Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons
Annons

Skatterätt

Bakslag för Allra: Förhör med Skatteverkets anställda avvisas

Parter i förvaltningsprocessen får inte får höras som vittnen

Toppchef på riskkapitalbolag överklagar fällande skattebrottsdom

Riskkapitalisten: Ansvaret ligger hos arbetsgivaren

Allra åberopar förhör under ed med anställda på Skatteverket

Ska höras om kontakterna med Ekobrottsmyndigheten

Bosatt i Portugal – inte skattskyldig i Sverige trots indirekt aktieägande

Äger indirekt aktier i två svenska bolag

”2020 – året då skatten tog time-out”

KRÖNIKA - av Hans Peter Larsson, skatterådgivare vid FAR

Beviljas ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar

Yrkandena bifölls helt eller delvis

Svea hovrätt kallar in expert från Finansdepartementet till Allra-målet

Ämnesråd som tidigare bland annat granskat AP-fonderna

Riksdagen sa ja till sänkt skatt på inkomster

7 miljoner svenskar kan få sänkt skatt

Ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik

Hanteras på motsvarande sätt som rut- och rotavdraget

Skatteverket kan tvingas släppa handlingar från skatteparadis

Korrespondens med myndigheter och banker i Malta och Schweiz

Han är Skatteverkets nytillträdda rättschef

Kommer från samma roll på Försäkringskassan

Bakslag för Allra och Ernstberger – skattemålen stoppas inte

Yrkanden om mellandom och muntligt sammanträde avslås

Pensionsmyndighetens expertvittnen mot Allra i hovrätten

Finansman med 28-års erfarenhet av strukturerade produkter och derivatinstrument

Svenskarna har över sex miljarder i skatt kvar att betala

Pengarna ska vara inne nästa vecka

HFD: Brittisk delägare obegränsat skattskyldig i Sverige

Strider inte mot EU:s fria rörlighet

Volvo vinner miljontvist mot Skatteverket om konsulttjänster

Volvobolagen upptaxerades med 26,5 miljoner kronor – beslutet hävs

Skatteverket vill stoppa Ambia Tradings rekonstruktion

Rekonstruktören påstås vara jävig

Beskedet: Omställningsstödet förlängs tre månader

Fick grönt ljus av EU-kommissionen i veckan

Skatteutskottet: Ja till sänkt skatt för boende i glesbygd

Har kritiserats av Lagrådet

Regeringen går vidare med omdiskuterat skatteförslag

Ska stävja momsbedrägerier