Skip to content

Sex med djur kriminaliseras - kan ge upp till två års fängelse

Ett nytt riksdagsbeslut innebär att sexuella handlingar med djur kriminaliseras. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Dessutom kan den som bryter mot förbudet förbjudas att ha djur.

 

Den nya bestämmelsen införs i djurskyddslagen och omfattar därför endast husdjur och djur i fångenskap. Enligt regeringen finns det, med hänsyn till de undersökningar som gjorts om förekomsten av sexuella handlingar med djur, inget behov av att förbudet omfattar fler djur.

Bland annat Lagrådet har dock haft invändningar mot att bestämmelsen inte omfattar alla djur. Lagrådet hade därför helst sett att frågan reglerades i brottsbalkens bestämmelser mot djurplågeri, som omfattar alla djur.

Enligt Lagrådet skulle en placering i djurskyddslagen dessutom typiskt sett innebära att förbudet enbart riktade sig mot djurhållare. Regeringen har dock föreslagit att förbudet ska gälla alla, inte bara de som håller djur.  

Redan sedan tidigare är sex med djur som medför lidande för djuret förbjudet enligt lagen mot djurplågeri.

Med den nya lagen vill man också komma åt de fall där det inte går att bevisa att djuret har fysiska skador. Detta eftersom användningen av djur för sexuella ändamål inte kan anses ligga i linje med den hänsyn till djurens välfärd och den respekt för djuren som är grundläggande i all djuromsorg, enligt regeringen.

För att en person ska kunna straffas för att ha begått sexuella handlingar med djur ska det kunna visas att brottet har begåtts uppsåtligen. Påföljden ska kunna vara böter eller fängelse i högst två år.

Dessutom ska överträdelser av förbudet kunna leda till djurförbud eller till att den berörda länsstyrelsen omhändertar djuret eller djuren.

Lagändringarna träder i kraft den första april i år.

 

 

 

Foto: TT

  • Ebba Wigerström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt