Skip to content

HD beviljar prövningstillstånd för studenter som dömts för förtal av brottsling i uppsats

En EKO-brottsling väckte enskilt åtal mot två studenter som hade skrivit en uppsats om honom på universitetet. Studenterna fälldes för förtal eftersom ett par graverande uppgifter i uppsatsen var fel. Hovrätten meddelade inte prövnings-tillstånd men nu har Högsta domstolen beslutat att hovrätten ska pröva målet eftersom rättsläget "inte i alla delar är klart".

 

I studenternas uppsats om EKO-brottslingen - som byggde på tre tingsrättsdomar och ett antal tidningsartiklar - angav studenterna bland annat att mannen hade dömts för att ha bedragit en TV-kändis och att han har varit ”kriminell sedan de ”sena tonåren”.

Linköpings tingsrätt konstaterade att mannen hade friats från bedrägeriåtalet när det gäller TV-kändisen och att det hade varit enkelt för studenterna att kontrollera detta. Att mannen hade åtalats var inte i sig ett tillräckligt underlag för att beskylla honom för brott och skälig grund för att uppgiften var sann saknades enligt tingsrätten.

När det gäller uppgiften om mannens kriminella debut konstaterade tingsrätten att han dömdes första gången då han var 31 år gammal. Enligt mannen själv gällde den domen sådant som gick tillbaka till när han var i 25-årsåldern.

Tingsrätten konstaterade att studenterna i sin uppsats har framfört en allvarlig och specifik beskyllning. Ett uttalande i en artikel om hans syn på "”mitt och ditt"” kunde enligt tingsrätten varken ensamt eller till följd av att mannen sedermera dömts för brott ge tillräckligt stöd för att han hade varit kriminell redan som tonåring. Skälig grund för denna uppgift har därför inte heller funnits.

Uppgifterna har, genom att bland annat publiceras på Internet, fått en omfattande spridning. Tingsrätten kom dock fram till att det inte var bevisat att studenterna verkligen känt till möjligheten att uppsatsen kunde komma att publiceras på Internet och än mindre haft en sådan avsikt. Publiceringen har istället berott på universitetets agerande.

Studenterna dömdes för förtal till 50 dagsböter och kränkningsersättning till mannen med 5 000 kronor.

Studenterna överklagade till Göta hovrätt och framhöll att de lämnade uppgifterna inte hade varit ägnade att i sådan hög grad utsätta mannen för andras missaktning, med hänsyn till vad som är känt om hans kriminella bakgrund, samt att de skulle anses ha haft skälig grund för uppgifterna. Med hänvisning till att det handlar om ett påstått förtal av en kriminell person för ett 25-tal personer i utbildningssammanhang var det enligt studenterna angeläget att lägga fast gränserna för när förtalsbestämmelsen är tillämplig.

Hovrätten beslutade dock att inte meddela prövningstillstånd.

Nu har studenterna vänt sig till Högsta domstolen som beslutar att meddela prövningstillstånd i hovrätten. HD konstaterar bland annat att målet gäller frågor som rör både avgränsningen av det område som är straffbelagt enligt förtalsbestämmelserna och försvarlighetsbedömningen. Rättsläget på området är enligt HD inte "i alla delar klart" och det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt