Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Skatterätt

Kammarrätten: Areims lån till 16 personer är inte förbjudna

Kammarrätten river upp 16 domar från undersinstansen

132 miljoner i skadestånd för bolaget bakom Candy Crush

Inte normalt tillgängliga uppgifter

Rådman fick jobb på Skatteverket och anses jävig – 13 domar undanröjs

Deltog i anställningsförfarande samtidigt

Grant Thornton ska betala 400 000 kronor till klient i förlikning

Har anklagats för grov försumlighet – GT motsatte sig skadeståndskravet

Ex-anställd döms för 168 olovliga slagningar i Skatteverkets register

Har agerat med likgiltighetsuppsåt – döms för dataintrång

Skatteverket: Skenseparationer i ekonomiskt syfte ovanliga

Garantipensionen skapar inga problem

Musk väntas sälja 10 procent av Tesla-innehav efter fråga på Twitter

Skattefråga i blickfånget

Golfsimulator inte idrott – momsen höjs till 25 procent

Inte obetydligt inslag av ”rekreation, förströelse och nöje”

Kapade IT-entreprenörers konton – döms till fängelse

Skapade "autogiroupplägg"

Rätten till avdrag kan inte ändras retroaktivt i momsregistrerat bolag

HFD om betydelsen av momsregistrering för rätten till momsavdrag

HFD klargör skattefrågor kring finansmans stiftelse

Skatteflyktslagen inte tillämplig

Två män döms för skattebrott efter jaktresor – överklagar

Jaktresor till Zimbabwe bekostades av privat bolag utan förmånsbeskattning

Syntetiska optioner inte värdepapper på grund av återköpsklausul

Arbetsgivaren hade rätt att återköpa optionerna om anställningarna avslutas

Regeringen kan förlänga möjligheten till uppskjuten skatt

"Svenska jobb och svenska företag ska räddas genom den här krisen"

Kammarrätten halverar skattetillägg efter lång handläggningstid

"En ansträngd personalsituation i samband med pandemin"

Så har skatteintäkterna påverkats av Coronapandemin

Pandemin har gett tydliga effekter på skatteintäkterna

Zettle nekas momsavdrag för marknadsföring av betaltjänsten

Nekades avdrag för ingående moms om drygt 4 miljoner kronor

Finansförbundet: riskskatten bestraffar anställda och konsumenter

Avstyrker återigen förslaget om att införa riskskatt för kreditinstitut

Swedish Matchs jämkning blir fråga för HFD

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd

Faktiskt företrädare döms betala 13,5 miljoner kronor

Har haft bestämmande inflytande – betalade inte skatter och avgifter