKMR finns på plats. Tjänstemännen behöver bara lära sig läsa innantill, samt få chefens godkännande att läsa och lagen och handla därefter, istället för att låta makten bestämma.

Finns ingen ursäkt nog för vad vi fått gå igenom!! De kan inte skylla på papper!! Det va muntlig förhandling i både förvaltningsrätten dör jag vann enigt men sen i den muntliga förhandlingen i kammarrätten ändrades domen pga bl à FK jurist o hennes tidigare kollegor på kammarrätten. De kränkningar som vi fått utstå är fruktansvärda! Och den rättsliga nonchalans o mörkande av både jäv och undanhållande av papper kan ju inte accepteras! Vår JK skyller på regeringen nu men HALLÅ det är inte dem som blundat! Jag har redan 2010 skrivit om dessa invandrare från krigshärjade länder som behöver få hjälp för sina trauman då många av dem har PTSD. Jag har ju själv PTSD och jag har ju knappast blivit friskare av denna behandling av rättsväsendet! FK har ju bekräftat att deras jurist varit jävig och begått tjänstefel ich bett JK om hjälp i skadeståndsfrågan!!! Men JK blundar!! Nu vill FK ge mig sjukersättning... Har jag inget värde som människa fast jag har PTSD?? Nä men jag har ju efter 6år fått rätt men faktum kvarstår skall dessa kvinnor få fortsätta att skydda varandra ? Nä jag står upp för alla i Sverige att det skall gå rätt till i våra domstolar!!

Nämen, vad är det du säger? Och du har fått PTSD mm. Det här måste upp i EU-domstolen! Stå på dig!

Jag har ju redan fått rätt i sakfrågan! Det här handlar om hur det gått till på våra myndigheter och hur en del inom rättsväsendet skyddat varandra! Vår JK skall göra sitt jobb när FK bekräftar jäv o deras jurist begått tjänstefel o bett JK om hjälp i skadeståndsfrågan. Eftersom ljudfiler raderas FK jurist ljög o kränkte mig grovt o kammarrätten o vissa på Hfd brustit i utredning i intyg de hela tiden haft tillgång till o efter 4 resningsansökningar bollades helt plötsligt målen tillbaka till FK o jag fick rätt !! Det psykiska lidandet o ekonomiska lidandet jag o barnen fått utstå är fruktansvärt. Att jurister på statliga myndugheter leker stat åt staten är vidrigt! Så det lutar åt att det blir brottsmål av denna vidriga handläggning. Jag är kvinnan JK glömde

Otroligt starkt av dig att orka stå på dig hela vägen - och brottmål skulle behöva dugga tätare. Det är dock förståeligt att människor inte orkar börja en sådan process ovanpå den andra. Hoppas också att du kan bearbeta detta trauma genom att skriva om det - det journalistiska värdet som bidrar till folkbildningen och därmed förändringen är enormt stort!

Jag kommer att när jag mår bättre att vara med i föreläsningar om våld i nära relationer och PTSD precis såsom ordf sa i förvaltningsrätten sa att de hoppades att nästa gång vi ses hoppades de va på en föreläsning om våld i nära relationer o där vann jag enigt!! Jag har krishjälp runt mig den här resan har inte varit lätt och som min professor i psykiatri Sten Levander säger till mig - din PTSD är svårbehandlad och kommer inte kunna behandlas förräns sista ronden är slagen o den feta kvinnan sjungit ut. Enda sättet för mig att få tillbaka mitt värde som människa, mamma är att fortsätta stå upp och visa att så här får det inte gå till i vårt rättsystem! Jag har en av Sveriges tyngsta advokater som hjälper mig pro bono även Sten Levander så jag har ju fått rätt i sakfrågan så nu väntar vi på att vi skall få det skadestånd vi krävt! Nu är det inte längre någon som ifrågasätter min intelligens & jag har blivit erbjuden 1 milj för att gå ut med detta men det är inte tillräckligt för mig o barnen mot vad det har kostat oss.

Huvudsaken är att du kryar på dig, så håller jag tummarna för att du så småningom orkar gå vidare och berätta för Svenska folket hur värdelöst det juridiska systemet är! <3 <3 <3

Tack kan behövas! Men vill noga poängtera att i mitt fall är det inte hela juridiska systemet som gjort fel! Min motpart FK processchefer sa ju ifrån och FMR sa ju att komplex PTSD kan vara ett allvarligt hälsotillstånd som efterfrågas. Men det finns en del kvinnor som mörkat en hel del här och alla har de den gemensamma nämnaren Kamraträtten! Jag kan ta att man är tidigare kollegor men inte att man ljuger kränker o undanhåller viktiga papper! Sen att ljudfilen raderas i ett pågående mål och att det som står i protokollet är inte vad som sades. Det va ju muntlig förhandling och jag har både advokaten och läkaren som vittnen. Och jag har bett om möte på Hfd med kammarrättspresidenten så kan de få stå tillsvars för deras kollegors vidriga hantering av mina mål. Jag kommer ALDRIG att ta denna kränkning från FK jurist som ljög i kammarrättens muntliga förhandling att det finns inte styrkt att jag blivit misshandlad vilket är sån grov kränkning då han fick 2-års fängelse för bl à detta. Sen hade hon tillgång till åtskilliga papper som styrkte detta. Skall bli intressant och se hur JK har agerat där. Eller skall vi människor acceptera dessa vänrelationer i våra domstolar??

Du är inte ensam. De ljuger som hästar travar- statens egna tjänstemän- även inom rättsväsendet. Kanske i synnerhet de som arbetar där. Du är inte ensam om att sitta med PTSD, heller- finns uppskattningsvis ett par hundratusen till som skadats genom felaktig myndighetshantering.
JK som tillsynsmyndighet är rena skämtet. De lierar sig med tjänstemän som begår grova kränkningar mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt undrar riksrevisionen var miljarderna till rehabiliteringsinsatser har tagit vägen. Jag anser att det finns ett direkt samband mellan statens försämrade ekonomi, och brotten som staten begår mot den egna befolkningen.

Göran Persson lovade i Riksdagsdebatt den 14 juni 1995 att:  "Jag kommer, liksom den regering jag tillhör, att i alla sammanhang med kraft brännmärka dem som utomlands talar illa om Sverige."  (Wikiquote, som anger Källa: Riksdagens snabbprotokoll 1994/95:120.)

Men nationen är inte staten.  Staten är sedan årtionden en sorts företagskoncern som visserligen i sitt PR-material utger sig för att tjäna folket, men vilket företag gör inte det i sitt PR-material numera??  Staten är dock unik genom att ha egen säkerhetstjänst och våldsmakt, sedan årsskiftet helt integrerade.

Det är inte att tala illa om Nationen Sverige att utomlands avslöja statens brott.  I själva verket kan det vara enda sättet att komma tillrätta med dessa brott.

Du missade tydligen ironin.
Hälsn,
Rätts H Averist.

"Makt är Rätt" paradigmet har passerat "bäst före datum".  Det nya är "förståelse är rätt".  Maktdyrkare har svårt att fatta vad det ens handlar om, och tycker därför detta enbart är patetiskt.  Intressanta tankar dyker f.ö. alltmer upp kring enskilda åtal, såg det nyss även i annan tråd här på DJ.  Och Våldsutsattmamma's advokat Göran var noga med att det skulle vara hon själv som stod som sökande i hennes mål.  Helt i linje med att enbart förståelse ska avgöra vem som har klokast tanke, ej hierarkisk maktposition.  Det är 'auktoritet' som ska ersättas av 'förståelse'.

Ja, det kan säkert också finnas en psykologisk fördel med att ansöka själv. Trots allt har jurist- och advokatetablissemanget en föreställning om att de förstår varandra gentemot oss utanför skrået. När sedan någon utanför ansöker, så blir det ju lite som om katten har hittat luckan in till hermelinerna - ur deras perspektiv alltså. Det kan nog skapa en hel del nervositet att den rädsla för auktoriteter som skyddat deras revir, har övervunnits. Det innebär trots allt en partiell revolution.

I mina vitt skilda ärenden har både min högst betalde advokat och den mest ideelle backat ur av personliga skäl då det verkligen gällde. Att framföra mina argument och den bevisning jag samlat blev så uppenbart alltför magstarkt. I kamp mot FK gick jag ensam upp ända till HD och vann sensationellt i sak men förlorade i princip. Tydligen skulle jag mutas till tystnad om vilken politik som gällde. Först nu fick jag läsa Socialstyrelsens rapport om FragilX som förklarade saken. Vi som kan anses vara anlagsbärare får helt enkelt inte ha någon talan i egen sak. När familjen inför ombyggnad av hyrerätten måste vräkas tio år senare gick chefsjuristen hos självaste Hyresgästföreningen och deras representant i Hyresnämnden bakom ryggen på mig och vände på allt t o m bevisbördan mot mig. Föreningarna jag själv var medlem i för eget rättsskydd blev plötsligt både formellt och i praktiken mina motparter medan bankernas och statens jurister gjorde sig onåbara bakom varandra......../ Ove

Teologiska högskolans MR-program verkar ha kört fast i samma fråga som uppenbarades från starten för 20 år sedan då jag själv läste 50p. men aldrig kunde bli fullt godkänd. Min dotter som nu istället tagit masterexamen opponerade kraftigt mot en kurskamrat som hade tydlig politisk uppbackning och karriärsinriktning. Hans uppsats fick jag läsa och kunde se som rena katastrofen mot allt vad MR avser. Någon godkände ändå. Prorektorn på min tid gjorde lika märklig bedömning då hon på statens uppdrag hade att bevaka genusperspektivet mot teologerna på skolan. Ingen fick då längre komma överens på något plan vilken förklaring vi än valde den teologiskt eller vetenskapligt möjliga, den juridiskt eller ekonomiskt nödvändiga eller ens på det personliga eller metafysiska plan man tidigare kunnat ta för givet i den anda FN avtalen en gång var tänkta. Så tar sig istället staten tolkningsföreträdet för vem som skall bedömas som mänsklig och rättslämpad.

Om tendensen jag iakttog på THS där MR-programmet startades för 20 år sedan håller i sig så kommer juristerna som utbildats att ha en given karriär hos migrationsverk, sociala myndigheter, säpo och t o m Hyresgästföreningen där det gäller att på så tidigt stadium som möjligt ringa in individer som utilitarismen säger måste undantas från demokrati och MR.

Ove, ingen elit av något slag kan skapa det samförstånd vi tillsammans, utan varje bedrägeri, behöver komma överens om.  Ingen auktoritet kan ha rätt att diktera tolkningar.  Se min kommentar 2015-11-22 22:46, och även den innan, 2015-11-22 12:58.

Sedan när vet Svenska jurister och teologer i största allmänhet någonting alls om mänskliga rättigheter??

Svenska domstolar struntar som bekant nästan alltid fullständigt i Europakonventionen, Rättighetsstadgan, Europeiska Unionens Fördrag Europeiska Direktiv, Regeringsformen o.s.v. Att även jurister på myndigheter fullständigt ger blanka f******n i gällande lagstiftning är inte konstigt.

Unga fiskaler på Domstolarna påpekar helt sanningsenligt och självklart att "här dömer vi efter våra egna regler", "det handlar om vem vi är kompis med - inte om vad som står i lagen"

Historiskt är det också just jurister och teologer varit ett slags motorer och profitörer i de stora övergreppen och folkmorden - inte minst under 2:a världskriget! - Kanske är det av historiker vi borde lära i stället?

Det vi främst måste lära av historien är att inga enskilda kategorier eller individer kan bära ansvaret för det som faktiskt sker. Om så vore fallet hade det varit enkelt att förhindra en upprepning. Problemet är snarare att när en konspiration sluts mellan fyra i något avseende jämnstarka parter utan personligt definierat ansvar någonstans så lär alla skylla på alla och tillsammans kunna skriva om historien så att de som möjligen hade kunnat förstå händelserna bättre får hela skulden.
När nu plötsligt teologer och jurister tillsammans utpekas anonymt som profitörer och drivkraft bakom världskrigen slår mig tanken att det kan ha varit tvärtom. Den folkhemska staten kunde lika lite som den nya efter statskuppen -86 förstå vare sig den rättsliga eller teologiska tankevärlden. Nu gör man allt för att i Natos intresse blanda bort begreppen från grunden.

Oavsett vad som än blev fel i alla mina mål så är det ett faktum att grova fel begåtts och ingen har ens haft förstånd att se det lidande vi har fått gå igenom. Att en myndighetsperson leker staten åt staten o ljuger o kränker en misshandlad kvinna är så djupt djupt kränkande. Vi kände ju av att något va konstigt i den muntliga förhandlingen så till den grad att advokaten sa va märklig hon vacidag FK Jurist men de kanske har varit gamla studiekamrater och sen visade det sig att de varit tidigare kollegor på kammarrätten! När FK chef anmälde jävet till JK och bekräftade både jäv och tjänstefel och bad JK om hjälp i Skadeståndsfrågan så fick vi sen ett brev där JK bara nämnde FK jurist namn och inte kammarrättens ordförandes namn och det reagerade FK Processchef på att inte hennes namn nämndes. Oavsett jävsfrågan så är det många omständigheter som visar att det inte gått rätt til! Papper skall inte försvinna internt! Ljudfilen skall inte raderas i ett pågående mål, FK jurist skall inte ljuga o kränka mig grovt då hon hade vetskap om att han fick 2 års fängelse bl à. Om jag vittnar i kammarrätten och säger att jag har förändrats som person att jag t om örfilat mitt eget barn så är det väldigt märkligt att INGEN domare noterade detta! Att denna kamp mot rättsväsendet har gjort att jag blivit sjukare är ett faktum och hade jag fått den hjälp jag får nu hade jag aldrig behövt paniksälja min bostad som nu säljs för 4 milj kr mer än vad jag fick. Så samhället svek oss och det skall inte skyllas på regeringen! I mitt fall har det blivit så mycket fel för att FK jurist ljög och kränkte mig med ett uppsåt att till vilket pris som helst vinna detta mål. De enda som dömt rätt är förvaltningsrätten o med dem orden ordf sa när förhandlingen va slut -va att de hoppades att nästa gång vi sågs va på en föreläsning om våld i nära relationer. Så förklara för mig hur det sen kunde bli i kammarrätten att FK jurist satt o ljög om att det inte fanns styrkt!!! Det är jag som ligger här hemma och är djupt kränkt över denna vidriga behandling från rättsväsendet. JK vet vad vi tvingats gå igenom och jag är bara kött o blod jag är ingen järnlady. EMPATI är något som saknas i vårt rättsväsende och när jag arbetade på åklagarmyndigheten så fick man i alla fall se hur de dömde "by the book" jag säger det igen!! Det är för mycket kvinnor inom rättsväsendet. Jag har ingen och vara rädd för längre och jag och barnen vill ha vårt skadestånd för den ekonomiska förlusten vi förlorat för att vi fick paniksälja bostaden och för det psykiska lidandet vi fått. Jag har ju fått rätt och nu väntar vi på skadeståndet

Nu förstår jag inte problemet- har ni fått rätt till skadestånd , men vill kräva skadestånd - eller vad? Tror inte du ska skylla på kön, finns lika goda kålsupare av båda sorter. Men du har rätt i att man har dålig koll på hur man skadar människor- och att man underskattar psykiska skador. Du är inte ensam om att förlora bostaden på grund av våld. Att få bo kvar borde vara självklart. Självklart ska ingen behöva acceptera den här hanteringen som om den vore normal.

Teologiska fakulteten? Vad har att tro på tandfén med mänskliga rättigheter att göra?

Jur kand, rättsvetenskap är teologi.  Det institutionella skolsystem Benedict Spinoza i Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46) på 1600-talet föreslog skulle inrättas är en civil religion.  Spinoza menade nämligen att nästan alla människor är permanent irrationella och absolut farliga, och att de följaktligen måste styras till tanke, ord och handling.  Rättsvetenskapen av i dag är en följd av denna civila religion, eller som Ola Alexander Frisk kallar den, den akademiska traditionen.  (Referens i min kommentar 2015-11-21 19:09.)  Se gärna min lilla text "Det var en gång en foliehatt" (2015-07-19 01:27) om Plato, John Calvins läror, Benedict Spinoza, Johann Gottlieb Fichte, Harvard-professorn Alexander Inglis och 6th International Congress of Philosophy år 1926 vid Harvard Universitetet.  Texten ifråga syftar ffa till att öppna upp tanken, och ger referenser för vidare studier.

Det som rent juridiskt senare har hänt är att människor genom juridisk omdefiniering av begreppet person har kommit att betraktas som en sorts bolag.  (Se vidare under rubrik "Maskerad" i min text ""Makt är rätt"" (2015-09-03 15:00).

Dessa illusionisttrick använder sig av odefinierade begrepp, som ej får ifrågasättas.  Och därför är det fråga om en fundamentalistisk civil religion, osv..  Så visst är det teologi.  För övrigt behövs det en verklig dialog där odefinierade begrepp måste definieras.  De "Hur kand" 2015-11-21 18:33 nedan kallar "troll" är en viktig del i denna process.  Vi är många nu som tröttnat på det fundamentalistiska tankeförtrycket och i praktiken hädelseförbudet.  Vi tror inte att människor är permanent fördömda eller permanent irrationella, utan att förståelse är möjlig och uppnåbar.

Naturligtvis behövs det någon jämnvikt mellan människor, och därför är det så viktigt med dialog.  En "Janne D." nämnde 2015-11-20 07:12 i en tråd på NewsVoice att "I de hyggligt gamla Vedas så finns bla. följande att begrunda:  när två män inte var samstämmiga i sin syn på ett visst ämne så var dom rörande överens att den ena parten inte hade tillgång till samma mängd information som den andre och då blev det en hederssak att TILLSAMMANS göra det som krävdes för att komma på samma nivå och därmed finna balans  Hehe oavsett hur lång tid det tog."  Med dagens produktionskapacitetsöverskott har vi ju faktiskt möjlighet att realisera detta.  Eller som Ove Mollvik skrev till mig sent i går kväll:  "Vars och ens kraft och känsla för rättvisa borde kunna länkas ihop i verksam riktning om man bara kan se något likvärdigt hos varandra som människor."

Förståelse är möjlig!  Alla tjänar på förståelse, men alla förstår ännu inte det.

Jur kand, för att vara kristallklar:  Jag anser inte att mänskliga rättigheter ska vara något för teologer utan något som vi tillsammans, utan varje bedrägeri, ska komma överens om.  Att det inte får bygga på bedrägeri innebär att ingen auktoritet ska ha rätt att diktera tolkningar.  Är begrepp odefinierade är de ogiltiga som argument i denna dialog, givetvis undantaget argument som bygger på att de är odefinierade.  Självfallet kan dialog mynna ut i överenskommelser om nya definitioner.

Rättstolkningar som tidigare har gjorts utifrån auktoritetsdikterade tolkningar är efter en sådan process föremål för omtolkning utifrån de nya definitioner sådan dialog utmynnar i.  För att ens kunna förstå vad som är auktoritetsdikterade tolkningar är det nödvändigt att förstå det Ola Alexander Frisk förstått, och så väl förklarat.  (This Is How The State Fucks Your Mind - Ola Alexander Frisk http://hyperdialog.co.nr/ .)

En utmaning är naturligtvis att olika människor har olika läggning vad gäller hur de ens tänker.  Somliga tänker abstrakt, och det är för dem en utmaning att jordnära konkretisera sin inre förståelse.  Andra tänker logiskt intellektuellt i kända banor, men kan inte tänka eller förstå abstrakt.  Och somliga åter är känslomässigt lagda, men kan inte heller tänka eller förstå abstrakt.  Allas människovärde måste ändå respekteras, ingen får förtryckas eller inte bli sedd.

Det behövs nog ganska många troende för att kunna implementera tron på att Sverige efterföljer de mänskliga rättigheterna.

Det behövs nog ganska många troende för att kunna implementera tron på att Sverige efterföljer de mänskliga rättigheterna.

Mänskliga rättigheter måste självklart gälla även för dem som tror på tandfe'n och som jur kand eller bara på sig själv. Att slå ihop teologiska och juridiska fakulteten för detta klargörande är en utmärkt ide' men som jag sett hos folk i karriären där staten eller annan organisation betraktas som högsta tänkbara makt så kan varje samförstånd om någon högre makt än så av dem vändas till sin motsats i praktiken.

Det här har många aspekter - frågan är om det egentligen är så bra att teologi går före fakta, vetenskap och faktiska gällande lagar i Sverige?
Politiska extremistorganisationer har länge uppmanat sina anhängare att utbilda sig till jurister.

Vad jag vet - så startade den första större djurrättsextremistiskt drivna åklagarkammaren 2005 - sedan har det kommit många fler - och även eko-fascisterna har länge använt rättssystemet som vapen med mängder av falska åtal med påhittade anklagelser och häxprocesser - som kan användas både i propagandamaskineri och som maktmedel för utpressning och beskyddarverksamhet.

Det finns mycket goda skäl till att både Svenska Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen, Miljöbalken m.fl. olagliga lagar inte anmälts i enlighet med Anmälningsdirektivet 98/34/EG - de hade helt enkelt aldrig hållit för en granskning med avseende på EKMR eller FEUF.

EU-kommissionen har upprepade gånger påpekat att Sveriges domstolars och myndigheters upprepade obstruerande mot gällande lagstiftning ger strikt skadeståndsskyldighet mot alla dem som dessa olagliga lagar används emot!

När svenska lagar i praktiken kunnat ge skydd åt djur och natur hellre än åt människor är det vårt ursprungliga avtal om vår gemensamma och likvärdiga särart för att kunna leva i fred med varandra som gått förlorad. Juristerna som ändå inte förstått skillnaden kan nu lika väl använda sitt betyg från teologiska fakulteten i motsatt syfte.

Jag frågade ofta - under NYBRO KOMMUNS nästan 20 års planmässiga mobbing av en by i allmänhet, och min egendom i synnerhet - hur det kunde komma sig att skyddet av myrorna och stenmurarna var viktigare än vi, och varför inte miljökonsekvensbeskrivningarna skulle omfatta byborna. Jag fick inget svar och konstaterade då att det måste bero på dessa myndighetspersoners efterblivenhet. Nu har jag hela bilden, och jag hade rätt! Det vore synnerligen förtjänstfullt om regeringens tilltag att utbilda denna enfaldiga fårhjord, kunde leda fram till en plättvändning!

Tro - allting baseras på tro, tom den sk vetenskapen, vi tror på något vara fakta tills det motbevisas.

Tandfén, kristendomen, jultomten, fiktioner (personer), mammons lag etc etc... de blåa författningarna inklusive mänskliga rättigheter upprätthålles eller inte baserat på vad vi "tror" på.

Ordet teologi handlar ju om kunskapen och förståelsen om "gud" vilket starkt kan anknytas till människan som har en själ, ett liv som inte är uppbyggt endast på det köttsliga fordonet, lägg sedan till rättsfilosofi "Rättsfilosofi".

Rättsfilosofi är en inriktning inom filosofin och rättsvetenskapen, där grundläggande frågeställningar som "vad är gällande rätt?", "är makt detsamma som rätt?" och "vilken är skillnaden mellan rätt och moral?" studeras. Ämnet förgrenar sig i tre huvudsakliga delar:
Naturrätt är idén om att det existerar oföränderliga naturlagar som styr oss, och att våra institutioner bör vara kompatibla med dessa lagar.
Analytisk jurisprudens ställer frågor som, "Vad är en lag?" "Vilka är kriterierna för juridisk legitimitet?" och "Vilket är förhållandet mellan lag och moral?".
Normativ jurisprudens ställer frågor om hur lagen bör se ut. Den överlappar både moral- och politisk filosofi och innefattar frågor om huruvida man bör följa lagen, på vilka grunder lagbrytar bör straffas med fler."

Ordet juridik "Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. Den som yrkesmässigt arbetar med juridik kallas jurist.
Det vetenskapliga studiet av juridik kallas rättsvetenskap.
Rätten består av ett flertal/några rättskällor, såsom statuter (skriven rätt), praxis, förarbeten, doktrin och i vissa fall även sedvänja. Med ett gemensamt namn brukar de olika reglerna kallas normer, vilket är något missvisande eftersom ordet kan ha en annan betydelse i andra sammanhang."
(Källa för orden: Wikipedia)

Fundera sedan på den dynamiska utvecklingen i samhället hos tänkande människor som förändrar hur det ska ses att olika lagar och författningar tolkas genom nya tankebanor.

Grundlagarnas grundlag dvs Regeringsformen ger precis som Carina beskriver ovan rätten att associera till personen efter egen vilja, och vi är väl alla födda fria människor, utan krav på att tillhöra sammanslutningar och slaveri är såvitt jag vet förbjudet och religionsfrihet och utöva den "tro" vi själva väljer är instiftat i Svensk lag.

Mänskliga rättigheter har vi oavsett FN:s deklaration och Europakonventionen genom vår existens och dessa är våran födslorätt, inget som kan ges eller tas ifrån, och just detta garanterar RF 2 kap 19 paragraf så vackert då FN:s allmänna är grunden till Europakonventionen som extra skydd via grundlag till dessa oförytterliga rättigheter BÖR TJÄNSTEMÄNNEN UTBILDAS I SAMT LAGARNAS HIERARKI.

Jag ser en superb öppning till att medverka till att öppna ögon för hur det verkligen förhåller sig med vårt system, något som tom en Förvaltningsrätt erkänt via ett beslut jag för egen del delgivits.

Det är dessutom av stor vikt att teologi och filosofi (rätts) är delar av utbildningen för utan dessa skulle juridiken aldrig ha funnits!

Ja, helt klart så skaffar detta tilltag av regeringen oss en möjlighet att slå bort en och annan flisa i illusionsjuridikens dörr. Kanske vi kan komma över listan över kursdeltagare när de drar igång utbildningen? Det skulle ju ge en enastående chans att folkbilda via riktade mail! :-)

En sådan deltagarlista kommer garanterat att hållas hemlig!

En sådan deltagarlista kommer garanterat att hållas hemlig!

Ni är en del av problemet, era troll. Sluta genast och använd er tid till något konstruktivt.

I blogginlägget http://www.transparentabrev.net/illusionsjuridik/forvaltningsrattens-bes... kan Du läsa om Förvaltningsrättens beslut i sak där de begriper att det rör sig om två entiteter och att den fiktiva entiteten inte var formen jag agerat i men Socialnämnden svarat till och därav bemöttes min begäran och målet avskrevs.
Det rör sig alltså inte om sk "troll" som du i din okunskap påpekar utan detta är en uppfattning som växer hos gemene man och myndigheter / tjänstemän kommer få bemöta mer och mer framöver.
Dock uppstår det konflikt när detta sker då även lagars hierarkiska rangordning är överkurs för tjänstemännen och systemen inte tillåter eget tänk, bara att följa satta ramar, dvs vi har ett systemfel som hindrar lagen att följas.
Domstolar är dock väldigt medvetna om detta och vid telefonsamtal tystnar rådmän etc vid begäran på svar, under ed, på frågor kring den monetära intresseparten där även domstolars tjänster ingår.
Följ gärna bloggen då många intressanta ljudfiler kommer att läggas upp framöver för att upplysa om kompetensbristen som råder idag.
Stella.

Staten har 'lösningar' på allt.  För nästan en vecka sedan läste jag att S överväger sätta Sverige i "kristillstånd", vilket skulle ge regeringen mer makt samtidigt som flera medborgerliga rättigheter åsidosätts.  Hög tid att stå upp för mänskliga rättigheter och att skapade kriser ej kan nyttjas av stater för att begränsa rättigheter.  Stater tillsammans med media och våldsmakt inkl säkerhetstjänster har ju själva den makten, att skapa kriser.  Enligt HSBC whistleblower Everett Stern ska t.ex. ISIS vara finansierad genom megabanker som HSBC och JP Morgan.  Så länge den med makt att skapa kriser kan använda kriser för att begränsa rättigheter gäller "Makt är rätt".

Hur kand är åtminstone uppriktig med vad rättsansvariga tänker men aldrig vågar uttala. Anonyma nissar gör det desto tydligare.

Inte ens European Court of Human Rights (ECtHR) förstår mänskliga rättigheter.

Staten tjänar en civil religion som den av denna religions utvalda auktoriteter ej har rätt att ifrågasätta.  Den civila religionen är den akademiska traditionen och dess traditionsbärare.  Traditionen använder de härskartekniker Ola Alexander Frisk har beskrivit för att begränsa tänkande, och de som visar sig bäst på dubbeltänkande, dvs att kunna nämna andra sätt att tänka men ändå alltid landa i slutsatser byggda på att det inte finns något annat sätt att tänka än traditionen bjuder, upphöjs till auktoriteter = traditionsbärare.

Ola Alexander Frisk visar intressant nog hur det inte ens enligt European Court of Human Rights (ECtHR) är en rättighet att ifrågasätta traditionen; dvs statens och lagmännens auktoritet, eller elitens 'rätt' att definiera agendan.  Som OAF sammanfattar, "Everyone has the right to an empty freedom of expression as long as this freedom doesn't threaten the established rules."  Denna som anses högsta europeiska människorättsauktoritet säger i en principiellt viktig dom att det är staternas egna lagmän som bestämmer vad som är tradition, och att denna eller de ej får ifrågasättas i detta.  Det är såldes statens och lagmännens makt att bestämma vad som är tradition.  Inte överordnad förståelse eller att de skulle behöva kunna förklara vad de menar med odefinierade begrepp.  (This Is How The State Fucks Your Mind - Ola Alexander Frisk, Ch. 44. The Bankers and The Naked Rambler expose the illusion.  Teaser där detta kapitel finns med kan nedladdas från http://hyperdialog.co.nr/ .)

Traditionen bygger på förtryck.  Traditionen är förtryck.  Traditionen förbjuder effektivt ifrågasättande.

OAF avslöjar i kapitel 20. The Concept Mobbing Is Made To Cover Violence And Suppression hur ett av denna civila religions absoluta grundpostulat är att människor är som djur och att det går inte att göra något åt konstant våld och förtryck.  Förståelse är enligt religionen/traditionen så att säga omöjlig.  Hur Konrad Lorenz (1903-1989) gavs ett delat Nobelpris "for their discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour patterns" trots att Lorenz faktiskt aldrig gav någon annan förklaring för mobbing än att säga att aggresiva handlingar kan finnas såväl bland djur som bland människor.  Se även inledningen av kapitel 44, om The Animal Spirit.

Relevant till världshändelserna:    Verkliga händelser som ej kan förklaras inom traditionen förnekas helt enkelt, och detta tycks innefatta det verkliga maktspelet och det verkliga kriget, tyvärr med verkliga döda, men som sagt, går det inte att förklara inom traditionen så måste det bortförklaras som 'olyckor', oavsett hur många hundratals vittnen som säger något annat.  För det räcker ju med en traditionsbärarande expert för att förkasta alla vittnen.  Det är auktoriteten som kan omtolka vad som kan ha hänt så det är förenligt med vad traditionen bjuder.  Vanliga vittnen har inte den kompetensen.

Vad mera krävs för ett genombrott? Tid?

1. Vi vet hur juridiken är konstruerad för att lura oss in i slav- och handelsfällan.
2. Vi vet att det i ett sådant materialistiskt system är den som kontrollerar pengarna, som kontrollerar världen.
3. Vi vet att dessa utgörs av en global elit, vilken ihärdigt försöker omstöpa oss levande människor till sin egen själlösa avbild.
4. Vi vet att deras metod är konstant förtryck ur flera olika perspektiv - fysiskt, psykiskt, andligt.

Det borde räcka för att stjälpa systemet som Jacques Derrida ansåg, eftersom detta är dess fundament. Det enda vi behöver göra är att sluta bekräfta deras illusion - sluta betala lånen samtidigt och sluta rösta. Men det kommer ju inte att hända, så endast folkbildningsmetoden återstår. Frustrerande att ha hela pusslet på plats, kunna peka på det, men att det ändå är osynligt för alltför många fortfarande.

Bärare av den djupast mänskliga rättstraditionen borde ju i första hand nationen få vara och staten precis som FN var tänkt vara organet som ska skydda sina nationer och inte tvärtom som det nu har blivit efter Natos övergrepp mot alla och envar.

Svea Rikes Lag, den kristna Bibeln och den islamistiska Koranen kan väl gå på ett ut? Vi lever ju i ett sekualiserat samhälle.

Regeringen borde börja med att låta utreda de ovetenskapliga föreställningar om FragilX som självaste Socialstyrelsen framhåller i sin folkupplysning. Dess tjänstemän i karriären tolkar saken som att det finns en hopplös typ av människor som inte är lönt att lyssna på utan på alla sätt måste tas om hand för samhällsvård.
Teologiska fakulteten vet jag av egen erfarenhet har gått i en av socialfascismens mest bedrägliga fällor då den i god tro åtagit sig utbildning av just jurister och statstjänstemän med en grundsyn som att MR bara kan bestämmas av och hos ett rätt upplyst folk. Den som av naturen kan tänka annorlunda måste utskiljas och särbehandlas i tid med tankekorrigerande pedagogik eller omhändertas innan något kriminellt anlag tar överhanden.

Näringsdepartementet håller just nu på att smyga in en lagändring i Djurskyddslagen som skall ge kontrollmyndigheten dvs djurskyddshandläggarna, samma rätt att gå in i privata bostäder som i djurstallar där produktionsdjur hålls. Se Promemoria 2015-09-24 N2015/06662/RS. Handläggare är kansliråd Eva Kalling Lundberg.
Hon skriver: "Om kontrollmyndigheten bereder sig tillträde men sedermera inte hittar något djur, har kontrollmyndigheten berett sig tillträde utan lagstöd, vilket kan vara brottsligt."
Detta sker dock redan dagligen i Sverige.
I fredags bröt sig länsstyrelsen i Skåne in till en djurägare genom att en medföljande låssmed borrade sönder låset till en grind som omger bostadshuset. Med sig hade man två djurambulanser från Djurambulansen i Skåne AB vars avtal med polisen har gått ut och inte förnyats. Företaget är under polisutredning bl a för brott mot yrkestrafiklagen, transportförordningen, djurplågeri mm mm. Med djurambulansen följde ett filmteam från Scandinavian Studios som av förbipasserande sågs klänga omkring uppe på soptunnan filmande in över muren som omger gården. De hänger djurambulansen i hälarna för att sälja program som "Djurskyddarna" till TV4 där djurägare kränks på bästa sändningstid. (Två av förra säsongens avsnitt fälldes för kränkning av privatlivet av Granskningsnämnden.) Med var också civil polisbil. Sammanlagt 7 bilar och 9 personer var inblandade. Anledningen var att man antog att en man på adressen lät sin mor som man belagt med ett sk administrativt djurförbud ansvara för hundarna och därför fattat beslut, utan föregående kommunicering, om att hans samtliga hundar skulle omhändertas. Observera att det är inget fel på djuren och det är inget som hindrar att en person med djurförbud klappar och kelar med djur! Några djur hittade man inte på adressen. Låssmeden lappade ihop låset men grinden lämnades öppen. Två gånger tidigare har djurskyddshandläggarna brutit sig in i bostaden de senaste veckorna.
Förhoppningsvis kommer alla djurskyddshandläggare, jurister och länsveterinärer på länsstyrelser utbildas i mänskliga rättigheter! Går lagförslaget igenom kan vem som helst bli anmäld och få sin bostad uppbruten och sitt hem genomsökt pga en anonym anmälan och det behöver alltså inte ens finnas djur där! Med djur avses då allt från hund till akvariefisk och hamster. En hamster, vars existens dessutom är obekräftad, får alltså rättigheter som står över de mänskliga!

Eftersom JK dessutom jobbar för att helt ta bort våra mänskliga rättigheter- däribland integritetskränkningsärenden, kan kanske hamstrar också kommer att drabbas framöver- även de icke-existerande.

Enligt JK innebär det inte någon form av kränkning av Europakonventionen när svenska polisen strandsätter barn utomlands på andra sidan jordklotet i 200 dagar. Och då avses svenska medborgare.

Någon som har synpunkter på det?

jag har papper där den kvinnliga chefen på Hfd skrev att som chef för Hfd så behövde hon inte svara på mina frågor..... Och beredningschefen hon sa när jag kom dit att ibland får man inte som man vill & du mår ju uppenbarligen inge bra -du borde åka till psykiatrin! Hur i hel....e kan en myndighetsperson få kränka en människa så? Visserligen har hon bett om ursäkt men med tanke på att jag fått rätt i sakfrågan och att SGI inte va 0kr vilket vi hela tiden visste så undrar jag idag om dessa inblandade kvinnor inkl vår JK om Ni ens har vett och skämmas! De enda som varit rakryggade i hela denna process är Eskil Nord och båda FK processchefer. Ja jag är kränkt av FK jurist och de som varit med o mörkat denna vidriga handläggning och rent av brottsliga agerande. Jag har tagit smällar i mitt liv men att bli kränkt av myndigheter när man som mest behövt hjälp är bedrövligt! Det går inte och skylla på regeringen! Det va ju inte dem som satt då! Den ilska jag tvingas bära inom mig är inte lätt att hantera men enda sättet för mig att bli av med den är att skriva av mig den! Jag är ingen rättshaverist för jag har ju i somras 2015 fått rätt men jag gillar inte orättvisor och att jurister åt staten kan få agera på detta sätt! Allt jag skriver har jag papper på och jag behöver inte tänka på min karriär och dessa inblandade kvinnor skall få stå tillsvars. Eftersom jag har fått rätt och vi har lidit stor ekonomisk skada så kommer jag o barnen att gå vidare med detta! Anna Skarhed uttalar sig att hon är kvinnan för kvinnorna men hon glömde mig! Att kvinnor har skyddat varandra i mina mål är ett FAKTUM och jag har inte ens fått en ursäkt för denna vidriga felaktiga handläggning av rättsväsendet!

Har Skarhed sagt att hon är kvinnan för kvinnorna?
Har du funderat på att kontakta Riksrevisionen? De ska ju hålla koll på vart Skattepengarna tar vägen. Varför ska allmänheten betala för tjänstemän som kränker folk, det fattar jag inte.
Har också noterat att kränkningarna sträcker genom såväl rött som blått styre.Nu kan vi skylla på invandringen också. Det här "arbetet" som myndigheterna gör genom sin kränkande verksamhet, ger ju inget mervärde eller tillskott till statskassan. Om världsekonomin har något alls med ekonomisk nedgång att göra, så innebär det kanske att man gjort likadant i andra länder.

Vad annat kan detta leda till än att landet faller sönder inifrån?

Och så har vi CSN som bekostar terrorister.

Sverige kommer nog bli ett väldigt intressant land framöver.

Det är inte jag som vänt mig till JK från första stund det gjorde min motpart FK där de ordagrant skrev vår jurist har varit jävig med kammarrättens ordf har begått tjänstefel och hur gör vi med skadeståndsfrågan. Detta är alltså skrivet 2 år innan jag fick rätt!! Men JK blundar o hänvisar till regeringen.... Men skall jag kontakta den förra då eftersom det va dem som satt då? Nä JK skall göra sitt jobb o granska oegentligheter inom våra domstolar. Ljudfiler skall inte raderas under pågående mål och det är hindrande av urkund enl chefsåklagaren. Man skall inte behöva bli kränkt i en muntlig förhandling på kammarrätten! Hade FK jurist ett uppsåt med att ljuga , kränka mig och mörka sitt jäv??? Ändrades en enig dom? Ja har jag och barnen lidit stor ekonomisk skada? Svar JA! vem som va den drivande för att jag inte skulle få resning på Hfd blir upp tillmyndigheterna att granska. Det luktar "fitteriindustri " om hela handläggningen! Så att kamrateri från kammarrätten existerar i många led. Tänk att det kan bli en kvinna som fäller dessa kvinnor! Jag har ingen o vara rädd för längre och får an ingen respekt så behöver man inte heller visa respekt! Jag har trauman jag måste bearbeta men all min tid hos psykologen går åt till att diskutera och försöka förstå hur fa...n de kunnat göra så mycket fel. Det saknas EMPATI hos våra myndigheter! Jag är bara en kämpande mamma som står upp för mig och mina barn & med mina fina vänner och till Er som stöttat mig pro bono säger jag från djupet av mitt hjärta TACK! Man kan väl inte anses som rättshaverist när man fått rätt? Så nu inväntar vi på att myndigheterna skall betala ut vårt skadestånd. Att fortsätta stå upp för att det skall gå rätt till på våra myndigheter är något som berör alla och tänk vad en mamma kan ställa till det för Er! Karma

Vad jag förstår gör myndigheterna så- att de själva vänder sig till JK för att tvätta sin fula byk- där de presenterar sin version för JK- på ett sätt som är kränkande för den andra parten och svår att värja sig mot. Vet inte om du behöver komma i kontakt med det som var regeringsrätten, som numera är Högsta förvaltningsdomstolen? Där är Mats Melin chef- och han verkar ha god kontakt med JK. När han var Chefs -JO och jag anmälde polisen som återkallade min dotters pass när vi var utomlands, togs ordet "pass" bort,och ersattes med post- och så lades ärendet ned. Undertecknat MM.

Tänk vad lätt det kan vara att slinka med fingrarna...så jag skulle alltså ha anmält att polisen beslagtagit hennes post- vilken post får en femåring, som polisen beslagtar? Bomber?

Mats Melin har varit trevlig i våra samtal men sen jag fick rätt är det bara Hfd Eskil Nord som varit mänsklig i detta! Jag mår inge bra av att ha blottat mig men som alla förstår bär jag på mycket ilska för både vad jag varit utsatt för i livet och sen dessa myndigheters rättsliga övergrepp. Det jag varit utsatt för unnar jag ingen o det går inte att köpa min tystnad! Hfd kunde inte ens skriva anledningen till varför jag återkallade mina mål. Jag fick ju rätt! Skäms på Er empatilösa människor som haft med detta o göra!

De flesta av dem är "trevliga" i samtalen- men om det är något de kan, så är det just att utöva precis just den typen av våld som många utsätts för i sina hem- psykiskt våld. Har sett det här i många år nu. Inom olika verksamheter och undrar om det inte är precis det här som behövs för att man i nästa steg ska börja slussa in folk i gaskamrar. Personalen som skulle utföra detta, verkar ju väl förberedda. Same, same...but different

Det är fullkomligt hopplöst att någonsin finna sin egentliga motpart eftersom alla jurister och tjänstemän på någon som helst ansvarig nivå gömmer sig bakom varandra. Alla har de av högsta myndighet och nu helt öppet från Socialstyrelsen blivit intalade och övertygade om att vi är en särskild sort felfödda individer som det är omöjligt och rentav farligt att ge minsta rätt. Deras uppenbara tjänstefel och rent grundlagsvidriga agerande ursäktas av varje regering JO eller JK med hänvisning till förment vetenskapliga rön om FragilX som alla har hört talas om men ingen ska ha hört... Vi som anses drabbade menas ha vanföreställningar men vara smarta och bedrägliga nog att kunna dölja vårt handikapp. Vi kan bara låtsas ha empati. Något riktigt människovärde kan vi aldrig tillerkännas. Den som så kan mobbas till vansinne utan att vilja underordna sig maktens rätt bekräftar bara deras sjuka teori och förstår alltså inte sitt eget bästa i gällande tankevärld. Tyck synd om tjänstemännen!......./ Ove

Men Ove, vi bevisar ju att vi inte kan styras till tanke, ord och handling.  Inte undra på att vi ses som absolut farliga.    :)

Kanske är et dags att börja ställa frågan "Vilken uppdragsgivare tjänar Du? till varenda tjänsteman hos kommuner, myndigheter, domstolar, riksdag och regering.
Lyder dessa under regeringsformen?
Om inte, under vem/vad?

"Med främmande makt avses främst en sådan självständig stat som Sverige har erkänt men begreppet omfattar även andra statliga bildningar – såsom nybildade stater som ännu inte har erkänts, delstater, eller exilregeringar och motstånds- eller upprorsgrupper – när de har en sådan faktisk maktställning och politisk betydelse att diplomatiska förbindelser är möjliga i förhållandet med Sverige. Också vissa internationella organisationer, t.ex. Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) och Nato, kan vara en främmande makt." Regeringens proposition 2013:14:51

Intressant just detta med vem den verkliga agerande motparten (inte den sanna för folket som det ska vara) är. Jag har själv ställt denna fråga vid flertal tillfällen till både domstolar, då föredragande och beslutande i förvaltningsdomstolar, chefer hos socialtjänsten, och INGEN av dem har svarat på frågan! INGEN! Sist kastade föredragande på luren när jag inte gav upp och bad denne bekräfta om den lyder under regeringsformen och om inte så vem, en främmande makt?

Det enda svaret jag fått som någorlunda svarade på min fråga var av enhetschefen Soc Gotland som svarade at hon lyder under riktlinjer skapade av politikerna i kommunen.

Vad kan man dra för slutsats av detta?
Hur kan tjänstemän och andra ansvariga slinka genomlagstiftningen?
Sedan när har FOLKET berövats sin rätt enligt RF 1kap 1 paragraf?
En påminnelse kan väl vara på plats i hoppet om att berörda läser viktig media som Dagens Juridik.

REGERINGSFORMEN

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på
allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom
kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla

människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd
ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad
och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

God dag, FOLKET
En;
Stella

Det blir alldeles för komplicerat om man ska börja tillämpa begrepp som frihet, respekt och värdighet. Inte bara dessa begrepp, utan också vad en människa är, måste nogsamt definieras.
Är Skarhed en människa, t.ex. ? Och i så fall, i förhållande till vad? Svåra filosofiska frågor.

Håller inte med dig om att något som ter sig alldeles för komplicerat skulle vara en valid ursäkt för att inte agera. Om Vi inte gör detta nu, vem ska göra det? Hur kan det vara ok att lämna över detta bagage till framtiden? Filosofin är av ytterst betydelse samt att vu verkligen begrundar vilka / vem vi är. "Know thyself" är väl ett gott råd om något! Att religioner använts för manipulation (även den civila religionen sk lag) är en annan sak men då allt hänger i hop bör vi nog betrakta dess helhet för att kunna göra skillnad. Inget är egentligen svårt, det handlar nog mest om ryggrad och att rikta sin energi på det fundamentala och väsentliga. Kan även vara en stor andel av egen bekvämlighet som måste offras.

Det var lite ironiskt skrivet- och riktat mot de personer som rimligtvis borde tillämpa grundlagen. Vi vanliga dödliga får väl fundera över varför det är så komplicerat för just dem.

Stella, om tjänstemän skriver på lojalitetsförklaringar till politiker, då skriver de på lojalitetsförklaringar till människor som fungerar som en sorts målvakter eftersom politikerna ej har det juridiska ansvaret*.  Vilket resulterar i vad vi ser.  Som du själv redovisar på din blogg, rättskällornas hierarki är i en rättsstat, och i teorin även i Sverige, a) grundlagarna, därefter b) andra lagar, c) förordningar och d) föreskrifter i nämnd ordning.

Men i "Makt är rätt" lyder människor regler som deras organisation u.p.a. tillämpar FÖRE lag och rättsfakta behandlas väldigt ofta som om de inte fanns, som om de vore nulliteter.  Det sitter väldigt långt in att erkänna att "Förståelse är rätt", eftersom det skulle innebära att det vore rätt att ifrågasätta maktens lögner.  Sådant skrämmer skiten ur tjänstemän i statlig tjänst.  Och kan strida mot lojalitetsförbindelser med målvakter u.p.a..

*:  I verkligheten är det tjänstemännen själva som blir målvakter, men det har de kanske inte kunnat tänka ut?

De kanske är lojala från början, därför att de tillhör precis just en kategori av människor med rymligt samvete? När vår nya justitiekansler skulle tillsättas, lär man ha letat efter någon med profilen "rymligt samvete", "kompetent inom begränsat område" och "grandios självuppfattning"- vet inte om man lyckades få med alla tre kriterier.

Ja, om myndigheterna inte lyder under Regeringsformen så vi ju iaf ATT vi står under främmande makt - bara att vi inte vet vilken. Vi kommer aldrig med säkerhet att få veta heller även om alla vägar tycks leda till Rom och den ställföreträdande Gud som huserar där ! ;-)

Maktens vägar från Rom till Nato verkar samma som från avlatshandeln då till finansbedrägeriet nu. Europa pantade ju sin själ för nya världar i öst och väst. Utan inre kompass blir det sedan svårt att hitta tillbaka.

Utmärkt iakttagelse - same shit, different pots! :-D

Det värsta är att FK jurist satt o ljög o sa att det inte fanns styrkt att jag blivit misshandlad!!! Det äcklar mig då det både finns fängelsedom o sjukhusjournaler o den polis som räddade mig är idag en av Sveriges högsta poliser. Det är sån grov kränkning o jag kommer Aldrig acceptera att en jurist sjunker så lågt för att hon förlorade målet i förvaltningsrätten även där va hon på låg nivå så det tom står med i domen! Jag är djupt kränkt och advokaten Göran vet hur ont det gör inom mig att ha blivit så här illa behandlad. Jag har inga problem med att möta de inblandade i en rättegång, jag har en av Sveriges bästa advokat och sakkunniga som står vid min sida. Så trött på detta så jag kan inte riktigt hantera det!!

Sköt om dig!

Tack! Det kan behövas. Det här har varit tufft riktigt tufft .

Jag vet! Det psykiska våld som tillämpas inom svenska statens verksamheter är förödande likt det som sociopater och narcissister använder. Vad kan det bero på? Och samtidigt växer just problemen med psykisk ohälsa som också effektivt slussar bort folk från arbetsmarknaden. Jag anser att 1 kap RF 2 § i de delar som handlar om "respekt för alla människors lika värde" och "den enskilda människans frihet och värdighet" är en förutsättning för att kunna "främja en hållbar utveckling". Där borde just psykiskt välmående vara en självklarhet.

Raili Riig, du frågar vad det kan bero på att det psykiska våld som tillämpas inom svenska statens verksamheter är förödande likt det som sociopater och narcissister använder?

Kan det inte vara så som Ove Mollvik 2015-11-23 09:42 redovisar att han av egen erfarenhet vet, att Teologiska fakulteten har gått i en av socialfascismens mest bedrägliga fällor då den i god tro åtagit sig utbildning av just jurister och statstjänstemän med en grundsyn att mänskliga rättigheter bara kan bestämmas av och hos ett rätt upplyst folk, och att de som tänker annorlunda än de 'rättänkande' i tid måste tankekorrigeras eller omhändertas, och absolut aldrig får erkännas ha rätt?

Detta tycks mig helt i linje med vad jag fann när jag luskade lite i hur tankarna gick när ett ett institutionellt skolsystem skapades, som grunden för den civilreligion vi lever under.  Jag har skrivit om det i min text "Det var en gång en foliehatt", och även redovisat det ovan i tråden, 2015-11-22 12:58.

De som är utbildade (egentligen inbillade) att människosläktet kommer att de-evolvera om de 'permanent irrationella', de 'absolut farliga', inte på alla sätt hålls i schack, de tjänar ju bara 'det högre goda', tror de.  De 'vet ju' att det är de själva som har ett sunt förnuft, och att mänsklighetens framtid därför vilar på deras axlar.

Givetvis är detta socialfascism.  Galenskapen är avslöjad, men de har gått i fällan, och det är inte alltid så lätt att erkänna ens för sig själv.  Plus att de har ställt till med en otrolig massa lidande pga denna galenskap.  Det är synd om tjänstemännen också, för de har låtit sig luras till att begå dessa brott.  (Som Ove också berör 2015-11-25 13:27.)

(Alla referenser ovan är länkade från texten, klicka bara så kommer de upp.  Högerklicka så blir det i ny flik.)

Sverige har samvetsfångar, det säger väl det mesta om situationen. Men det som inte syns (på pappret) det finns inte.

Men jag har massor av papper som styrker dessa grova fel. Som tur var det muntlig förhandling och jag har två vittnen. Den ena läkare och den andre advokat och läkaren har ju intygat att det som sades är inte det som står i protokollet och ljudfilen raderad. Men JK blundade. Så att göra brottsmål av detta har vi inga problem att göra. Men trodde att JK skulle ha agerat efter alla papper som de fått in. Mörkar JK och rättsväsendet alla dessa grova fel som begåtts trots att de har åtskilliga handlingar som styrker detta så tror jag att JK får problem nu. Om det efter alla dessa avslöjanden inte skall granskas då är kamraterit i vårt rättsystem väldigt stort . Om du kammar mig så kammar jag dig (kammarrätten).

Ja, ditt fall kan mycket väl vara en huvudnyckel till ett genombrott i denna genomkorrupta ormgrop. Jag har själv ett klockrent fall mot bolaget KRONOFOGDEMYNDIGHETEN, vilken undanhöll besittningsrätter (ljudfil finnes) och flaggade ut min hyresfastighet som lantbruk (skärmdump från deras egen websida finnes) för att lyckas lura på en idiot egendomen - vilken i sig blev ett kap för hälaren. Problemet är att jag aldrig gav mitt medgivande att sälja, och det måste en personnummerslav ge för att staten ska kunna forcera en författning (Utsökningsbalken) som vore den lag. Min intuition kommer att berätta för mig när det är dags att börja dra i trådarna beträffande deras bedrägeri.

Svar på frågan om JK mörkar brott och fel i rättsväsendet: ja, det gör de. När de fått in alla handlingar i ärendet, sätter de igång att flinkt "radera" tjänstefel och kastar gärna tillbaka skiten på den som drabbats av systemfelen. Deras egna hovrättsassessor(er) vet hur man dribblar bort saker i rätten- kom ihåg att de ju även är tillsynsmyndighet för tingsrätterna. De kan ju egentligen använda sin funktion som åklagare och väcka åtal mot tjänstemän gällande tjänstefel, så de har ju alltså möjligheter att istället för att väcka åtal, låta den som felat komma undan- tjänster och gentjänster. JK är snarare "målvakt" åt staten- de struntar i hur mycket större utgifter staten sedan får, när skiten till slut måste rensas ur systemet. De kan också agera genom s.a.s. "skenprocesser!, där du som söker hjälp förleds att tro att JK hanterat ärendet korrekt- egentligen borde man skriva en "dummies guide" på området. Hur vet du förresten att ljudfilen var raderad- vet du att något ens spelats in? Spela in själv för säkerhets skull. Jag börjar ana varför man nu börjar agera mot "uthängning på nätet"- det är knappast för medborgarnas skull- gissar att det finns en rädsla för att de här charlatanerna blir uthängda. Hade du (också) en ensam domare? Allt gott!

Det är inte förbjudet att skriva sanningen och jurister på statliga verk skall inte ljuga o kränka en misshandlad kvinna i en domstol allt för att vinna målet! Jag har fått rätt på papper som hela tiden funnits med i ärendet! Och det va 3 domare då det va min motpart som hade överklagat. Det va ett pågående mål och jag satt med Christer silverberg på Hfd och han sa att ljudfilen skulle ha legat där. Den va raderad och sanningen ligger nog snarast i att det som står i protokollet är ju inte CAD som sades! Jag tackar GUD att det va muntlig förhandling ich att jag har vittnen! Så länge ingen myndighet visar mig den respekten att be om ursäkt och att myndigheter agerar mot FK jurist vidriga beteende så fortsätter denna kamp! Det finns sakkunniga o rättsjournalister som har mina papper så de vet att set är fakta jag skriver!

Ok- de använder 3 domare när staten är målsägare och en domare när en medborgare stämmer. Tycker inte att de ska ljuga oavsett vem motparten är. Har du lust att berätta vem som representerade JK? Skulle gärna vilja veta om det är en känd "tomte".

Glöm inte att andas...

Jag har inte stämt dem än. Man förväntar sig ju att en JK skall göra sitt jobb när ens motpart bekräftar jäv, tjänstefel o hur gör vi i skadeståndsfrågan. Men det här skall vara löst innan jul annars polisanmäler vi alla rättsliga fel o kränkningar som begåtts. Det blir min julklapp från mig o barnen! Vi vill se framåt och allt som har hänt har gjort oss ännu mer kärleksfulla mot varandra. Jag är så less detta o det måste få ett slut!

Du tror verkligen på fullt allvar att du är den första som slåss mot väderkvarnar i Sverige. Du lär få ett abrupt uppvaknande den dagen då du inser att de (staten) faktiskt kan knacka på din dörr och låsa in dig på obestämd tid med endast dina alster här på DJ som grund.

Men fortsätt du att namnge folk och tro på att det hjälper din sak att skriva om myndigheterna offentligt, jag skall inte pracka på dig exempel hämtade från verkligheten (mao du får lära dig själv vart efter det lider).

Ja, nu kommenterade jag specifikt just dig.

Jag har fler att namnge:)) skulle jag bli inlåst för att jag skriver sanningen? Jag försöker hantera varje dag denna "fitteriindustri" som är i vårt rättsväsende och hur kollegor, fd kollegor backar upp varandra. Jag har ju både papper och mail som styrker detta. Hfd ville ju inte ens ta upp mitt mål efter 4 resningar utan det bollades tillbaka till FK och jag fick rätt. Så att det här är känsligt då jag i mitt senaste mail från självaste JK själv står att min SGI är OKr stämmer ju inte! De skall granska oegentligheter o inte mörka dem. Om myndigheter gör fel ochtvingas rätta till felen då skall de även va beredda att ersätta det ekonomiska lidande det har kostat. Jag har ju statens sakkunniga som hjälper mig igenom detta och det finns rättsjournalist som har mina papper så det är nog några som ångrar att de backat upp sin tidigare kollega mm.

Vet inte om det är någon idé att kommentera- du är så uppe i detta att jag tror du riskerar att skjuta dig i foten.

Fredrik1 2015-11-27 05:42, du skriver om att det inte hjälper en enskild att skriva om myndigheterna offentligt.

Det är naturligtvis viktigt att förstå vad det är man har att göra med.  Rekommenderar det mesta av Dennis Töllborg.  Du finner en del på blankettbanken.se/stellabianca och jag har också en del referenser från min site lege.net.

Men förstår man det menar jag att det just är att många skriver om hur det egentligen ligger till som kan hjälpa alla.  Om alla agerar hukande horder, då blir det bara värre för alla.

Dessutom är det viktigt att förstår VARFÖR det är som det är.  Där har jag och några till i denna tråd försökt bidra.

Jag syftade samvetsfångar i ordets rätta bemärkelse och det hade följaktligen inte ett jota med ditt fall att göra.

Men om vi nu skall rikta in oss på just dig, så ditt öde är i mina ögon nog inte ens på topp1000 gällande maktfullkomlighet från staten gentemot enskild medborgare (allt är relativt).

Det är varje människas ansvar att inte stödja eller lyda en regering eller annan ockuperande makt som man av etiska skäl inte håller med.  Då det territorium vi lever på är ockuperat av krafter som knappast tjänar folket är det ett mänskligt ansvar att inte lyda.  Men pga den subtila repressionen sannerligen inte enkelt.  En gång i tiden räknade Tyska Amnestygrupper svenska vapenvägrare som samvetsfångar.  I dag sitter det kanske inga svenska vapenvägrare bakom galler.  Men det finns ju många andra sätt att inte samarbeta med förtryckare, och det ligger ju i själva begreppet förtryck att du ej respekteras, och då ej heller din status av samvetsfånge.

Precis, medborgare v stat betyder att medborgaren har plikter och skyldigheter men få rättigheter, när bi placerar människan i sin fulla prakt v staten har staten endast skyldigheter gentemot människan. Detta är allas vår rätt och att inse detta ger möjlighet att skrapa bort de självgoda system (stats) försvararna som inte begriper att de skjuter sig själva i foten. Alla fall av maktmissbruk av "stat" gentemot människa är lika groteskt fel och skulle aldrig ens ha skett. Tack och lova att det finns själar som inte faller för förtrycket av den maktgalna statsmaffian som råder.

Men för bövelen, jag skrev ju att Sverige de facto har samvetsfångar hur i h***** kan du då dra den slutsatsen om min kommentar?

Det är tydligen lätt att bli förblindad och tro att alla som inte skriver på ett visst sätt, är motståndare till ens egen världsbild. Tröttsamt.

Jag begriper att detta inte är riktat till mig, men det tycks heller inte vara riktat till Stella.  Kommentaren tycks ha hamnat på fel ställe?

Fredrik1 du har kommenterat tidigare på vad jag har skrivit & det faktum att jag fått rätt efter 4 resningsansökningar i Hfd talar väl för att det här är åt helvete! Det rör inte bara mig utan alla människor det skall inte gå till såhär i våra domstolar! Så vad du ser i dina ögon intresserar inte mig.

Du är så inne i ditt tänk och din värld att du inte begriper när folk INTE har ifrågasatt dig eller ditt fall.

Att ditt fall är en piss i havet (jo, allt är som sagt relativt) det grundar jag i ett större urval (fler öden) vilket gör att jag kan dra just den slutsatsen.

Problemet jag ser är att Regeringen och myndighetsutövanden har målat in sig i ett hörn och är tyvärr så länge ekonomin är som den är helt förbi sin moraliska, etniska och existensiella gräns omöjliggjord att inplementera mänskliga rättigheterna i sin helhet, vilket detta tummande av allas rättigheter är ett direkt bevis för. När det räntemättade monetära systemet drar åt sin snara för sitt egna livsuppehållande, ses människan och rättigheterna som ett besvärligt hinder.

Vi har domstolar idag som inte ens kan uttala sin ed, då det idag går helt emot sin verksamhetsform, så är även fallet med myndighetsutövande i andra områden.

Allt för oftast får jag höra att svenska och juridiken är skilda, men vad händer när ens ordet "människan" som RF(Regeringsformen) upptar inte ens finns med i en juridisk ordbok?

När vi har F-skattande bolag som tex Sveriges Domstolar Org. Nr 202100-2742 och för den som efterforskat lite är F-skatten näringsidkande entitet, varesig det är inom den privata eller offentliga sektorn.

I detta finns ingen rättvisa och jävet omedelbart.

Träffade ett bolisbefäl för ett tag sedan och han hade inte läst mänskliga rättigheterna tidigare, samt hans kommentar på RF var: "Jasså, det är den med All makt..."
Det är en skrämmande kompetensbrist vi har i myndighetsutövanden idag och jag ser bara en förvärring under årets lopp som går hand i hand med ekonomin och dess oundvikliga undergång pga räntemättnaden.

Och nu skall poliser ut och jaga "papperslösa" (Utan registrerad person, som skapas via ansökan), så att staten kan belåna deras juridiska personer för sitt egna uppehälle (och polarnas privata vårdindustrier).

Lag och rätt har sedan länge sprungit till skogs, när hela riksdagen och rättssystemet grundar sig på finansiella taktpinnen.

Är övertygad absolut flesta jurister, poliser och tjänstemän, skulle säga upp sig med omedelbar verkan, om dom insåg vad dom verkligen höll på med idag och vad dom gör mot sina medmänniskor. Kvar dock (Vilket även systemuppsättningen inte filtrerar ut), skulle vara närmst narsiscistiska människor med allt för självisk och avtrubbad verklighetsuppfattning.

Båda sidor av politikens fålla har påvisat "Det blir inget stopp för vinster i välfärden" och grunden är det blir en allt mer människo och barnhandel som pågår, under denna legala fiktion.

Och i detta får skyddande lagar och rättigheter en allt mindre plats, när pengar och industrin kräver sina allmosor.

Cyklerna har vi sett förut, om och om igen... Lärdomen av det, gäckas fram till det blir ohållbart... igen.

Så av egen insikt, önskar jag en allt fortare fall för "förtroendet". För hur jag än vrider och vänder på denna ekvationen, så står svaret glasklart. Ju längre det får hålla på, ju värre och fler får lida i en allt större exponentiell skala. Även om det tas i aspekt idag, kommer en absurd stor skala ändå få lida.

Hyser litet hopp denna artikel eller den lovade utbildningen, kommer resultera i annat än mer lidande och misär... På sin höjd, bromsas fallet upp en smula och fler åker på pumpen.

Hur kan det, då hela aparaturens finansiella pulsåder vilar på problemet i sig och utan mammonknarkandet, faller hela korthuset från EU, Nationer till den enskilda "säkerhetsbubblan"?

Vi kan inte göra någonting alls, så länge det ekonomiska och det systemet ses och hanteras först, för detta som sker idag är bara en växande symptombehandling där grundproblemet växer oförhindrat. Jag har självt vittnat och kan ge fog för, att den ekonomiska mullvaden besudlat lagböckerna under deceniernas gång och hur aktörer allt mer formats om till bludsugare på den svaga...

Så det är inget nytt under solen, mönstrena går bara igen och där mer och mer "nationell säkerhet" verkligen handlar om är hindra den sanna uppdragsgivaren inte får reda på vad som gjorts mot dom. Allt har vänds upp och ner, vad en demokrati verkligen skulle ha handlat om... Vad vi har idag (oavsätt parti) är en Kakistokrati, styre av dom minst lämpade.

Vilket allt mer kommer ut i ljuset, under monopol av hot, våld och tvång... Och här kommer ingen undan, så länge du inte tillhör rätta gruppen av inbördes beundran.

Här har vi tydligen fast med exempel i vitt skilda sammanhang och på olika nivåer fått liknande erfarenhet och måst dra samma slutsats. Ingen i statens tjänst kan ju våga uttala någon ed efter att t o m Palme kunde fällas av någon överordnad anonym makt där Säpos eller PG Naess yttersta tolkningsrätt över konstitutionen fått gälla. Palme kunde misstänkas för FragilX och skulle inte ens ha rätt att överklaga en för varje medborgare annars klart oskälig dom som i Harvard-fallet. Vad som verkligen hände under den med detta samtidigt iscensatta civilförsvarsövningen kommer vi aldrig att få reda på. Rätten att vara människa måste nu alla kämpa för.

Det går inte, för räntemättnaden är exponentiell.

Det betyder att (om den ekonomiska ekvationen som finns gällande räntemättnad) är sann, så kommer du först få jobba 1 kvart för 2h, sedan 1n kvart för 6h, vidare 1 kvart för 48h, vidare 1 kvart för 2 år...

Den kvarten är ihållbar... och det vi upplever i vad som sker i detta landet är direkt en lite trögare reaktion på samma relation. Alla dessa "Asylsökande" är livsviktig för Centralbankens belåning, vilket leder till nu polisen bryter mot mänskliga rättigheterna att jaga och hantera dessa medmänniskor. Detta om vi ser till det juridiska och monetära verksamheten på det premisser det ageras via idag.

I grunden är det likt förbannat människors arbete som skapar kapitalet. och utan detta kapital är det strunt samma om räntan är exponentiell, för multiplicerat med noll blir alltihop noll likt förbaskat. Trögheten i att upptäcka bristerna ligger snarare i att det skapas ett skenbart kapital från det "arbete" som utförs av JK och andra aktörer. Men detta "arbete" ger ju inget nettotillskott till samhället, eftersom det bara handlar om - eller skulle handla om - att återställa vad som myndigheterna förstört. Myndigheterna måste helt enkelt sluta parasitera på befolkningen.