Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Utslängda advokaterna och välgörenhetsstiftelsen har förlikats

Nyheter
Publicerad: 2021-02-09 09:13
Foto: Jessica Gow/TT

De numera uteslutna advokaterna stämdes av en välgörenhetsstiftelse som menade att advokaterna lät närstående köpa nybildade bostadsrätter i ett hyreshus till underpris. Stiftelsen som ägde huset krävde 10 miljoner kronor i skadestånd. Nu har parterna förlikats.

Välgörenhetsstiftelsen Ratzingers minnesfond har tidigare stämt två advokater som om styrde stiftelsen i över tio år. Anledningen är att dessa, enligt stiftelsen, beslutade att sälja ett hyreshus till kraftigt underpris i samband med ombildning till bostadsrätter. 

Stiftelsen har hävdat att korrekt fastighetsvärdering vid tidpunkten för ombildning till bostadsrätter i december 2016 skulle ha varit 80 miljoner kronor men advokaterna lät sälja bostadsrätterna för 69,6 miljoner kronor. 

Mellanskillnaden

Advokaterna stämdes på mellanskillnaden på över tio miljoner kronor plus ränta. Nu har dock parterna valt att ingå en förlikning.

Förlikningsförhandlingar har pågått under hösten och så sent som i slutet av januari meddelade välgörenhetsstiftelsen att skadeståndstalan återkallas och begärde att tingsrätten skulle avskriva målet.

Hur förlikningsavtalet ser ut är inte känt i målet men det framgår att parterna är överens om att var part ska stå för sina egna rättegångskostnader.

Syftet med välgörenhetsstiftelsen Ratzingers minnesfond är bland annat att främja Frälsningsarmén samt forskningen för hjärt- och kärlsjukdomar och alkoholrelaterade sjukdomar. 

Stiftelsekapitalet urholkats

I stämningsansökan framgick det dock att stiftelsen ansåg att stiftelsekapitalet medvetet urholkats när advokaterna lät stiftelsen göra affärer som gynnade dem själva och deras närstående.

Enligt stämningen är det en rad närstående till advokaterna – en sambo, en fru, tre döttrar, en son samt två kolleger – som stod skrivna på välgörenhetsstiftelsens hyresrätter inför ombildningen.

Tidigare har Högsta domstolen konstaterat att advokaterna varit jäviga när de lät stiftelsen sälja sitt hyreshus och ombilda. Då handlade det om att de skulle skiljas från sina styrelseuppdrag. Advokaterna blev utslängda från styrelsen och stiftelsen ”tvångsförvaltas” nu genom att Länsstyrelsen har satt in en ny styrelse.

Båda advokaterna har uteslutits från Advokatsamfundet.

De fd advokaterna

De före detta advokaterna har i sitt svaromål uppett att fastighetens marknadsvärde inte översteg det belopp om drygt 69 miljoner kronor som Stiftelsen fått för fastigheten. I och med detta har alltså inte stiftelsen lidit någon skada.

Vidare har de tidigare advokaterna uppgett att oavsett värdet på fastigheten så har stiftelsen inte lidit någon skada. De hänvisar till att stiftelsen har en fordran mot bostadsrättsföreningen på återbäring motsvarande ”en eventuell värdeskillnad mellan prestationerna i förhållande till marknadsvärdet vid överlåtelseavtalets ingående”.  Stiftelsen har framställt krav på betalning utifrån denna fordran i ett brev daterat den 17 oktober 2019 och 17 januari 2020.

I svaromålet framgår även att de tidigare advokaterna agerade för att stoppa löpande förluster som fastigheten innebar för stiftelsen.

”Stiftelsens ändamål är att främja välgörande ändamål och forskning. Fastigheten var en förlustbringande tillgång i Stiftelsens ägo och en fortsatt utveckling utan försäljning av Fastigheten skulle ha utgjort ett allvarligt hot mot Stiftelsens möjligheter att uppfylla sitt ändamål”. 

Texten har uppdaterats.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
förlikning
svaromål-advokaterna

Dela sidan:
Skriv ut: