Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Publicerat av Kilpatrick Townsend den 16 februari, 2022

Nya direktupphandlingsgränser från och med 1 februari 2022

Från och med den 1 februari 2022 gäller nya förenklade regler för upphandlingar på det så kallade icke-direktivstyrda området. Det omfattar upphandlingar som ligger under EU:s tröskelvärden och som inte styrs av EU:s upphandlingsdirektiv.

I samband med lagändringarna har nya direktupphandlingsgränser införts. Om upphandlingens värde understiger dessa gränser är det tillåtet att använda direktupphandling.

Det finns två olika direktupphandlingsgränser i LOU och LUF. Den ena gäller för varor, tjänster och byggentreprenader med undantag för sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Den andra gäller särskilt för sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Direktupphandlingsgränserna är olika i LOU och LUF och anges, från och med den 1 februari 2022, med nominella belopp i lagtexten. De nya direktupphandlingsgränserna gäller för upphandlingar som påbörjas den 1 februari 2022 och därefter. För upphandlingar som påbörjats dessförinnan gäller de äldre reglerna.

Från och med den 1 januari 2022 gäller även nya tröskelvärden. Detta innebär att nya direktupphandlingsgränser gällde under perioden 1 januari 2022 fram till dess att de nya lagändringana trädde i kraft den 1 februari 2022. För upphandlingar som påbörjats under denna period är det dessa direktupphandlinsgränser som tillämpas.

Nedan följer en sammanställning över direktupphandlingsgränserna.

 

Direktupphandlingsgränsen 2022-01-01 – 2022-02-31

Varor, tjänster och byggentreprenader: 

LOU: 626 284 kronor

LUF: 1 165 804 kr

LUFS: 1 165 804 kronor

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster:

LOU: 626 284 kronor

LUF: 1 165 804 kr

 

Direktupphandlingsgränsen från 2022-02-01

Varor, tjänster och byggentreprenader:  

LOU: 700 000 kronor

LUF: 1,2 miljoner kronor

LUFS: 1,2 miljoner kronor

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster:

LOU: 7 802 550 kronor

LUF: 10 403 400 kronor

 

____________

I samband med att de nya upphandlingsreglerna trädde i kraft har Kilpatrick Townsend i samarbete med JP Infonet sänt två webbinarier om det förenklade upphandlingsregelverket som går att se via länkarna nedan:

Del 1 ”Det här behöver du veta om de nya direktupphandlingsreglerna”.

Del 2  ”Det här behöver du veta om annonspliktiga icke-direktivstyrda upphandlingar”.

____________

 

Om Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå som etablerades 1860 med internationell verksamhet fördelad på 21 kontor i Sverige, USA, Japan och Kina.

Stockholmskontoret Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB erbjuder sedan 2001 specialistrådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Kontakt

Sylvia Lindén, Advokat, Partner

slinden@kilpatricktownsend.com

Tel: 08.505.646.39

_____________

Artikeln hittar du även på Kilpatrick Townsends hemsida här.

_____________


Dela sidan:
Skriv ut: