Skip to content

"Nämndemannens kommentarer väcker den stora rättsstatsfrågan om domares personliga åsikter"

Mårten Schultz, professor i civilrätt

DEBATT - av Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet

 

J lämnade sitt uppdrag som nämndeman vid Ystad tingsrätt efter Expressens artiklar om verkligheten bakom de anonyma kommentarerna på vissa hemsidor på Internet. Bland hans kommentarer fanns uttalanden som "Du kan ta negern ut djungeln, men du kan aldrig ta djungeln ur negern" och ” Hade verkligen Adolf så fel ?"

Det här är uttalanden som i vart fall ligger på gränsen till brottet hets mot folkgrupp om man ser hur brottet har bedömts i senare tids praxis.

Nämndemannen J verkar inte ha ansett att det är ett problem i sig. Tvärtom ansåg han att en fällande dom för detta brott var en merit: "Hets mot folkgrupp är i mina ögon en av dom finaste utmärkelser man kan ha i sitt cv. Fullt jämförbar med Pour le Mérit, Riddarkorset av järnkorset, eller Serafimerorden."

Förutom denna värdering av brottsbalkens reglering gjorde J även iakttagelser kring förhållandet mellan etnicitet och vissa tillgreppsbrott. I en kommentar till en artikel om ficktjuvar från Rumänien skrev han i en kommentar: "Sju av tio ficktjuvar är ZIGENARE, och tio av tio ZIGENARE är tjuvar."

Det finns mycket som kan sägas om Expressen artiklar om anonyma kommentarsfält och mycket har redan sagts. För egen del har jag inget att tillägga om artiklarna i sak, däremot har jag en synpunkt kring juridiken. Det finns ur rättsstatlig synvinkel en sak som ännu inte fått tillräcklig belysning, nämligen att ovanstående uttalanden inte har gjorts av vem som helst. Det är en nämndemans åsikter.

Åter har det visat sig att nämndemannens uppdrag för många är oklart. En nämndeman är inte som vilken förtroendevald som helst. En nämndeman är en domare. Nämndemannasystemet regleras primärt i ett lagkapitel som bär rubriken ”Om domare”. Det finns skillnader mellan nämndemän och juristdomare, men i det stora hela har nämndemannen samma offentliga makt i ryggen som juristen i de rättegångar som de dömer i.

Det betyder att nämndemän i hög grad omfattas av samma krav som andra domare. Domare måste vara neutrala inför de parter som ställs inför domstolen. Det får inte föreligga jäv. Dessutom finns det ett krav på att domstolarna inte bara ska skipa rättvisa – rättssystemet skall också befrämja bilden av att det skipar rättvisa. ”Justice must not only be done, but must also be seen to be done”.

Jävsproblematiken och nämndemännens roll har blivit särskilt omdiskuterad under senare tid, då den stora Södertäljerättegången fick tas om då det visade sig att en nämndeman hade varit ledamot av Polisnämnden i Södertälje.

I Södertäljemålet fann hovrätten att det var berättigat av en tilltalad att ifrågasätta nämndemannens förmåga att pröva målet förutsättningslöst och att ledamotskapet i Polisnämnden var ägnat att rubba förtroendet för nämndemannens opartiskhet och oberoende. Målet fick tas om.

Det är mot denna bakgrund som nämndemannen J:s uttalanden ska läsas. Uttalandet om att ”tio av tio ZIGENARE är tjuvar” innebär att samtliga romer stjäl. 100 procent. Nu ska väl uttalandet inte läsas ordagrant, men det är heller inte poängen.

Poängen är att J anser att romer normalt sett alltid stjäl. Vidare innebär uttalandena att den dåvarande nämndemannen – domaren – ansåg att det är positivt att begå vissa brott. Meningen om ”negern i djungeln” är väl självständigt missaktande mot svarta, medan uttalandet om Adolf (tillsammans med vissa andra uttalanden) har en antisemitisk innebörd.

Kan, med hänsyn till dessa uttalanden, en person med utländsk härkomst som ställdes inför den domstol där J verkade som andra människors domare vara säker på att få en förutsättningslös prövning av en opartisk och oberoende rätt? Är det inte så att det är berättigat av en person som har utländsk härkomst att ifrågasätta en sådan nämndeman?

J har deltagit i dömandet av flera personer med utländsk härkomst under senare tid. Av de domar jag har tagit del av finns det inte någon tydlig bild av att J skulle ha låtit de åsikter som han givit uttryck för och som ovan citerats påverka hans dömande.

Der är inte heller detta som är det viktiga i detta sammanhang, utan vilka berättigade krav en tilltalad kan ha på att ställas inför en opartisk och oberoende domstol. Här finns en jävsproblematik för försvarsadvokater vid Ystad tingsrätt att gräva vidare i. Vi andra kan samtidigt fundera över den stora rättsstatsfrågan om hur man bör förhålla sig till domares åsikter utifrån rätten till en rättvis rättegång.

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

50 comments

Vad skulle syftet med det här hemlighetsmakeriet vara?
Är det alltså så att domare måste hålla sina åsikter hemliga, inte för att åsikterna i sig själv är något problem i verksamheten, utan för att om folk får reda på domares åsikter så kan de tycka annorlunda och därmed få sämre förtroende för domaren?

...tror nog av väldigt många domare är smygrasister m.m. men att de inte berättar om den saken till fel personer (och ser till att mikrofonen är avstängd).

Sedan ligger det i sakens natur att även smygrasisterna klarar av att skriva sådana domskäl att det ser ut som om den tilltalade fick en rättvis prövning.

Enligt SAOL är rasism en åskådning som anser att olika människoraser har olika värde och/eller bör ha olika ställning i samhället. En rasist är då följaktligen en person som anser att denna åskådning är korrekt och vettig. En smygrasist är då rimligen en rasist som inte inte öppet talar om att denne anser att olika människoraser har olika värde eller bör ha olika ställning i samhället.

Vad gäller juridiken så vilar i vart fall rättssamhället på uppfattningen att lagarna tillämpas lika på samtliga som de personer som lagen omfattar. Att vara rasist eller smygrasist är knappast förenligt med detta.

Då är jag inte helst fel ute om jag menar att den verklige rasisten är den som skäller andra för att vara rasister.
::
"är då rimligen en rasist" låter för mig mera som en egen slutsats än en definitioon.
::
"Att vara rasist eller smygrasist är knappast förenligt med detta" Nämns orden rasist/smygrasist i lagstiftningen?
::
I debatten påstås det ofta att det inte finns några raser. Hur kan det då finnas rasism?

Inse att du blev totalägd av kommentaren och gör inte bort dig ytterligare. Fortsätt trolla på flashback och avpixlat, bland juridikintresserade får du inget gehör.

ha ha, bäst.

Lets talk about legitimacy and dominance at a time what we looking around. What could we see legitimacy in the dominance? It is depending on the social and people environment act. Political legitimacy depends at least as much on the quality of government than on the capacity of electoral systems to create effective representation even in the speech to the subject on the social and people.

Christian Andersson: Personer som du förstör Sverige mer än lovligt. Dessutom är du själva definitionen av smygrasist. Usch och fy!

Hans Hedström. Samtligt av mig redovisat, oavsett ärende, styrks naturligtvis med rättsväsendens för allmänheten mörklagda handlingar som jag till egna kostnader eftersökt och framtagit.
Samtliga uttalanden styrks med ljudupptagningar och eller filmade avsnitt och redovisat avseende ett stort antal sedermera fastställt justitiemördade i mediestämplade skenrättegångar, styrks så ock med av mig med team ditsända observatörers ljudupptagningar.

För undvikande av spekulationer nämns att jag aldrig gjort en anmälan mot vare sig tjänsteman eller privatperson däremot har jag alltid och oavsett vem de för mig okända personerna är som riskerat att justitiemördas med urkundsförfalskade handlingar, tillsett JK,JO, RÅ, av rättsväsendets representanter urkundsförfalskade handlingar och av mig eftersökta framtagna originalhandlingar men så ock de har ignorerat.
Mvh.

Tage Fast. Av dig, "Synd att huvudförhandlingarna inte läggs ut på webben så att allmänheten fick möjlighet att följa vad som utspelar sig i landets rättegångssalar istället för att behöva förlita sig på våra halvkladdar till journalister".
Senaste tjugo år har jag, i offentliga handlingar, föreslagit att rättegångar som föregåtts av medieamöbadrev ska direktsändas i TV i synnerhet när förhandlingar föregåtts av masspublicerade inte existerande berättelser som per automatik och utan undantag mediestämplat till skenrättegångar.

Begäran har inte hörsammats och därav har jag sett till att obervatörer bevakat förhandlingar innefattande, av åklagare, domare och kommunplitiker i dömande församlingar allt från att de inte ens varit nyktra, suttit och sovit under förhandlingar, till fasansfulla vredesutbrott med sannerligen grova vokabulärer riktade så grova hot mot både tilltalade,vittnen och åhörare att enda straffskala oavsett tjänsteposition är, fängelse.
Skulle direktsändning skett avseende de stora antalet rättgångar där ovan redovisat utspelats och utspelar sig, ges garanti att allmänheten inte tigit still och patetiska åklagare, domare med kommunpolitiker i dömande församlingar, orförande med politiskt presidium och besinningslösa mediemonopolister, hade tvingats löpa gatlopp med oundviklig målgång, flera års fängelse.
Mvh.

Jag håller naturligtvis med men vill göra ett litet förydligande. Alla, såväl domare som andra i offentlig ställning måste har rätt att ifrågasätta i Sverige rådande lag men måste kunna frånse detta sitt eget tyckande i sin ämbete/yrkesutövning.
::
Ingen ska diskvalificeras på grund av politisk uppfattning. Eller religiös åskådning.

God Jul önskar jag Dagens Juridik Redaktion, Artikelförfattare och Debattörer.
Thérèse Angélique.

Norm Mikael?
Efter att i trettio år kämpat mot "maktnormen" och svaret på två frågor:
Vem göder inkassoföretagen ?
Vem skapar evighetsgäldenären ?
känns det svårt att acceptera och känna trygghet i lagen. Inom utbildningsväsendet för jurister införlivas olika uttryck som t.ex. "tjuvinvändning" och som sedan blir ett underliggande stöd för tyckandet i olika instanser ända upp till "sakkunniga" vid förändringar av lagar. Den "norm" som därmed bildas för rättsväsendets dömande har blivit en maktnorm och inte en real rättvisa.
Normer inom rättsväsendet bildas genom lobbying, politik och media. Sakfrågan döljs ofta bakom "ramen" för bevisbedömningen av rätten och ramen döljs bakom tyckandet.
Tack för din hälsning Therese men i vår familj har firandet av jul och nyår endast innehållit en ånger av efterverkningarna av bankkrisen 1985-1995 och som på nytt föds 2005 och fortfarande pågår.
God Jul till alla drabbade evighetsgäldenärer och alla andra.

Lennart W Nord. Det finns inga ord till tröst men känslan av maklöshet fyller både mig och ett stort antal människor med insikt i att andra familjers jul och nyårfirande innehåller ånger av för dem oförskyllda efterverkningarna, av bankkrisen som dessutom konstant repriceras.
Sverige har systematiskt brutit och konstant fällts för brott mot i lagar och konventioner stiftat.

De fasansfulla följder invånare åoförskyllda åsamkats så ock avseende bankkrisen bör faktiskt vara enkelt att nu, år 2013/2014 rätta till innefattande den dubbelbestraffning som i strid mot lagen skett i parti och minut.
Om jag var i din situation skulle jag i första skede kontakta organisationen Bankrättsföreningen för de har gedigna kunskaper så ock avseende de som oförskyllda fått sina liv slagna i spillror vid bankkrisen, åsamkad av rikspolitiska antiintelligenser för egen vinning oegentligheter i skydd av rikspolitisk makt, korruption.
Sverige är den mest fällda staten för brott mot i stort sett samtligt i lagar och konventioner stiftat, så ock avseende brott mot Tortyrförbuden, dessutom ännu en gång fällda avseende dubbelbestraffning som också är i strid mot lagen tilliks skett i parti och minut.

Följder av antisociala varelser med rikspolitisk makt skapad bankkris kan tas del av på Bankrättsföreningen så kontakta dem så kommer de att med all säkerhet ge dig betydligt bättre råd än jag kan ge för de har den juridiska insikt som krävs och jag har endast flyktig insikt i den delen som kräv för att rätta till de rikspolitiska oegentligheterna av dem skapad bankris som ekonomiskt slagit folks liv i spillror
http://www.bankrattsforeningen.org.se/

Avslutar med att från hela mitt hjärta önska dig Lennart W Nord med familj ock alla andra oförskyllt drabbade en fridfull jul med av er hoppfull planering av hur ni med i lagar stiftat som stöd ska ta tillbaka det staten Sverige rikpolitiska nomenklatura utan rättslig grund konfiskerat, stulit från er.
Mvh/Thérèse Angélique