Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer inom flera rättsområden. Vi erbjuder klientfokuserad rådgivning till företag som är involverade i alla typer av kommersiella transaktioner och stora, komplexa tvister. Med våra drygt 35 jurister varav tio partners erbjuder vi skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Senaste nytt från Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas högt av Legal 500 Europe 2022

Kilpatrick Townsend rankas högt av Chambers Europe 2022

Nya direktupphandlingsgränser från och med 1 februari 2022

Kilpatrick Townsend rådgivare till Brunswick Real Estates investeringsbolag Fersen vid avyttring av hotell och byggrätter i Stockholm

Kilpatrick Townsend rådgivare till AMF Fastigheter vid om- och tillbyggnationen av femte Hötorgsskrapan där det nya kulturcentret Space snart öppnar

Kilpatrick Townsend rådgivare till Komatsu Forest AB vid uppförandet av Komatsu Forest One bestående av 40 000 m2 fabrik och huvudkontor i Umeå

Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas återigen högt av Legal 500

Kilpatrick Townsend rankas återigen högt av Chambers Europe

Kilpatrick Townsend biträder fintechbolaget Billhop AB i samband med kapitalanskaffning om 40 MSEK

Strid om GDPR och ID06-loggen kan avgöras av EU-domstolen

Kan man begära ut hela ID06-loggen i en domstolsprocess eller hindrar GDPR det?

Nya regler om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Från och med den 1 januari 2021 blir det enklare för...

Kilpatrick Townsend utser Tobias Öd till partner

Kilpatrick Townsend har framgångsrikt företrätt Vallentuna kommun i Högsta domstolen i en tvist gällande ett fastighetsförvärv

Kilpatrick Townsends Stockholmskontor rankas återigen högt av Legal 500

Managing Partner Mattias Wittgren inkluderas i Legal 500:s Hall of Fame

Tillfälliga regler om korttidspermittering

Villkor för korttidspermittering, period, ansökan och storlek på ersättning.

Kilpatrick Townsend rankas återigen högt av Chambers Europe 2020

Kan upphandlande myndigheter begränsa hur stor volym som får läggas ut på underleverantörer?

Antalet anbud minskar inom offentlig upphandling

Vad behövs för att vända trenden?

Fortsatt aktuellt att avhysa trilskande hyresgäster innan slutlig dom

Hyresrätt

Kilpatrick Townsend utser Erika Finn till partner