Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.

Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer inom flera rättsområden. Vi erbjuder klientfokuserad rådgivning till företag som är involverade i alla typer av kommersiella transaktioner och stora, komplexa tvister. Med våra drygt 35 jurister varav tio partners erbjuder vi skräddarsydda och kostnadseffektiva lösningar till svenska och internationella klienter inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Senaste nytt från Kilpatrick Townsend

Kilpatrick Townsend biträder Arctic Seals vid investering i bioteknikföretaget Nattaro Labs

E-handel B2C: Skärpta regler i distansavtalslagen

Facebook utser Kilpatrick Townsend till Law Firm Diversity Champion

Nytt från EU-domstolen: Det är inte tillräckligt att följa upphandlingsdokumenten – anbudsgivare måste känna till LOU

Nya regler om närståendetransaktioner för bolag på reglerad marknad och MTF

Regeringen tillsätter utredning för att modernisera arbetsrätten

Kilpatrick Townsend rankas återigen högt av Chambers Europe och Legal 500

The New EU Prospectus Regulation

Kilpatrick Townsend rådgivare till fastighetskoncernen P&E Persson

Upphandlingsreglerna omfattar utförande av transporttjänster till allmänheten

E-underskrifter – Vad gäller när det finns krav på ”undertecknande”?

Kilpatrick Townsend utser Hanna Sundberg till partner