Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Nyheter

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

Regeringen föreslår regler om ett utvidgat miljöansvar.

Regeringen föreslår skattelättnader för hushållstjänster

Tydligare regler för utlänning som medverkar i brottmålsprocess

Nya ersättningsregler för orginalverk

Konkurrensverket utreder inte om marknaden för golftidningar är konkurrensbegränsad

Calle Jonsson får inte konsulärt bistånd för prövning i grekisk domstol

Svensk moms för fiberoptisk kabel på svenskt territorium

Förberedelse till mord inte kränkande för det tilltänkta mordoffret

EG-domstolen avvisar British Airways’ överklagande

BMW betalar 1 200 000 kronor i skadestånd till före detta samarbetspartner

Staten inte skadeståndsskyldig för felaktigt konkursbeslut

Inget skadestånd för avverkad skog

Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor

Trafikskola får inte ersättning för uppeldad bil

Trafikförsäkringsfrågor m.m.

Det ska inte ta 5 dagar för ett brev att komma fram

Försäkringsbolag skall ersätta stulen Harley Davidson med 185 000 kronor

Sprucken tand på kundfika är en arbetsskada

Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor, Prop. 2006/07:38