Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Skatterätt

Krångel och bristande information – upp till hälften av dem som har rätt till bidrag ansöker inte

Många personer som har rätt till olika typer av socialförsäkringsstöd...

TV-licensen går i graven – idag klubbar riksdagen nya avgiften som ska tas ut av Skatteverket

Idag klubbar riksdagen den lag som avskaffar "TV-licensen"....

Integration, digitalisering och bemanning – här är Riksrevisionens granskningsplan för nästa år

Integration, digitalisering och myndigheternas bemanning....

Statsbudget utan ordinarie regering? Snart kräver lagen budgetproposition på riksdagens bord

Enligt lag ska regeringen lämna en budgetpropo-sition...

”Minska fragmenteringen i offentlig sektor” – utredning vill göra sju analysmyndigheter till tre

Sju analys- och utvärderingsmyndigheter ska föras...

Stärkt samband mellan riksdagen och Riksrevisionen – nytt förslag från Riksdagsstyrelsen

Sambandet mellan riksdagen och Riksrevisionen bör...

Datainspektionens första GDPR-granskning gjord – reprimander för slarviga organisationer

Datainspektionen har i en första GDPR-granskning undersökt...

”De rättsekonomiska och sociala modellerna – USA:s konkurslag är mångfacetterad”

Kvinna vinner mot Försäkringskassan – läkarintyg bevisar att hon var sjuk redan fyra år tidigare

Försäkringskassan beslutade att bevilja kvinnan sjukersättning...

”De flesta kommuner skulle vara på obestånd om de var bolag – inför lag om kommunal rekonstruktion”

”Ansvarsutkrävande för att motverka korruption i staten” – gott resultat av internationellt samarbete

Riksrevisionens internationella arbete har bidragit...

”Att vara advokat i Högsta domstolen…”

Från och med nu kan du swisha in din skatt – ”vi väntar oss att många ska betala sin kvarskatt så”

Från och med nu kan man betala sin skatt med Swish....

”Ny praxis kring värvningsförbud i anställningsavtal – här är vad som gäller”

”USA:s konkurslagstiftning – och synen på de två normativa principerna”

Nio av tio myndigheter varnar för hot mot anställda – ny undersökning från Statskontoret

Nio av tio statliga myndigheter anser att det finns...

”Efter avslutad konkurs har man rätt till en ’fresh start’ – om entreprenörskap och insolvensrätt i USA”

Höjda löner för lagstiftarna – så mycket får riksdagsledamöterna från och med nästa månad

66 900 kronor. Så mycket kommer en riksdagsledamot...

Efter domen i EU-domstolen – Fredrick Federley ”för öppenhet” men vägrar redovisa egna kvitton

EU-parlamentariker behöver inte redogöra för allmänheten...

”Handen på hjärtat – tillhör krav på att skaka hand en jämställd arbetsplats?”