Skip to content

Trodde själv på "cancermedicin" på björk och ask - frias från bedrägeri

Mannen sålde en vätska gjord på bland annat björk och ask och sa att den hjälpte mot cancer. Efter-som han själv trodde på medlet frias han från bedrägeri. Han döms dock för brott mot patient-säkerhetslagen.

 

Försäljningen skedde till två cancersjuka män vid flera tillfällen under 2012 och 2013. Varje dos såldes för 6 000 kronor.

71-åringen sa till männen att medlet skulle höja deras immunförsvar och att de då skulle få ett bättre försvar för att påverka cancern.

"Botade pappa"
I domstolen berättade 71-åringen att han är uppfinnare och att han utvecklad medlet under många år. Han sa också att hans cancersjuka pappa fått medlet och på så vis levt 20 år längre än beräknat.

Av utredningen som presenterats i målet konstaterar dock Helsingborgs tingsrätt att det inte finns några bevis för att medlet inte kan bota eller lindra cancer.

Domstolen pekar också på att 71-åringen har gjort flera uttalanden till männen om cancerbehandlingen. Han har bland annat sagt att användandet av hans medel inte skulle påverka effekten av den medicin som en av männen tog för sin diabetes.

Brott mot patientsäkerhetslagen
Mannens uttalanden och agerande visar enligt tingsrätten att han har försökt behandla männens cancer - någonting som enligt lag bara hälso- och sjukvårdspersonal får göra.

Att medlet inte klassas som ett läkemedel påverkar inte bedömningen, menar domstolen.

Eftersom tillhandahållandet av medlet skett vid flera tillfällen och mot betalning ska verksamheten dessutom räknas som yrkesmässig. Det gör att tingsrätten anser att mannen har gjort sig skyldig till brott mot patientsäkerhetslagen.

Frias från bedrägeri
Tingsrätten friar dock 71-åringen från åtalet om bedrägeri. Eftersom mannen själv var övertygad om att medlets i vart fall kunde lindra cancer är det enligt tingsrätten inte bevisat att 71-åringen har haft uppsåt att vilseleda männen.

Brott mot patientsäkerhetslagen kan ge böter eller upp emot ett års fängelse. Tingsrätten anser att mannens straff inte kan stanna vid böter och pekar på det faktum att 71-åringen behandlat en mycket allvarlig sjukdom, att de cancersjuka männen har upplevt att detta har varit deras "sista chans att få leva ett tag till” och de har fått köpa medlet vid flera tillfällen. 

Mannen döms därför till villkorlig dom och 40 dagsböter. 71-åringen ska dessutom betala sammanlagt nästan 90 000 kronor i skadestånd till männen.

 

Foto: Daniel Kihlström/TT

 

 


  • Alt-texten
    Sophia Lindstedt
  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt